En komplikation är någonting oväntat som inträffar efter en operation eller annan behandling, en negativ följd. Till exempel en stor blödning vid en operation, eller en sjukdom. 

Exempel:

  • Den vanligaste komplikationen efter en blodtransfusion är en överkänslighetsreaktion. 
  • Pågående ätstörningar kan öka risken för en del komplikationer under graviditeten, till exempel att du får högt blodtryck.

Ordets betydelse ligger ibland nära biverkning eller följdsjukdom.

 

Till toppen av sidan