Språkriktlinjer A-Ö

Skör och sköra äldre - skriv inte

Förklara i stället vad det innebär. Fråga granskaren och bolla redaktionellt för just det du ska beskriva. Förklaringen kan därmed skilja sig åt.

Det är viktigt att göra det tydligt vilka som omfattas. Ordet äldre är oftast för luddigt.


Här är exempel på hur du kan skriva:

Det gäller framför allt personer äldre än XX år som är mer känsliga för olika påfrestningar, såsom infektioner. Kroppen är svagare och organen fungerar inte som tidigare.

Här är ett exempel till:

(Det gäller särskilt om du är äldre än XX år.) Du kan till exempel orka mindre än tidigare, bli tröttare fortare och känna dig svagare än tidigare. Det gör att du har lättare för att få infektioner.

Till toppen av sidan