Vårdcentralen Torshälla, Eskilstuna

Germundsgatan 39, Torshälla

Visa på kartaVägbeskrivning

Telefonnummer
Telefontider
DagÖppettiderKommentarer
Måndag07.00–17.00
Tisdag07.00–17.00
Onsdag07.00–17.00
Torsdag07.00–17.00
Fredag07.00–17.00
LördagStängt
SöndagStängt
Växeltelefon

Öppettider
DagÖppettiderKommentarer
Måndag07.15–17.00
Tisdag07.15–17.00
Onsdag07.15–17.00
Torsdag07.15–17.00
Fredag08.00–17.00
LördagStängt
SöndagStängt

Besöksadress:
Germundsgatan 39, Torshälla
Län, kommun:
Södermanlands län, Eskilstuna
Postadress:
Sörmlands län, Vårdcentralen Torshälla, 644 34 Torshälla

Vägbeskrivning

Hitta hit:

För att ta del av rekommenderad färdväg, besök Sörmlandstrafikens webbplats (www.sormlandstrafiken.se) eller hämta karta från Eniro (www.eniro.se).

Publicerad: 2024-02-06

Nu har vi öppnat vår nya tjänst Vårdkontakt Direkt som du kan använda för att söka vård via chatt. Chatten bemannas av vårdcentralens personal tillsammans med sjuksköterskor från sjukvårdsrådgivningen på 1177 Vårdguiden i Region Sörmland, alla dagar, kl 08-18.

Det finns även en chatt för dig som har administrativa frågor till din vårdcentral samt en chatt för dig som har frågor till din BVC:

Här kan du läsa mer och logga in:
https://www.1177.se/sormland/vardkontaktdirekt

Publicerad: 2024-02-06

Vi kan nu erbjuda samtalsgrupper för äldre/seniorer 65+ som har funderingar och vill diskutera kring åldrande och välbefinnande samt pratar om hur vi kan åldras och må bra.

Vi träffas under fyra tillfällen klockan 10-12, kontakta oss via telefon 016-104120, knappval 3 alternativt 1177 eller vår chatt för anmäla dig. Vi bjuder på fika.

Välkommen till Vårdcentralen Torshälla!

På läkarmottagningen, familjecentralens barnhälsovård och mödravården finns hela familjens läkare och sjuksköterskor samlade. Våra läkare har arbetat hos oss under många år, några av dem är speciellt inriktade på diabetes. Vi har även sköterskor med specialkompetens inom diabetes samt astma/KOL.

Finns det något vi kan göra bättre, tar vi gärna emot synpunkter.

Driftsform: Region

Här nedan hittar du information om våra olika mottagningar.
Om du inte hittar vad du söker eller om du endast har allmänna frågor kan du ringa till receptionen,
tel 016-10 41 17

 • Arbetsterapeuten fokuserar på de problem som kan uppstå i vardagen på grund av sjukdom och skador. Arbetsterapeuten kan bistå dig med hjälpmedel så att du kan klara din vardag på bästa sätt, trots dina begränsningar.

  Arbetsterapeuten erbjuder:

  • Bedömning, behandling och träning av handrelaterade problem.
  • Bedömning, träning, rådgivning vid skador, sjukdomar eller smärttillstånd.       
  • Utprovning och tillverkning av handskenor. 
  • Guidning och vägledning vid svårigheter att klara dagliga aktiviteter, oavsett diagnos. 
  • Ergonomisk bedömning och rådgivning.
  • Bedömning av behov av hjälpmedel och hjälpmedelsutprovning/förskrivning.
  • Minnesutredning.
  • Deltar i rehabiliterande åtgärder vid sjukskrivningar.
  • Medverkar i artrosskola och smärtskola.
 • Vi erbjuder utredning, behandling och uppföljning för dig med astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL).

  Astma/KOL-sjuksköterska, läkare, fysioterapeut, arbetsterapeut, beteendevetare och rökavvänjare finns att tillgå utifrån ditt behov.

  Har du funderingar och frågor är du välkommen att ringa vår astma/KOL-sjuksköterska.

 • Vi följer ditt barns utveckling, från nyfödd upp till och med fem år, och ger även råd och stöd i föräldrarollen.

  Du som förälder är alltid välkommen med frågor om ditt barn, ditt föräldraskap och om vardagsvanor som mat, amning, lek och sömn. Vi gör regelbundna hälsoundersökningar och vaccineringar för att förebygga och upptäcka sjukdomar.

  Telefonnummer till BVC: 016- 10 41 36

 • Som patient följs du upp kontinuerligt av en av våra diabetessköterskor i samråd med din läkare. Vi arbetar också tillsammans med dietist och andra kompetenser som kan behövas i din behandling.

  Hit kan du som patient vända dig och få svar på dina frågor som handlar om diabetes.

 • Distriktssköterskorna och sjuksköterskorna på vårdcentralen arbetar både med telefonrådgivning och tar emot bokade besök på mottagningen.

  Vi bedömer ditt behov av vård- och behandlingsbehov och ser till att du får den hjälp du behöver. Vi har ett nära samarbete med kollegorna på vårdcentralen.

  Distriktsköterskorna kan även skriva ut vissa receptbelagda mediciner och hjälpmedel.

  På mottagningen kan vi hjälpa dig med bland annat:

  • Sårvård
  • Omläggningar
  • Borttagning av stygn
  • Blodtrycksmätning
  • Inkontinensproblem
  • Bedömning av hudutslag
  • Ögon- och öronbesvär
  • Injektioner
  • Råd och stöd i livets alla skeden
 • En fast vårdkontakt är en kontaktperson som håller ordning på dina olika vårdkontakter. Det kan vara en läkare, sjuksköterska eller annan personal på vårdcentralen.

  Behöver du en fast vårdkontakt?
  Du är välkommen att fråga efter en fast vårdkontakt nästa gång du pratar med någon av oss på vårdcentralen.

   

 • Provtagningen är öppet för drop-in:

  • Måndag- torsdag mellan kl 07:15 - 12:00 , 12:45 - 14:30
  • Fredagar 8 - 12.

  På vårt lab tas prover både till våra egna läkare och till läkare på sjukhus eller annan vårdinrättning. Alla prover måste vara beställda av läkare eller sjuksköterska.

  Om du ska ta fasteprover så måste du vara fastande minst 12 timmar före provtagning. Du får dricka klara drycker så som vatten, kaffe eller te, men utan socker och mjölk.

  Provrör till urinprov finns att hämta gratis på vårdcentralen.

  Om din läkare/sköterska har beställt blodtryckskontroller för dig så kan du komma på vår öppna blodtrycksmottagning som är öppen måndag-torsdag mellan kl 13:00 - 15:00. 

 • Hos våra fysioterapeuter kan du få bedömning, rådgivning och behandling för olika typer av besvär i leder och muskler. Hos oss kan du även få råd vid till exempel artros, långvarig smärta, kristallyrsel, huvudvärk, gravidrelaterade- eller postpartumbesvär. Efter operationer kan du få hjälp med specifik träning för att komma igång med rehabiliteringen. Vi kan erbjuda bland annat akupunkturbehandling och basal kroppskännedom utöver sedvanliga behandlingsmetoder.

 • På Hjärtsvikts- och blodtrycksmottagningen gör vi uppföljningar, kontroller, ger råd om levnadsvanor och justerar mediciner på de patienter som har fått diagnos hjärtsvikt och/eller hypertoni (högt blodtryck).
  Sjuksköterskorna på mottagningen är vidareutbildade i kardiologi och jobbar i nära samarbete med läkare och övrig personal.

  Om du har fått diagnos hjärtsvikt eller hypertoni så remitteras du till mottagningen av din läkare, för uppföljande kontroller.

   

 • Vi gör minnesutredningar när det finns oro eller misstanke om demens. Utredningen görs i olika delar, bland annat med hembesök för att i lugn och ro göra ett minnestest. Därefter kan det bli aktuellt med fortsatta undersökningar och eventuellt medicinering, beroende på resultatet på minnestestet.

  Du kan kontakta samordningssköterskan om du har oro för din egen del eller för en närstående.

  Temat består av arbetsterapeut, distriktssköterska och läkare.

 • Rehabkoordinator

  Rehabkoordinatorn samordnar vårdens del i sjukskrivningsprocessen och samverkar med arbetsgivare, företagshälsovård, Försäkringskassan, arbetsförmedlingen och kommunen.

  Om man är sjuk och inte klarar av att arbeta behöver man ibland vara sjukskriven. Sjukskrivningen är då en del av rehabiliteringen. Syftet med att träffa rehabkoordinator är att underlätta din rehabilitering för att du ska kunna återfå din arbetsförmåga, alternativt undvika sjukskrivning.

  Rehabkoordinatorn finns som stöd för dig med:

  Att identifiera dina rehabiliteringsbehov.

  Dialog kring stöd, behandling och insatser.

  Att i samarbete med dig och behandlande läkare eller annan sjukvårdspersonal komma fram till en plan för din rehabilitering.

  Stöd för samordnande insatser till exempel Försäkringskassan eller arbetsförmedlingen, och vid behov ta arbetsgivarkontakt.

  Rehabkoordinator och arbetsgivare:
  När den som blivit sjuk har en anställning är arbetsgivaren en viktig del i rehabiliteringsprocessen, därför arbetar vi aktivt för att öka samarbetet med dig som är chef i syfte att få en gemensam rehabiliteringsplan som gynnar din anställdes förutsättningar att klara av arbete. Har du en anställd, som du vet har sin vårdkontakt hos oss, som också riskerar att bli sjukskriven eller är sjukskriven är du välkommen att ta kontakt med rehabkoordinatorn för dialog.

   

 • Du är välkommen att vända dig till oss för stöd om du är äldre och eller har många sjukdomar.

  Behovet av stöd kan se olika ut beroende på vilken livssituation du befinner dig i. Om man har många sjukdomar, eller är äldre, kan det ibland vara svårt att veta vart man ska vända sig i olika ärenden.

  Din samordningssköterska går tillsammans med dig och eventuell anhörig igenom din hälsa och eventuella risker som kan förebyggas. Ditt behov av sammanhållen vård bedöms och tillsammans gör vi en individuell vårdplan, kanske tillsammans med anhörig eller någon annan vårdpersonal. Utifrån din individuella vårdplan planerar vi tillsammans din vård.

  Din samordningssköterska fungerar som en fast vårdkontakt som du kan vända dig till för råd, stöd och vägledning. Vi erbjuder även råd och stöd till närstående.

 • Till psykosociala teamet kan du vända dig om du har svårigheter i livet som du behöver hjälp med att hantera. Det kan exempelvis handla om:

  ·         Stress, trauma eller våldsutsatthet

  ·         Sömnsvårigheter

  ·         Ångest eller oro

  ·         Nedstämdhet eller depression

  ·         Screening för misstanke om ADHD, Autism eller andra psykiatriska diagnoser.

  ·         Sorg, kris eller livssituation

  ·         Levnadsvanor och egenvårdsråd för bättre psykisk och fysisk hälsa

  Psykosociala teamet består av leg. spec. psykiatrisjuksköterska, leg. psykolog och PPTP-psykolog. Vi arbetar med målsättningen att du så snabbt som möjligt skall få ökade kunskaper om vad du själv kan göra för att må bättre. Ditt första besök hos oss är ett bedömningssamtal. Därefter skapar vi en individuell handlingsplan för hur du skall arbeta vidare med din psykiska hälsa. Detta kan innebära stödsamtal, psykologisk behandling med KBT-metoder, psykoterapi och samordning med rehabteamet på vårdcentralen.

  Vi erbjuder korta behandlingsinsatser ofta i grupp eller via mobil/dator, så kallad internet-KBT eller videosamtal.

  Du kan läsa mer om egenvårdsråd för psykisk hälsa här:

   Psykisk hälsa - 1177

 • Vaccinationer

  Vi vaccinerar mot bland annat influensa, HPV och TBE. Kontakta oss för mer information och tidsbokning.

  Influensavaccination
  Om du tillhör en riskgrupp rekommenderas att du vaccinerar dig mot influensa. Vi vaccinerar vissa veckor under hösten och annonserar då tiderna på 1177.se  

  TBE-vaccination
  Om du vistas mycket i fästingtäta områden rekommenderar vi att du vaccinerar dig mot TBE. Vi vaccinerar vissa veckor under våren och annonserar då tiderna på 1177.se

  HPV-vaccination
  Vi vaccinerar mot HPV, humant papillomvirus.

  Resevaccination
  Vi kan tyvärr inte erbjuda resevaccinationer.
  Du kan läsa mer om reseråd och vaccinationer på 1177.se.

  För att säkerställa rätt dokumentation av dina vaccinationer och för att du ska kunna se dina vaccinationer i din journal på 1177, dokumenterar vi alla vaccinationer i Svevac. Fråga din vaccinationssköterska om du vill ha mer information.

   

Till toppen av sidan