Visuell identitet

Generella principer

Övergripande principer för vår visuella identitet är cirkeln som grund, mjuka former, kontraster i typografi och röd som närvarande men inte dominerande färg.

Till toppen av sidan