Tänk på att ordet kan kännas negativt, som om det är något du ska klara av; du blir bedömd och riskerar att inte få godkänt. Ofta går det att undvika ordet genom att skriva vad som händer, exempelvis: Läkaren undersöker dig för att se...

Tema Barn och föräldrar skriver att barn upp till fem-sex år erbjuds hälsoundersökningar och att barnet besöker bvc. Se artikeln Besök på barnavårdscentralen, bvc.

Se också bedömning.

Till toppen av sidan