Språkriktlinjer A-Ö

Missbildning – skriv inte

En missbildning är medfödd och innebär att fosterutvecklingen inte har gått som den ska. Vissa missbildningar påverkar enbart utseendet medan andra kan innebära en stor eller liten funktionsnedsättning. Detta avgör vilken formulering som passar för att beskriva skadan.

Förklara vad det handlar om tidigt i texten och vad förändringen innebär.

Exempel:
Ryggraden har inte utvecklats som den ska under graviditeten. Det kan påverka urinblåsans funktion.”

En spalt innebär att läppen inte vuxit ihop som den ska under graviditeten. Det kan se ut som ett hack i läppen.”

Sedan kan du använda andra ord, till exempel kroppsdelen (”läppen”) eller helt enkelt utesluta ordet om det går.

Skada kan passa. Till exempel:  ”Epilepsimediciner kan öka risken för skador på fostret”.

Fel kan passa, framför allt i sammansättningar som hjärtfel. Annars undvik.

Skriv inte: defekt, deformitet.

Undvik avvikelse. Om du använder ordet är det bra att förklara det första gången det nämns.  

Till toppen av sidan