Visuell identitet

Infografik

Vi använder infografik för att visualisera data, engagera och förklara. Infografik kan göras som stillbilder och med fördel animeras. Vi delar upp informationstunga budskap och visualiserar komplexa sammanhang med infografik.

Se hur du kan använda infografik

Grafik

Här finns exempel på hur du använder infografik, ikoner och illustrationer.

Trycksaker

Rollup, foldrar och kontaktkort är exempel på trycksaker.

Till toppen av sidan