Språkriktlinjer A-Ö

Långtidscovid – skriv inte

Vi använder ordet postcovid för att beskriva långvariga eller sena symtom efter en avslutad covid-19-infektion. 

Skriv inte långtidscovid. Långtidscovid är missvisande eftersom det antyder att viruset fortfarande är aktivt.

Postcovid är en förkortning för "postinfektiöst tillstånd efter covid-19" och rekommenderas av Socialstyrelsen.

Till toppen av sidan