Riktlinjer för språket

Läs mer om språk på andra webbplatser

Det finns mycket att läsa om språk, klarspråk och språkriktlinjer, som bland annat myndigheter och organisationer har tagit fram. Här finns lästips och länkar.

Böcker och webbplatser om språk och språkfrågor

 • Svenska.se, en webbplats från Svenska Akademien med bland annat Svenska Akademiens ordlista, SAOL. Den följer språkutvecklingen och visar vilka ordformer som förespråkas. Tips: finns också som app!  
  Du kan söka i tre ordböcker på en gång: SAOL, Svensk ordbok och den historiska ordboken SAOB.
 • Svenska skrivregler, Språkrådet, Liber
  Här finns detaljerad information om skrivningar av ord och uttryck, skiljetecken och andra skrivtecken.
 • Institutet för språk och folkminnen
  En myndighet där avdelningen Språkrådet ingår. Här finns många tips om bland annat klarspråk och begriplighet. Har också en frågelåda.
 • Myndigheternas skrivregler
  Utgivna av Språkrådet. Här kan du till exempel läsa om ord stavas med versal eller gemen, om böjning av ord, om ett ord ska särskrivas eller inte.
 • Svenskt språkbruk – ordbok som innehåller sammansättningar av ord och fraser, NE Nationalencyklopedin
 • Språkriktighetsboken, Norstedts akademiska förlag
 • Norstedts svenska synonymordbok, Britt-Marie Berglund, Norstedts
 • TT-språket

Källor för medicinska uttryck

 • Medicinska ord, Det medicinska språket: termer, definitioner, samband, Jörgen Malmquist och Bengt Lundh, Studentlitteratur AB
 • Medicinsk terminologi, Bengt I Lindskog, Nordiska bokhandelns förlag

Lästips

 • Klarspråk på nätet/Webbredaktörens skrivhandbok, Karin Guldbrand och Helena Englund Hjalmarsson, Prodicta förlag
  En handbok om att skriva för webben.
 • Uppdrag textgranskning, Sara Rösare och Anki Mattson, Prodicta förlag
  En handbok för dig som arbetar med att förbättra andras texter.
 • Skriva i sociala medier, Ingrid Herbert och Helena Englund Hjalmarsson, Prodicta förlag
  En handbok för digitala redaktörer.
 • Begriplig text
  Råd och metoder till dig som skriver, producerar eller förmedlar text och information.
Till toppen av sidan