Språkriktlinjer A-Ö

Läkemedelsnamn

Skriv namn på läkemedel med svensk stavning. Till exempel bensodiazepin (med s) i stället för benzodiazepin (med z).

Till toppen av sidan