Klåda och smärta i underlivet

Bartolinit – infektion i slidöppningen

Bartolinit innebär att det har blivit en infektion i en körtel som finns i slidans öppning. Det bildas var, blir svullet och gör ont. Ibland går det över av sig själv, men ofta behövs behandling.

Sjukdomen har fått sitt namn från två körtlar som finns på varsin sida av slidans nedre del. De kallas för Bartholinis körtlar.

Till toppen av sidan