Olika vårdformer

Privata vårdgivare i Kronoberg

Innehållet gäller Kronoberg
I Kronobergs län kan hälso- och sjukvården drivas av antingen Region Kronoberg eller av privata företag som har avtal med regionen. Det finns också privata vårdgivare som inte har något avtal med Region Kronoberg.

Privata vårdgivare med avtal

Privata vårdgivare som har avtal med Region Kronoberg är en del av den skattefinansierade vården. Det innebär att de får ersättning från Region Kronoberg för de patienter som de behandlar. Ersättningen är reglerad i lag genom en nationell taxa. Är du bosatt i länet har du rätt att utan remiss söka vård hos privata vårdgivare med avtal. Om du bor utanför länet gäller din hemregions remissregler.

Hos privata vårdgivare med avtal gäller samma patientavgifter och högkostnadsskydd som vid besök hos den offentliga vården. Enda undantaget är om du söker vård hos den naprapat som Region Kronoberg har avtal med. För att få samma patientavgift krävs då en remiss från läkare och att du är bosatt i länet.

Du har samma rätt till sjukresor när du besöker en privat vårdgivare.

Här ser du vilka privata vårdgivare som antingen har avtal med eller är anslutna till Region Kronoberg

Privata läkare, sjukgymnaster, vårdcentraler med flera

Privata läkare

Privata sjukgymnaster

Privata vårdcentraler i Vårdval Kronoberg

Övriga privata vårdgivare i Kronobergs län

Andra privata vårdgivare

I Kronoberg finns också privata vårdgivare utan avtal. Hos dem får du stå för hela kostnaden själv. Eftersom de inte är skattefinansierade gäller heller inte högkostnadsskyddet eller ersättning för sjukresor.

 

Till toppen av sidan