Webbplats och digitala tjänster

Introduktion

En kort bakgrund till 1177.se, tillgänglighetskrav, grid samt ramverk (sajthuvud och sajtfot).

Kort bakgrund kring 1177.se

Webbplatsen 1177 ligger på en teknisk plattform som delas mellan flera olika webbtjänster. En del funktioner och interaktionsmönster delas mellan dessa webbtjänster; detta för att underlätta för utveckling och förvaltning av dessa tjänster. Andra funktioner och interaktionsmönster är unika för 1177.se. Exempel på andra tjänster som ligger på samma plattform är www.umo.se och www.youmo.se.

Tillgänglighet

All text och informationsbärande ikoner, symboler etc ska uppfylla godkända kontrastvärden enligt WCAG 2.1, AA.

Grid

För att standardisera designarbetet och underlätta för så väl design- och konceptprocesserna som för utvecklingen av gränssnittet så används ett så kallat gridsystem. Gridsystemet underlättar när man jobbar med responsivitet och där innehållet ska gå att tillgodogöra sig på bästa sätt på olika skärmstorlekar. Griden vi använt är baserad på 12 kolumner för samtliga skärmstorlekar.

Layout 12-kolumnsgrid för dator, platta och mobil
  Desktop Tablet Mobil
Kolumner 12 12 12
Mellanrum 20 20 6
Kolumnbredd 87 44 18
Centrerad Ja Ja Ja 
Bredd 1260 768 280

Sajthuvud

Sajthuvudet visar logotyp, regionsväljare och funktionsmeny. I tablet och mobilvy flyttas funktionsmenyn in under sajthuvudet och regionsväljaren sätts ihop med logotypytan.

Dator

Tablet

Sidhuvud tablet

Mobil

Sidhuvud mobil

Sidfot

Sajtfoten i datorvy visar en kort beskrivning av webbplatsen och dess syfte samt visar länkar och genvägar som alltid finns tillgängliga för användaren. I tablet och mobil läggs den beskrivande texten ovanför menyn. Länkarna/genvägarna klustras ihop till tre ingångar i en meny som fungerar på samma sätt som huvudmenyn.

Dator

Sidfot dator

Tablet

Bild sidfot tablet

Mobil

Sidfot mobil
Till toppen av sidan