Infektioner på huden

Svinkoppor - impetigo

Svinkoppor är en infektion i huden som orsakas av bakterier. Den är vanligast hos barn, men även vuxna kan få infektionen. Svinkoppor är mycket smittsamma. Oftast går det att behandla svinkopporna själv.

Svinkoppor kallas också impetigo.

Symtom

En honungsfärgad skorpa kan bildas på blåsorna eller så blir det bara rött och glansigt.

Svinkoppor brukar börja med att det syns ett eller flera små utslag på huden. Utslagen blir sedan till en blåsa med vätska. Utslagen kan klia och svida.

Ibland blir huden i ett visst område endast röd och glansig. Det kan också bildas både röda fläckar och blåsor. Det röda syns mindre på mörk hud.

Ofta bildas nya blåsor eller röda fläckar alldeles intill de första blåsorna eller fläckarna. När ett utslag torkar bildas en skorpa på blåsan.

Vanligast i ansiktet

Det är vanligast att få svinkoppor i ansiktet, till exempel runt munnen eller näsan. Svinkoppor kan också finnas på andra ställen på kroppen, till exempel:

 • bakom ett öra
 • på fingrarna
 • på överkroppen.

Vad kan jag göra själv?

Det är viktigt att tvätta utslagen noggrant. Då hindrar du att bakterierna blir fler i huden. Utslagen brukar då torka ut och försvinna.

Behandla svinkopporna så här:

 • Tvätta utslagen noggrant med flytande tvål och vatten både morgon och kväll. Klappa torrt med mjukt papper. Fortsätt tills såren torkar ut och skorporna försvinner.
 • Tvätta eventuellt med klorhexidinlösning. Den finns att köpa på apotek.
 • Ta bort de gula skorporna som bildas på blåsorna när du tvättar dem. Du kan lägga en blöt kompress eller blött papper på såren en stund innan. Då blir de lättare att ta bort. 

När och var ska jag söka vård?

De flesta som får svinkoppor behöver inte söka vård. Svinkoppor brukar gå över av sig själv om du behandlar dem själv.

Kontakta en vårdcentral om något av följande stämmer:

 • Såren har inte läkt efter en vecka.
 • Utslagen blir fler och fortsätter att sprida sig över kroppen.
 • Utslagen sitter på ett stort hudområde.
 • Den som har svinkoppor har samtidigt feber.

Många mottagningar kan du kontakta genom att logga in.

Ring telefonnummer 1177 om du vill ha sjukvårdsrådgivning. Då kan du få hjälp att bedöma symtom eller hjälp med var du kan söka vård.

Behandling

Svinkoppor kan behöva behandlas med antibiotika om det inte hjälper att tvätta dem.

Kan barnet vara i barnomsorg eller skola?

Barnet smittar så länge såren är fuktiga.

Barn som går i förskolan eller i familjedaghem bör vara hemma tills såren ser helt torra ut.

Skolbarn kan vara i skolan innan såren har torkat, om barnet är extra noga med att tvätta händerna. Barnet bör undvika idrott, bad eller matlagning.

Barn som får behandling med antibiotika behöver vara hemma under minst två dagars behandling. När barnet går tillbaka till förskolan eller skolan behöver hen vara så piggt så att hen orkar vara i en barngrupp hela dagen och delta i de vanliga aktiviteterna

Vad beror svinkoppor på?

De vanligaste bakterierna vid en infektion är streptokocker och stafylokocker. Ofta kommer svinkoppor i samband med en förkylning. Bakterierna får lättare fäste i hud som är irriterad eller fuktig. Därför är det vanligt med svinkoppor runt näsa och mun när du är förkyld.

Det är högre risk att få svinkoppor om man har eksem, eftersom huden är känslig och skör.

Smittar lätt bland barn

Svinkoppor kan komma i alla åldrar, men är vanligast hos barn mellan ett och sex år. På förskolor kan svinkoppor spridas snabbt eftersom barnen leker nära varandra och använder samma leksaker.

Tiden från det att man har smittats tills man blir sjuk är en till tre dagar.

Så kan du undvika smitta

Gör så här för att minska risken för att sprida smittan vidare:

 • Tvätta dina egna och barnets händer ofta med tvål och vatten.
 • Undvik att röra vid utslagen så mycket det går. Tvätta händerna noga om du har rört vid utslagen, till exempel när du har behandlat dem.
 • Använd engångshanddukar.
 • Byt kläder varje dag. Byt örngott varje dag om utslagen finns i ansiktet. Tvätta kläder och sängkläder i minst 60 grader.
 • Försök att få barnet att undvika att klia eller ta på såren.
 • Håll barnets naglar korta så att de blir lättare att hålla rena. Barnet får då också svårare att riva i såren.
 • Torka av dörrhandtag och allt annat som barnet tar i med händerna.
 • Tvätta leksaker och gosedjur om det är möjligt.

Påverka och delta i din vård

Du kan söka vård på vilken vårdcentral eller öppen specialistmottagning du vill i hela landet. Ibland krävs det remiss till den öppna specialiserade vården.

Informationen ska gå att förstå

Du ska få vara delaktig i din vård. För att kunna vara det behöver du förstå informationen som du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om det behövs. Du ska till exempel få information om behandlingsalternativ och hur länge du kan behöva vänta på vård

Även barn ska få vara delaktiga i sin vård.

Du har möjlighet att få hjälp av en tolk om du inte pratar svenska. Du har också möjlighet att få hjälp av en tolk om du till exempel har en hörselnedsättning

Du som behöver hjälpmedel ska få information om vad som finns. Du ska också få veta hur du ska göra för att få ett hjälpmedel.

Aktuella artiklar

Utslag och hudförändringar hos barn – bildguide

Här kan du se bilder på utslag, prickar eller hudförändringar som barn kan få.

Till toppen av sidan