Språkriktlinjer A-Ö

Kateter – venkateter med flera

Det finns olika slags katetrar

Venkateter

Första gången ordet venkateter nämns i en text bör det förklaras. Använd en liten tunn plastslang i förklaringen. Använd också nål i förklaringen, eftersom vårdpersonal ofta använder det ordet. Använd inte: infart, kanyl

Exempel: En venkateter är en liten tunn plastslang som förs in i ett blodkärl, vanligtvis i armvecket eller på ovansidan av handen, med hjälp av en nål som sedan tas bort. Genom venkatetern kan man få läkemedel, vätskedropp eller blod.

Kateter i urinblåsan

En kateter kan också användas för att tappa urin från urinblåsan inför till exempel en operation. Använd kateter och en tunn slang.

Exempel: Före operationen läggs en kateter in i urinblåsan. En kateter är en tunn slang som förs in i urinblåsan genom urinröret. Via slangen leds urinen ut i en påse. Katetern kan man behöva ha kvar så länge man inte kan kissa själv. Ofta tas den bort efter något dygn.

Andra typer av katetrar

Katetrar kan också användas i andra sammanhang, till exempel kan en slang blåsas upp till en ballong inne i kroppen och utvidga olika organ.

Det finns också central venkateter och Port-a-cath som används mer långvarigt.

Slangen kan vara av olika material. Därför är det bra att skriva en tunn slang i förklaringar, förutom när det gäller venkateter som i stället beskrivs som en liten tunn plastslang.

Till toppen av sidan