DIVERSE ORD OCH UTTRYCK A–Ö

Man – undvik

Undvik ordet man för att beskriva att kroppar ser ut på vissa sätt.

Ta bort eller skriv om

Exempel:
Varje år får närmare 10 000 (män) personer i Sverige prostatacancer.
En del (kvinnor) som har haft ätstörningar får återfall under graviditeten.
Många (kvinnor) är oroliga inför en förlossning.

Be granskaren konkretisera

Ibland pekar granskaren ut kön utan att förklara varför. Ställ då frågor för att komma fram till vad det faktiskt handlar om. Ofta finns det en minsta gemensam nämnare, som till exempel kroppsdelar eller hormoner.

Ibland går det inte

Det kan hända att det blir för obegripligt att ta bort ord som man eller kvinna i vissa texter. Då kan vi skriva ut orden för att så många som möjligt ändå ska kunna ta till sig texten. I så fall gör vi ordet klickbart och länkar till följande text

Till toppen av sidan