Textstrukturer i artiklar

Läkemedel vid/ mot XX

Den här mallen kan du utgå ifrån när du jobbar med texter om Läkemedel mot, eller vid, en viss sjukdom eller vissa besvär. Den handlar enbart om läkemedelsbehandling, inte om andra sätt att behandla sjukdomen.

Lägg till fler kapitel om informationen kräver det, eller ändra ordningen om det behövs. Ta bort kapitel som inte är relevanta. Beskrivningen och frågorna ger en grund till vad kapitlen ska innehålla.

Ingress

Läs mer i kapitlet Ingress i artikeln Sjukdom.

Brygga

Länka gärna till sjukdomstexten. Här kan du också skriva vem texten riktar sig till. Om texten bara riktar sig till vuxna, länka till information som riktar sig till barn, om det finns.

Bryggan ska vara kort. Läs mer i kapitlet Inledande kapitel eller brygga i artikeln Sjukdom.

Till toppen av sidan