Hjälp oss att bli bättre!

Delta i vår webbundersökning och berätta vad du tycker om 1177.se. Undersökningen tar några minuter att genomföra och svaren är anonyma.

Tack för att du deltar!

Du hittar undersökningen här.
Webbplats och digitala tjänster

Typografi

Grundtypsnittet för rubriker är Inter och för ingresser, brödtext etc används Open Sans.

Bild tabell typsnitt och storlekar

Information om typsnitten hittar hittar du här:
Inter
Open Sans

Typografi för andra språk

Delar av innehållet på 1177 Vårdguiden finns på andra språk så som arabiska, polska, thailändska, tigrinska m.m.

Arabiska, persiska och soranî

Här har vi valt att använda en standardfont med god läsbarhet: Arial. För dessa tecken behövs teckenstorlekarna ökas något, då tecknen upplevs som små om vi använder samma inställningar som för latinska tecken.

Tabell - typografi arabiska persiska sorani

Thailändska, kantonesiska, tigrinska m.fl.

Övriga språk som har helt egna teckenuppsättningar så som t.ex. thailändska, kantonesiska och tigrinska har vi valt att använda systemfonten för respektive språk. Samma typsnittsstorlekar har använts som för latinska tecken.

Polska, romska m.fl.

Vissa tecken som är specifika för t.ex. polska och den del romska språk, fungerar tyvärr inte Open Sans Light (som används i ingresser) utan visas då i ett kraftigare snitt. I ingresser på dessa språk har vi valt att använda oss av Open Sans Regular istället för Open Sans Light.

Till toppen av sidan