Vårdcentralen Nävertorp Katrineholm, Katrineholm

Västgötagatan 16, plan 2

Visa på kartaVägbeskrivning

Telefonnummer
Telefontider
DagÖppettiderKommentarer
Måndag07.00–17.00
Tisdag07.00–17.00
Onsdag07.00–17.00
Torsdag07.00–17.00
Fredag07.00–17.00
LördagStängt
SöndagStängt
Växeltelefon

Öppettider
DagÖppettiderKommentarer
Måndag08.00–17.00
Tisdag08.00–17.00
Onsdag08.00–17.00
Torsdag08.00–17.00
Fredag08.00–17.00
LördagStängt
SöndagStängt

Besöksadress:
Västgötagatan 16, plan 2
Län, kommun:
Södermanlands län, Katrineholm
Postadress:
Sörmlands län, Vårdcentralen Nävertorp Katrin, Box 110, 641 22 Katrineholm

Vägbeskrivning

Hitta hit:

Tag stadsbuss linje 1 mellan Värmbol och Laggarhult via centrum. Hållplats strax utanför, mitt emot Kunskapsskolan. Med bil kör du till Västgötagatan 16 och parkering finns utanför byggnaden.

Hitta på plats:

Västgötagatan 16, plan 2

Publicerad: 2023-11-20

Från och med 231123 går det ej att förnya recept via e-tjänsterna på 1177.se. Hänvisar till "Adminchatten" på Vårdkontakt direkt istället. Man skickar då begäran om receptförnyelse via sekreterare. Sekreteraren fördelar då ditt ärendet till berörd läkare som sedan har fem arbetsdagar på sig att förnya receptet.

Här loggar du in till Vårdkontakt direkt

Välkommen till vårdcentralen Nävertorp! Vi har en bred kompetens inom medicin, rehabilitering och barnhälsovård. Vi kan hjälpa dig med de vanligaste sjukdomarna, kroniska sjukdomar, psykisk ohälsa och olika skador. Vi finns på Västgötagatan 16. Parkering finns i anslutning till lokalen. Barnavårdcentralen (BVC) är en del av familjecentralen som arbetar famljecentrerat med barnets bästa i centrum. BVC ligger på Kerstinbodagatan 37.

Driftsform: Region

 • Arbetsterapeutisak insatser innebär att ta vara på de förmågor som individen har och finna alternativa tillvägagångssätt, träna förmågor och eventuellt anpassa omgivningen.

  Arbetsterapeuten erbjuder:

  Hand: Bedömning och behandling vid olika skador och/eller sjukdomar i hand och arm. Egenavgift betalas för ortoser.

  Hjälpmedel: Förskrivning och utprovning av enklare hjälpmedel som patienten kan hämta själv på vårdcentralen. Övriga hjälpmedel som kräver bedömning eller utprovning i hemmet hänvisas till kommunens arbetsterapeuter.

  Minnesutredning: Vid misstanke om minnesproblem kontaktar patienten sin läkare för att påbörja minnesutredning. Arbetsterapeut och sjuksköterseka utför hembesök för utredning av minnesfunktion.

  Balans i vardagen: För dig med psykisk ohälsa, smärta eller sömnbesvär och som har svårt att få vardagen att gå ihop. Arbetsterapeuten hjälper dig att hitta nya strategier och hjälpmedel för att återfå balans i din vardag.

   

  Kontakta oss på telefon 0150-48 86 00 - knappval 3 för telefonrådgivning samt vid behov tidsbokning. Du kan också boka tid via 1177.

   

 • Vi gör undersökningar av din lungfunktion med hjälp av PEF och spirometri. En läkarkontakt behövs innan detta kan göras för att skriva en remiss till oss.

   

  Har du funderingar och frågor är du välkommen att ringa vår astma/KOL-sjuksköterska.

  Kontakta oss på telefon 0150- 48 86 00 - knappval 1.

   

 • BVC finns på Familjecentralen Nävertorp, Kerstinbodagatan 37

  Vi följer ditt barns utveckling från nyfödd upp till och med fem år. Vi ger även råd och stöd i föräldrarollen.

  Du som förälder är alltid välkommen med frågor om ditt barn, ditt föräldraksap och om vardagsvanor såsom mat, amning, lek och sömn. Vi gör regelbundna hälsoundersökningar och vaccineringar för att förebygga och upptäcka sjukdomar.

   

  Välkommen att kontakt oss:

  Marie, Lisbeth, Lena och Camilla

  Ring 0150-48 86 46        

   

  Telefonen är öppen helgfri vardag kl 7.30 - 16.30. 

   

  Mer om hur en undersökning på BVC går till

   

 • Som patient följs du upp kontinuerligt av en av våra diabetessköterskor i samråd med din läkare. Vi arbetar också tillsammans med andra kompetenser som kan behövas i din behandling.

  Hit kan du som patient vända dig och få svar på dina frågor som handlar om diabetes.

   

  Kontakta oss på telefon 0150-48 06 00 - knappval 1 föratt boka tid.

   

  Här kan du läsa mer om diabetes.

 • Distriktssköterskorna och sjuksköterskorna på vårdcentralen arbetar både med telefonrådgivning och tar emot bokade besök på mottagningen.

  Vi bedömer ditt  vård- och behandlingsbehov och ser till att du får den hjälp du behöver. Vi har ett nära samarbete med kollegorna på vårdcentralen.

  Distriktssköterskorna kan även skriva ut vissa receptbelagda mediciner och hjälpmedel.

   

  Kontakta oss på telefon 0150- 48 -85 00 - knappval 1.

  Katrineholm kommun ansvarar för sjukvård i hemmet, telefon 0150-48 80 30.

   

 • En fast vårdkontakt är en kontaktperson som håller ordning på dina olika vårdkontakter. Det kan vara en läkare, sjuksköterska eller annan personal på vårdcentralen.

  Behöver du en fast vårdkontakt?
  Du är välkommen att fråga efter en fast vårdkontakt nästa gång du pratar med någon av oss på vårdcentralen.

  Kontakta oss på telefon 0150- 48 86 00 - knappval 1.

 • På hjärtsviktsmottagningen gör vi uppföljningar, kontroller, ger råd om levnadsvanor och justerar mediciner på de patienter som har fått diagnos hjärtsvikt.

  Sjuksköterskorna på mottagningen är vidareutbildade i kardiologi och jobbar i nära samarbete med läkare och övrig personal. Om du har fått diagnos hjärtsvikt så remitteras du till mottagningen av din läkare för uppföljande kontroller.

   

  Här kan du läsa mer om hjärtsvikt och högt blodtryck (hypertoni).

   

 • Våra öppettider är: 08:00-16:00

  Drop In mån - fred 8.00-11.00

  Vi välkomnar både våra egna patienter och de som behöver ta prover till andra kliniker. Alla prover måste vara beställda av läkare eller sjuksköterska.. 

  Om du ska ta prov till en mottagning utanför regionen är det viktigt att du har en pappersremiss med dig.

  Ska du ta fasteprov måste du vara fastande i minst 12 timmar före  provtagningen. Det är tillåtet att dricka 1-2 glas vatten.

  Var uppmärksam på om du fått andra instruktioner som till exempel att inte ta din medicin på morgonen eller att provet måste tas före/efter en viss tid.

  När du kommer till vårdcentralen tar du en gul nummerlapp och sitter sedan ner i väntrum 1. Vi ber om förståelse för att det ibland kan vara lite väntetid och att det kan vara akut sjuka patienter som måste gå före.

   

 • Du kan vända dig till oss om du fått svårigheter i livet som du behöver hjälp med att hantera. Det kan exempelvis handla om stress, sömnsvårigheter, ångest, oro, nedstämdhet, sorg, kris eller trauma.

  En kontakt med oss börjar med ett bedömningssamtal för att avgöra vilka insatser du behöver. Vi kan bland annat erbjuda rågivande samtal och kognitiv beteendeterapi (KBT) samt internetbaserad stöd och behandling.

  Rådgivningstelefon till samtalsteamet är 0150-48 86 00 knappval 4.

  Här kan du läsa om hur du kan hjälpa dig själv  när du mår dåligt

   

   

   

 • Rehabkoordinatorn samordnar vårdens del i sjukskrivningsprocessen och samverkar med arbetsgivare, företagshälsovård, Försäkringkassa, Arbetsförmedling och kommunen

  Om man är sjuk och inte klarar av att arbeta behöver man ibland vara sjukskriven. Sjukskrivningen är då en del av rehabiliteringen. Syftet med att träffa redhabkoordinator är att underlätta din rehabilitering för att du ska kunna återfå din arbetsförmåga, alternativt undvika sjukskrivning.

   Rehabkoordinatorn finns som stöd för dig med:

  • Att identifiera dina rehabiliteringsbehov
  • Diaglog kring stöd, behandling och insatser
  • Att i samarbete med dig och behandlande läkare eller annan sjukvårdspersonal komma fram till en plan för din rehabilitering
  • Stöd för att samordnande insatser t ex Försäkringskassa eller Arbetsförmedling och vid behov ta arbetsgivarkontakt
  • Rehabiliteringsteamet hjälper dig som patient att få de kontaktar som du behöver i din rehabilitering. Vi arbetar både förebyggande för att undvika sjukskrivning men även för att rehabilitera under pågående sjukskrivning så att du får rätt stöd i rätt tid

   

  Kontakta rehab koordinator Anna på telefon 072-733 95 53

 • Du är välkommen att vända dig till oss för stöd om du är äldre och eller har många sjukdomar.

  Behovet av stöd kan se olika ut beroende på vilken livssituation du befinner dig i. Om man har många sjukdomar eller är äldre, kan det ibland vara svårt att veta vart man ska vända sig i olika ärenden.

  Din samordningssköterska går tillsammans med dig och eventuell anhörig igenom din hälsa och eventuella risker som kan förebyggas. Ditt behov av sammanhållen vård bedöms och tillsammans gör vi en individuell vårdplan, kanske tillsammans med anhörig eller någon vårdpersonal. Utifrån din individuella vårdplan planerar vi tillsammans din vård.

  Din samordningssköterska fungerar som en fast vårdkontakt som du kan vända dig till för råd, stöd och vägledning. Vi erbjuder även råd och stöd till närstående.

   

  Kontakta oss på telefon 076 - 102 35 13.

 • Vi är en av sex vårdcentraler i Sörmland som tillsammans med habiliteringsverksamheten arbetar för att förbättra vården och stödet för vuxna med stora och varaktiga funktionsnedsättningar.

  Via uppdraget som kallas Samordnat Medicinskt Omhändertagande (SMO) kan vi erbjuda dig:

  •  möjlighet till längre läkartider och att få träffa samma läkare vid varje besök
  •  utökat samarbete mellan olika yrkesgrupper, ex läkare, sjuksköterska, sjukgymnast och psykolog
  •  att planera och samordna din vård och dina olika kontakter med hjälp av våra vårdlotsar

   

  Kontakta SMO-sköterska Susanna på telefon 0150-48 86 21

  Här kan du läsa mer om SMO

 • Vi kan hjälpa dig med undersökning och behandling av rörelse- och stödjeorganen, yrsel, huvudvärk samt rehabilitering efter skada eller operation t.ex. höft- och knäprotes. Vid behov tar vi fram individuellt anpassade träningsprogram samt provar ut och förskriver vissa hjälpmedel.

  Du är välkommen att kontakta oss per telefon 0150-48 86 00 knappval 2.

  Remiss behövs inte.


  Här kan du läsa om hur du kan träna och öka din fysiska aktivitet i vardagen och hur du kan träna när du ligger i en säng. Du kan också se filmer på träningsprogram man kan göra i hemmet

   

 • Vi utför vaccinationer mot TBE för barn upp t o m 18 år, säsongsinfluensa och pneumococcer (lunginflammation) och covid.

  Influensa, pneumococc och covid kommer vi att erbjuda bokningsbara tider vintersäsong.

  Om du tillhör en riskgrupp rekommenderar vi att du vaccinerar dig mot ovan virus enl Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vi vaccinerar vissa veckor under hösten och annonserar då tiderna på 1177.se

   

  Här kan du läsa om vaccinationer och hur du bokar tid 

 • Nu kan du söka vård digitalt och chatta med sjuksköterska. Det går även att få kontakt med andra professioner genom att sköterskan lämnar över ärendet, när behov föreligger.

  Sök Vårdkontakt direkt

  (*avgift för digitalt besök till läkare/psykolog är 100 kr)

Till toppen av sidan