VÅRDEN I KRONOBERG

Om du blir sjuk

Innehållet gäller Kronoberg

Om du blir sjuk eller skadar dig är du alltid välkommen till Region Kronoberg. För att få råd om vård, ring 1177.

Vårdcentralen i första hand

På vårdcentralen finns personal med kunskap och kompetens för att behandla de flesta sjukdomar. Ibland räcker det med goda råd, i andra fall kan du få tid för läkarbesök. Om du behöver specialistvård på sjukhus hjälper din läkare på vårdcentralen dig att ordna detta. För telefonnummer och adress till din vårdcentral, sök på Hitta mottagning (höger spalt).

Jourläkarcentralen

Om du blir sjuk på kvällar eller helger kan du kontakta jourläkarcentralen. Ring innan du kommer. Ljungby tel 0372 58 51 00, Växjö 0470 58 78 00.

Sjukhuset när det behövs

Behöver du specialistvård är du välkommen till Centrallasarettet i Växjö eller Lasarettet i Ljungby, efter det att din läkare på vårdcentralen skrivit en remiss. Båda sjukhusen är akutsjukhus. För adress- och telefonnummer, se Hitta mottagning i högerspalten.

Ring 112 om det är akut.

Kronoberg

Om ditt barn blir sjukt

Är ditt barn svårt sjukt och behöver sjukhusvård - vänd dig till barnakutmottagningen tel 0470 58 83 00 eller växeln, 58 80 00. Vid behov av ambulans, ring 112.

Rådgivning

Vid matproblem och andra späd- och småbarnsproblem, kontakta din barnhälsovårdscentral. Se telefonnummer i Hitta mottagning, högerspalt.

För rådgivning och vård av sjuka barn hör du av dig till din vårdcentral eller 1177.

Sök psykiatrisk vård

Läs mer här om var du söker psykiatrisk vård

Lätta psykiska problem

Vid lättare psykiska problem som sömnsvårigheter, ångest, lättare depressioner eller sorgereaktioner ska du i första hand vända dig till din vårdcentral för att få hjälp. Läkaren på vårdcentralen kan remittera dig vidare till psykiatrin om det behövs.

Det finns också en mottagning för barn och ungdomar med lättare psykisk ohälsa. Den heter barn- och ungdomshälsan 6-18 år och finns i Växjö.

Allvarliga psykiska problem

Vid allvarligare psykiska problem vänder du dig till den psykiatriska vården. Är du under 18 år vänder du dig till barn- och ungdosmpsykiatrin (BUP) i Växjö eller Ljungby. Är du 18 år eller äldre vänder du dig till vuxenpsykiatrin. Man kan själv beställa tid på mottagningen eller komma dit med hjälp av remiss. Det är läkaren på vårdcentralen som skriver remiss till den specialiserade psykiatrin. Egenremiss är också ett alternativ.

Akuta psykiska problem

Har du akuta psykiska problem kan du få hjälp via vuxenpsykiatrin Ljungby och Växjö. Den akutpsykiatriska mottagningen är öppen dygnet runt och finns i Växjö. Där kan du få kontakt med sjuksköterska på telefon 0470 58 61 00.

Din delaktighet är viktig

  • Var aktiv i diskussioner och planering när det gäller din vård och behandling.
  • Vill du avboka en tid för besök eller behandling, gör det i god tid.
  • Meddela om du inte längre behöver vård. Då kanske någon annan kan få din plats.

Vårdgarantin reglerar inte om vård ska ges eller vilken vård som kan komma i fråga. Garantin reglerar inom vilka tidsgränser du ska erbjudas vård. Tid för undersökningar och utredningar räknas inte in i de tidsgränser som gäller för vårdgarantin.

Frågor

Undrar du över något? Kanske har någon annan haft liknande funderingar. Under fråga 1177.se kan du leta upp din fråga eller ställa en fråga själv, och du kan förstås vara anonym.

Du kan också, dygnet runt, prata med en sjuksköterska och få råd när du ringer 1177 Sjukvårdsrådgivning. De som svarar kan också tala om vilken vårdcentral du är listad på.

Du kan vända dig till patient- och stödföreningar. De kan ge dig information och hjälpa dig att få kontakt med andra i en liknande situation.

Har du frågor om planeringen av din vård och behandling? Kontakta kliniken som skickat kallelsen eller bekräftelsen, eller läkaren som skickade remissen till den specialiserade vården.

Till toppen av sidan