Infektioner på huden

Navelinfektion hos nyfödda

När ett barns navelsträng klipps av blir det en liten stump kvar. Den ramlar av efter några veckor. Ibland kan det bli en infektion i naveln. Då behöver barnet få behandling.

Det är vanligt att det syns en liten mängd klar vätska i naveln. Det behöver inte betyda att barnet har en infektion, om barnet inte har andra symtom.

Till toppen av sidan