KLÅDA OCH SMÄRTA I UNDERLIVET

Bartolinit – infektion i blygdläppen

Bartolinit är en infektion i blygdläppen. Det är inte farligt, men kan göra ont och du behöver behandling för att infektionen ska gå över.

Symtom

Om du har bartolinit är det vanligt att

  • de inre blygdläpparna blir röda, ömma och svullna
  • du får en ömmande böld på eller intill de inre blygdläpparna
  • det gör ont att sitta eller gå.

När ska jag söka vård?

Om du har en ömmande svullnad vid slidöppningen som inte försvinner efter några dagar kan du kontakta en vårdcentral eller gynekologisk mottagning.

Du kan alltid ringa och få sjukvårdsrådgivning på telefonnummer 1177.

Behandling

Om infektionen beror på bakterier får du antibiotika och smärtstillande läkemedel. Om den beror på virus hjälper inte antibiotika, men den bruka gå över av sig själv. Om du har ont under tiden kan du ta smärtstillande läkemedel.

Ofta behöver den infekterade körteln tömmas på var. Ibland behöver den tas bort för att besvären inte ska komma tillbaka. I båda fallen får du lokalbedövning innan du opereras.

Med behandling går infektionen över på några dagar.

Vad beror det på?

Bartolinis körtlar är två körtlar som sitter på de inre blygdläpparna, på varsin sida om slidöppningen. Körtlarna bildar ett sekret som håller slemhinnorna i underlivet fuktiga. Om du får bartolinit har du fått en infektion i den ena eller båda körtlarna och deras öppningar svullnar och täpps igen. När sekretet stängs inne kan en varböld bildas.

Bartolinit orsakas oftast av bakterier som finns i slidan eller på huden, men kan även bero på virus. Bartolinit är vanligt hos yngre personer. Det smittar inte.

Till toppen av sidan