Våld, övergrepp och sexuella trakasserier

Att bli utsatt för våld i nära relationer

Du som lever med våld och förtryck i en nära relation har rätt att få hjälp och stöd. Våld kan förekomma i alla slags relationer. Att bli utsatt för våld påverkar hälsan. Våldet kan ge fysiska skador, men också olika typer av långvariga besvär. Det finns hjälp att få för att ta sig ur relationen och för att må bättre.

På 1177.se kan du också läsa våldtäkt och om sexuella trakasserier. 

För dig som är ung finns det information på UMO.se om våld och kränkningar.

Den här artikeln är bearbetad i samarbete med Nationellt centrum för kvinnofrid, Uppsala.

Läs mer på 1177.se

Till toppen av sidan