LÄRANDE, FÖRSTÅELSE OCH MINNE

Lewy body demens

Lewy body demens är en ganska ovanlig demenssjukdom. Sjukdomen påminner om både Alzheimers sjukdom och Parkinsons sjukdom.

Den här texten beskriver kort symtomen vid Lewy body demens och vad som händer i kroppen. I texten Demenssjukdomar kan du läsa mer om behandling, stöd och hur det är att leva med en demenssjukdom.

Symtom

Det här är vanliga besvär vid Lewy body demens:

  • Det blir svårare att uppfatta omgivningen och rumsuppfattningen påverkas. Det kan bli svårt att sätta sig rakt på en stol eller ställa sakerna rätt när du dukar.
  • Det kan bli svårare att tänka och utföra praktiska saker, som att klä på sig.
  • Det är vanligt med mardrömmar och att du rör dig väldigt mycket under sömnen. Rörelserna kan bli så kraftiga att du till exempel ramlar ur sängen.
  • Det är vanligt med synhallucinationer, det vill säga att du ser saker som inte finns.
  • Du får problem med minnet. Försämringen av minnet kommer ofta senare än vid Alzheimers sjukdom.
  • Din balans och dina rörelser påverkas. Du kan bli stel i kroppen och kan få svårt att bedöma avstånd, till exempel om du ska hälla upp ett glas vatten.

Vid Lewy body demens kan tillståndet förändras från en stund eller dag till en annan. Ibland är tillståndet bättre, ibland sämre.

Vad händer i kroppen?

Alla demenssjukdomar beror på att delar av hjärnan har blivit påverkade och skadade.

Lewy body är små förändringar i hjärnans nervceller. Förändringarna kan också kallas lewykroppar. De kan inte ses på röntgen utan endast efter döden, vid obduktion.

Liknande förändringar i hjärnan kan också ses vid Parkinsons sjukdom, men då bara i de delar av hjärnan som är påverkade av Parkinson.

Det är oklart varför förändringarna i hjärnan uppstår.

Till toppen av sidan