1177 Vårdguidens varumärkesmanual

Tillämpningar

Det är viktigt att vi kommunicerar enhetligt och att våra målgrupper känner igen oss så att de känner trygghet och förtroende. Här finns exempel på hur den visuella identiteten ska användas. Till exempel hur du kan kombinera logotyper, färger, typografi och grafiska element.

Tillämpningar

Visa innehåll som:
Bildspel

Här finns förslag på hur ett bildspel kan se ut.

Video/TV

Här ser du exempel på video eller film. Tänk på att ha en tydlig början och ett tydligt slut.

Sociala medier

Här finns exempel på hur inlägg kan se ut. Bygg inläggen som bildspel med text till varje bild. Tänk på att ha en avslutande bild med logotyp.

Väntrums-tv

En film eller ett bildspel för väntrums-tv ska ha en tydlig början och ett tydligt slut. Då minskar risken för att vårt budskap blandas ihop med andra inlägg som visas.

PowerPointmall

Se exempel på startsidor, standardsidor och avslutande sidor.

Grafik

Här finns exempel på hur du använder infografik, ikoner och illustrationer.

Webbplats och digitala tjänster

Här hittar du som utvecklar digitala tjänster under 1177 Vårdguidens varumärke information om olika komponenters visuella gestaltning samt när, var och hur du ska använda dem.

Banner

Här kan du se förslag på hur en banner på en webbplats kan utformas.

Wordmall

Här kan du ladda ner 1177 Vårdguidens Wordmall.

Trycksaker

Rollup, foldrar och kontaktkort är exempel på trycksaker.

Till toppen av sidan