Språkriktlinjer A-Ö

Hudfärg och hudnyanser

Beskriv hur hudfärgen eller hudnyansen ser ut och hur det kan vara.

Riktlinjen gäller till exempel för att beskriva ett utslag.

Gör så här:

 • Gör flera beskrivningar så att användaren får information om den hudfärg eller hudnyans som hen vill och behöver ha information om. Utgå inte från en hudfärg eller hudnyans och jämför med den.
 • Använd ljusare hud och mörkare hud. Detta eftersom det inte finns någon skarp gräns för när hud är ljus eller mörk.
 • Skriv inte svart hud, vit hud eller brun hud.

Ta det i den här ordningen:

 1. Börja med det som är gemensamt, till exempel var på kroppen det finns, om det kliar eller är varmt.
 2. Beskriv sedan hur det ser ut.
  Beskriv både mörkare och ljusare hud.
  Något som är rött på ljusare hud kanske inte alls är rött på mörkare hud.
  Något som är vitt på mörkare hud kanske får en annan färg eller inte syns på ljusare hud.
 3. Skriv det inte i någon inbördes ordning. Välj själv vilken hudnyans som beskrivs först.
 4. Skriv sedan övriga relevanta fakta.

Kom ihåg!
Beskriv hur det ser ut.
Skriv till exempel inte:
Det är svårare att se utslagen på mörkare hud.
Det röda syns bättre på ljusare hud än på mörkare.

Om inte utslaget alls syns kan vi skriva det, till exempel så här:
På mörkare hud syns ibland inte utslaget.

Ta hjälp av varandra och fråga granskaren.

Några exempel på hur du kan skriva

Utslagen är ofta småknottriga och fjällar. Fjällningen känns när du stryker över dem. Storleken kan variera från någon millimeter till flera centimeter. När utslagen är större kan de börja läka i mitten och får då sin typiska ringform.
På ljusare hud är utslaget oftast rött.
På mörkare hud blir det rött, brunt eller mörkbrunt.

Mollusker är knottror på huden. De är två till fem millimeter stora och har en liten grop i mitten. Mollusker är inte skadliga.
Barn brukar få mollusker på magen, armarna, i ansiktet eller i nacken.
På mörkare hud är utslagen ofta ljusare än den egna huden.
På ljusare hud har de oftast samma färg som den egna huden eller lite rosa.
Det kan bildas allt ifrån en enstaka mollusk till väldigt många. För det mesta får barnet inga besvär.

Här är länkar till fler exempel från artikeln Utslag och hudförändringar hos barn–bildguide:

Eksem

Nässelutslag

Vattkoppor

Till toppen av sidan