Vuxenpsykiatriavdelning för opioidberoende Malmö

Carl Bertil Laurells gata 5, plan 2, Malmö

Visa på kartaVägbeskrivning

Telefonnummer

040-33 65 37

Öppet idag

 • Dygnet runt

Telefontid idag

 • Dygnet runt

Fler tider och telefonnummer

Telefontider

 • Mån-SönDygnet runt

Öppettider

 • Mån-SönDygnet runt
Besöksadress:
Carl Bertil Laurells gata 5, plan 2, Malmö
Län, kommun:
Skåne län, Malmö
Postadress:
Vuxenpsykiatriavdelning, för opioidberoende, Carl Bertil Laurells gata 5, Plan 2, 205 02 Malmö
Webbplats:
http://vard.skane.se/psykiatri-skane/mottagningar-och-avdelningar/vuxenpsykiatriavdelning-for-opioidberoende-malmo/

Vägbeskrivning

Hitta hit:

Du kan ta flera olika regionbussar och stadsbussar till busshållplatserna Södervärn eller Tandvårdshögskolan. Du kan även ta tåg till station Triangeln (södra uppgången).

Vi erbjuder heldygnsvård vid:

 • Avgiftning/abstinensbehandling.
 • Insättning och upptrappning av metadon eller buprenorfin vid start av LARO-behandling.
 • Konvertering mellan metadon och buprenorfin.
  • Inläggning kan ske efter beslut i öppenvård / LARO av behandlande läkare via remiss med bedömning/beslut och formulerat vårdbehov.

  • Vid planering för inskrivning bestäms ett preliminärt datum för utskrivning, uppskattad inneliggande vårdtid är ca 8-10 dagar.

  • Varje patient får ett personligt schema som utgår från den enskildes behov och förmåga.

  • Målet under den korta tiden på avdelningen är, förutom den farmakologiska behandlingen, att normalisera dygnsrytmen med sömn, aktivitet, mat, hygien och socialt umgänge.

Vi tar hand om dig som har ett opioidberoende och som behöver heldygnsvård.

Verksamheten erbjuder heldygnsvård vid:

- behandling för abstinens och avgiftning.

- insättning och upptrappning av metadon eller buprenorfin vid start av LARO-behandling i det fall det bedöms medicinskt indicerat.

- konvertering mellan metadon och buprenorfin

- vid behov av serumkoncentrationsbestämningar över dygnet

- vid återfall i narkotikamissbruk då öppenvårdsbehandling bedöms utgöra alltför stor medicinsk risk och man önskar inneliggande abstinensbehandling antingen för att patienten ska kunna återgå i öppenvård alternativt inför behandlingshemsvistelse eller drogfritt boende

- perioder av sidomissbruk som behöver brytas och vårdplan förstärkas då patienten utan heldygnsvård skulle, i enlighet med gällande föreskrift, tvingas att avsluta behandling och spärrtid gälla för återgång i behandling

- för gravida kvinnor.

Information till patienter

Remisskrav

Via läkare i öppenvård/LARO eller socialtjänst

Ålder

Vi tar emot patienter som är 18 år eller äldre.

Driftsform

Driftsform: Landsting/Region