Visuell identitet

Generella principer

Övergripande principer för vår visuella identitet är cirkeln som grund, mjuka former, kontraster i typografi och röd som närvarande men inte dominerande färg.

Cirkeln som grund

 • Cirkeln är vår visuella, gemensamma nämnare.
 • Cirkeln representerar vår humanistiska värdegrund.
 • Cirkeln ger vår logotyp dessa karaktäristiska rundade siffror och används i grafiska element som textplattor, bildmasker, ikoner och andra objekt.

Hellre mjuka än hårda

 • Vårt formspråk präglas av den humanistiskt mjuka.
 • Undvik vassa, kantiga former.

Tvåfärgade rubriker i kärnbudskap

Skapa igenkänning och tydlighet med tvåfärgade rubriker i röd och mörkröd.

 • Inled med röd, fortsätt med mörkröd.
 • 50 % eller mindre ska utgöras av röd text.
 • Hitta en naturlig brytpunkt.
 • Använd endast i rubriker eller korta budskap, ej i brödtext eller vid textning av rörligt material.

Kontraster i typografi

Skapa ordning med kontraster mellan stor och liten text.

 • Följ rekommendationerna i sektionen typografi.
 • Låt rubriker få ta plats, men gör dem inte för långa.
 • Hellre stor än för liten skillnad i storlek.

Röd ska närvara, inte dominera

Vår röda primärfärg ska vara närvarande i vår kommunikation, inte dominant.

 • ¼ röd.
 • ¾ andra färger, inklusive vitt.
 • För tillämpningar med flera sidor eller vyer gäller regeln för materialets samlade intryck.

Primärfärg och sekundärfärg för identitet

Vår röda primärfärg i kombination med sekundärfärgerna, mörkröd, ljusröd, ljusgrå + vitt är identitetsbärande.

 • Följ rekommendationerna för primärfärger.
 • Använd primär- och sekundärfärg för att etablera vår närvaro. Exempelvis som inledning och avslut i ett tryckt, material, bildspel, film eller digital upplevelse.

 

Komplementfärger för visualisering

Våra komplementfärger använder vi till visualiseringar som exempelvis illustrationer, animationer och infografik. Färgerna är speciellt framtagna för att fungera bra ihop och harmoniera med primär- och sekundärfärgerna.

 • Följ rekommendationerna för våra komplementfärger.
 • Använd för visualisering.
 • Använd inte på identitetsbärande elemen som logotyp, text, cirkel eller ikoner.
Till toppen av sidan