LÅNGVARIG TRÖTTHET OCH NARKOLEPSI

Narkolepsi

Narkolepsi är en neurologisk sjukdom som gör att du är sömning på dagarna. Du kan också plötsligt bli svag i musklerna. Narkolepsi går inte att bota, men det finns läkemedel som gör att du får lättare att hålla dig vaken på dagarna och sova bättre på nätterna.

Narkolepsi är en ovanlig sjukdom som brukar uppstå i tonåren, men det kan också ske tidigare eller senare i livet. 

Symtom

Det är vanligt med något eller några av följande symtom om du har narkolepsi:

  • Sömnighet på dagen och sömnattacker, ofta i samband med stillsamma aktiviteter eller monotont arbete.
  • Kataplexi, det vill säga att du plötsligt blir slapp i vissa muskler när du får vissa känslor. Oftast händer det i samband med skratt, men också vid ilska, förvåning eller rädsla. Du kan bli försvagad i ansiktsmuskulaturen, i nacken eller i benen. Svagheten varar oftast inte mer än två minuter.
  • Hallucinationer som påverkar syn, hörsel och känslor när du somnar eller vaknar. Det innebär att du ser eller hör saker i rummet där du sover, eller känner någon som vidrör dig, utan att någon verkligen finns där. Ofta är hallucinationerna skrämmande.
  • Sömnparalys, som ofta uppstår samtidigt som hallucinationerna och innebär att du känner dig förlamad i samband med att du somnar och vaknar. När det händer kan du varken röra armar eller ben och du kan inte prata. Förlamningen släpper efter en kort stund.
  • Störd och orolig sömn då du vaknar många gånger och har mardrömmar.
  • Viktuppgång och nedstämdhet.
  • Koncentrationssvårigheter och minnessvårigheter.

När och var ska jag söka vård?

Du kan i första hand kontakta en vårdcentral för att få träffa en läkare om du tror att du har narkolepsi. Vid behov kan läkaren skriva remiss till en neurolog.

Trötthet och sömnsvårigheter kan ha många olika orsaker. Narkolepsi är ovanligt och du kan behöva säga tydligt till läkaren att du tror att besvären kan bero på den sjukdomen.

Du kan alltid ringa och få sjukvårdsrådgivning  på telefon 1177.

Undersökning

Du får berätta för läkaren om dina sömnvanor och om dina besvär. Därefter kan du få genomgå ett sömntest, lämna ett ryggvätskeprov eller både och för att läkaren ska kunna ställa diagnos.

Behandling av narkolepsi

Narkolepsi går inte att bota, men det finns flera läkemedel som kan lindra symtomen. Det finns behandlingar som höjer vakenheten på dagarna, minskar kataplexiattackerna och förbättrar nattsömnen. Det krävs ibland flera olika läkemedel för att de olika besvären ska kunna behandlas med bästa effekt.

Vad beror narkolepsi på?

Narkolepsi uppstår när hjärnan har brist på ett ämne som gör att du håller dig vaken och som hjälper till att styra din sömn. Bristen kan uppstå om det så kallade immunsystemet som skyddar mot infektioner påverkas. Det leder till skador på hypothalamus, som är ett område i hjärnan.

Troligtvis är narkolepsi en så kallad autoimmun sjukdom. Det innebär att det bildas antikroppar i blodet mot de celler som finns i den egna kroppen. 

Narkolepsi är oftast inte ärftlig, men nästan alla som får sjukdomen har en så kallad HLA-typ i sitt immunförsvar. Dessutom krävs någon form av yttre påverkan för att du ska få sjukdomen.

En sådan yttre påverkan var den allmänna vaccineringen mot svininfluensa med vaccinet Pandemrix som genomfördes 2009. Den ledde till att antalet fall av narkolepsi ökade bland barn och ungdomar i Sverige.

Till toppen av sidan