Det här kan du göra när du loggat in

Nationell patientenkät – Berätta vad du tycker om din vård

Du som har varit i kontakt med vården kan få delta i undersökningar om vad du tyckte om vården. Dina svar är viktiga.

Det är din region som skickar ut undersökningarna. De kallas för nationella patientenkäter.

Flera olika undersökningar

Det finns flera olika undersökningar. De handlar om olika områden inom vården, till exempel primärvården, vården på akutmottagningar eller den psykiatriska vården.

Vissa undersökningar görs av alla regioner samtidigt. På patientenkat.se kan du läsa mer om när de skickas ut. Andra undersökningar görs endast av en eller några regioner. 

Vem får svara på frågorna?

Ett antal patienter väljs ut slumpvis till varje undersökning. De får sedan ett erbjudande om att svara på frågorna. I de nationella undersökningarna om primärvården får ungefär 300 000 patienter erbjudande om att svara på frågorna.

Du väljer själv om du vill svara på frågorna. 

Vilka frågor får jag svara på?

Du som är med i undersökningen får svara på frågor om din senaste kontakt med vården. Det kan ha varit ett fysiskt besök eller ett digitalt möte.

Frågorna handlar bland annat om hur du blev bemött, om du fick vara delaktig i vården och om du fick tillräckligt med information. Du kan också lämna fler synpunkter om du vill.  

Det tar 5–10 minuter att svara på frågorna.

Eftersom du är anonym kan du inte få svar från vården. Kontakta vården direkt om du har synpunkter som du vill prata med någon om. Läs mer om hur du lämnar synpunkter till vården.

Hur gör jag för att svara?

Du som har blivit utvald för att svara på frågorna kan antingen svara digitalt eller på papper.

Du som har aviseringar påslagna på 1177.se får ett sms eller en e-post om att du har ett nytt meddelande i inkorgen. För att se meddelandet behöver du logga in på 1177.se. I meddelandet finns mer information om undersökningen och en länk till själva frågorna.

Du som inte har aviseringar påslagna kommer att få undersökningen skickad hem till dig.  

Du kommer aldrig att få en länk till frågorna direkt i ett sms eller i en e-post.

Undersökningen görs på flera språk

Du kan svara på frågorna på något av följande språk: svenska, arabiska, engelska, finska, franska, spanska, persiska och somaliska.

När barn ska svara på frågorna

Även barn kan få ett erbjudande om att delta i undersökningar. Om barnet är yngre än 15 år skickas undersökningen till vårdnadshavaren. Svara på frågorna tillsammans med barnet om det är möjligt. Barn som är äldre än 15 år får frågorna skickade till sig själv.

Varför görs undersökningarna?

Regionerna vill veta hur du som patient upplever vården. Dina erfarenheter är viktiga för att regionerna ska kunna utveckla och förbättra vården. Resultaten från undersökningarna kan också användas för att jämföra vården i olika regioner, eller mellan olika mottagningar och sjukhus.

Du kan själv ta del av resultaten på patientenkat.se, som drivs av regionerna och Sveriges kommuner och regioner, SKR.

Sök bland resultat från tidigare undersökningar på patientenkat.se.

Hur hanteras mina uppgifter?

Du är anonym när du svarar på frågorna. Dina svar kan inte kopplas till dig. Vårdpersonalen kan inte se om du har svarat på frågorna, eller se vad just du har svarat.

Här kan du läsa mer om hur dina svar hanteras.

Jag vill berätta vad jag tycker om vården, men har inte fått något erbjudande?

Det är bara de personer som har blivit utvalda som kan svara på frågorna. Men du kan alltid kontakta vården direkt med dina synpunkter. Läs mer om vad du kan göra om du har synpunkter på vården.

Vem kan svara på frågor om nationella patientenkäter?

Varje region har en kontaktperson som kan svara på frågor om nationella patientenkäter. Om du har mer allmänna frågor om undersökningarna kan du kontakta Sveriges kommuner och regioner, SKR.

Här hittar du kontaktuppgifter till regionala kontaktpersoner och SKR.

Till toppen av sidan