Psykisk hälsa

Att leva med oro för klimatet

Det är vanligt att känna starka känslor inför att klimatet i världen förändras. Känslorna kan ge dig kraft att göra saker men du kan också känna dig maktlös. Ibland kan känslorna bli så starka att du har svårt att hantera din vardag. Då kan du behöva hjälp. Det finns mycket du kan göra själv för att må bättre.

I den här texten kan du läsa mer om att leva med oro för klimatet. Texten är främst för dig som är vuxen. Du som är ung kan läsa mer på UMO.se

Vad är oro för klimatet?

Det är vanligt att ha många olika sorters känslor i svåra eller hotande situationer. Känslor kopplade till klimatförändringar kallas ofta för klimatångest, även om det inte är just ångest du känner. Här är några exempel på hur det kan kännas:

  • Du kan känna en oro och rädsla inför vad som kommer hända i framtiden. Det kan båda vara för dig själv och för andra i din närhet.
  • Du kan känna dig arg och frustrerad över att inte mer händer för att stoppa klimatförändringarna eller att andra inte ser problemen så som du gör.
  • Du kan känna sorg för det som har gått förlorat och det som riskerar att förloras i framtiden.
  • Du kan känna dig ledsen och nedstämd och att det inte finns något hopp om framtiden.
  • Du kan känna att det du gör inte räcker, att du måste göra mer.

Känslorna kan komma eller bli starkare när ditt liv eget förändras mycket. Exempelvis om du får barn. 

Du kan hitta kraft i känslorna

En del hittar kraft i de jobbiga känslorna. De kan agera och förändra saker, sig själv och sin tillvaro. Andra känner sig ensamma och maktlösa.

Du som har varit med om en allvarlig händelse

Du som har varit med om en allvarlig händelse kan behöva hjälp för att bearbeta dina känslor. Läs mer i texten Råd till dig som påverkas av en allvarlig händelse. 

Vad kan jag göra själv?

Det är vanligt att känna starka känslor. Det du känner är inte fel och du är inte ensam om att känna som du gör. Berätta hur du känner för någon du litar på.

Här nedan kan du läsa om olika saker du kan göra själv. Forskning visar att det är viktigt att få till en bra balans mellan återhämtning, hantera dina känslor och att agera för en bättre värld. Många mår också bra av att träna på avslappning.

Hitta andra som känner som du

Många upplever att de mår bättre när de gör något för att förändra situationen. Det kan vara genom att göra bra saker för miljön och klimatet eller att göra olika typer av förändringar i sitt liv. Det kan vara svårt att göra det här ensam. Det kan därför vara bra att hitta ett sammanhang med andra som känner som du. Det kan vara i en organisation eller bland vänner.

Utbilda dig

Det kan vara bra att lära sig mer om det som sker med klimatet och miljön.

Försök att se det positiva som görs för klimatet. Det kan till exempel vara genom olika nyheter eller rapporter.  

Begränsa mängden nyheter

Du som mår mycket dåligt kan behöva begränsa mängden nyheter om klimatet och miljön under en tid. De kan öka på dina känslor av ensamhet och hopplöshet.

Återhämtning gör att du mår bättre

Återhämtning är också en viktig del för att orka vara engagerad. Gör saker som du mår bra av och som ger dig energi. Det kan till exempel vara en hobby, skola, jobb, vänner eller familj.

Det är alltid bra att äta hälsosam mat, få tillräckligt med sömn och att röra på sig. Det ger dig kraft och energi att vara engagerad.

Hoppet är viktigt

Att känna hopp är viktigt. Hopp kan göra dig mer engagerad och engagemanget kan ge dig mer hopp.

Detta kan öka känslan av hopp:

  • Att du förstår information om klimatförändringarna.
  • Att du känner att du skapar förändring.
  • Att du känner en tro på att samhället kan förändras.

Råd till dig som förälder

Ta ditt barns känslor på allvar. Det kan du göra genom att lyssna och ställa frågor. Du kan också visa att du bryr dig genom att själv försöka skapa förändring.

Prata, lyssna och ta reda på fakta 

Prata med ditt barn om hur hen känner. Att barnet är orolig behöver inte påverka hen så mycket. Men känslor av hopplöshet påverkar mer hur barnet mår. Var ärlig och prata om allvaret, men också om att det finns lösningar och att många i samhället arbetar med dessa frågor.

Det är viktigt att du visar barnet att det finns hopp och att ni tillsammans kan vara med och påverka. Ta hänsyn till ditt barns ålder när ni pratar.  

För att kunna stötta barn och unga är det lättare om du som vuxen själv har en del kunskap om förändringarna som sker. Då kan du lättare avgöra om barnets rädslor beror på fakta eller missförstånd. Du behöver också kunna hantera dina egna känslor. Då minskar du risken att barnet känner ännu mer oro, ilska eller sorg. 

Gör saker tillsammans

Visa att du tar ditt barns känslor på allvar.  Det som händer i världen är vuxnas ansvar, inte barns. Barn och unga känner sig ofta tryggare när de ser att vuxna gör något. Fundera över vad du som vuxen kan göra.

Ni kan också göra saker som är bra för klimatet och miljön tillsammans. Anpassa vad ni gör efter barnets ålder. Du kan fråga barnet efter förslag på vad ni kan göra.

När och var ska jag söka vård?

De flesta som har oro för klimatet behöver inte söka vård. Däremot kan de starka känslorna ibland göra att du mår psykiskt dåligt och får psykiska besvär. Då kan du kontakta en vårdcentral.

Många mottagningar kan du kontakta genom att logga in.

Ring telefonnummer 1177 om du vill ha sjukvårdsrådgivning och hjälp med var du kan söka vård.

Mer på 1177

Avslappning genom andning

Du som känner dig stressad kan pröva att göra andningsövningar för att slappna av. Du kan öva avslappning på många olika platser, till exempel när du åker buss, när du är i ett väntrum, på din skola eller arbetsplats. Du kan också öva avslappning när du ligger ner.

Att må dåligt

Det är vanligt att må dåligt ibland. Det finns mycket som du kan göra själv för att må bättre om du känner dig orolig, ledsen eller stressad.

Till toppen av sidan