Vårdcentralen Malmköping, Flen

Siegrothsvägen 14, Malmköping

Visa på kartaVägbeskrivning

Telefonnummer
Telefontider
DagÖppettiderKommentarer
Måndag07.00–17.00
Tisdag07.00–17.00
Onsdag07.00–17.00
Torsdag07.00–17.00
Fredag07.00–17.00
LördagStängt
SöndagStängt
Växeltelefon

Öppettider
DagÖppettiderKommentarer
Måndag07.30–17.00
Tisdag07.30–17.30
Onsdag07.30–17.00
Torsdag07.30–17.00
Fredag07.30–17.00
LördagStängt
SöndagStängt

Besöksadress:
Siegrothsvägen 14, Malmköping
Län, kommun:
Södermanlands län, Flen
Postadress:
Vårdcentralen Malmköping, 642 60 Malmköping

Vägbeskrivning

Hitta hit:

För att ta del av rekommenderad färdväg, besök Sörmlandstrafikens webbplats (www.sormlandstrafiken.se) eller hämta karta från Eniro (www.eniro.se).

Publicerad: 2023-10-10

Nu finns en central tjänst för beställning av journalkopior. Den hittar du här:

Förfrågan till Journal- och arkivservice.

Vår vårdcentral är liten, med alla tjänster tillsatta med välutbildad personal.

Här finns läkar-, distriktssköterske- och rehabmottagning samt barnavårdscentral.

Driftsform: Region

 • Arbetsterapeuten fokuserar på de problem som kan uppstå i vardagen på grund av sjukdom och skador. Vår arbetsterapeut kan bistå dig med hjälpmedel så att du kan klara din vardag på bästa sätt, trots dina begränsningar.

  Arbetsterapeuten erbjuder:
  • Bedömning, träning, rådgivning vid skador, sjukdomar eller smärttillstånd.
  • Utprovning och tillverkning av handskenor.
  • Guidning och vägledning vid svårigheter att klara dina dagliga aktiviteter, oavsett diagnos.
  • Ergonomisk bedömning och rådgivning.
  • Utprovning och bedömning av diverse hjälpmedel.
  • Minnesutredning.

  Telefon: 0157-184 44

   

 • Här kan du täffa någon från Astma/KOL-teamet.
  Teamet består av Arbetsterapeut, Dietist, Kurator, Läkare, Sjukgymnast och Sjuksköterskor.

  Mottagning efter överenskommelse.

  Telefon:  0157-184 44

 • Telefontid: tisdag - fredag kl 8.15 - 9

  BVC-sköterska
  Telefon: 0157-184 59 eller  0157-184 51

 • Som patient följs du upp kontinuerligt av en av våra diabetessköterskor i samråd med din läkare. Vi arbetar också tillsammans med dietist och andra kompetenser som kan behövas i din behandling.

  Hit kan du som patient vända dig och få svar på dina frågor som handlar om diabetes.

  Här kan du läsa mer om diabetes.

   

 • Distriktssköterskorna och sjuksköterskorna på vårdcentralen arbetar både med telefonrådgivning och tar emot bokade besök på mottagningen.

  Vi bedömer ditt behov av vård- och behandlingsbehov och ser till att du får den hjälp du behöver. Vi har ett nära samarbete med kollegorna på vårdcentralen.

  Distriktsköterskorna kan även skriva ut vissa receptbelagda mediciner och hjälpmedel.

  Ring 0157-184 44 för att boka en tid.

 • Medicinsk fotsjukvård riktar sig till patienter med svår fotproblematik som orsakats av sjukdom eller skada. Medicinsk fotsjukvård syftar till att förebygga eller behandla sår och infektioner i fötterna. Vi behandlar patienter med svåra problem i fötterna som beror på nedsatt känsel och blodcirkulation eller deformiteter, framför allt i kombination med diabetes eller reumatiska sjukdomar. För att få komma till medicinsk fotvård behövs remiss från din läkare, diabetessköterska eller distriktssköterska.

  Patienter med diabetes utan komplikationer, frisk diabetesfot, omfattas ej av medicinsk fotsjukvård. För "vanlig" fotvård hänvisas du till privata alternativ.

  Telefon: Tel 0157-184 63

 • I hjärtsviktsteamet gör vi uppföljningar, kontroller, ger råd om levnadsvanor samt justerar läkemedel i samråd med ansvarig läkare.

  Hjärtsviktsköterskorna är vidareutbildade i kardiologi och samarbetar med läkare och övrig personal.

  Om du har fått diagnosen hjärtsvikt remitteras du till oss för uppföljande kontroller av din läkare.

 • Livsstilen har stor betydelse för risken att utveckla sjukdomar.
  Därför är det ett prioriterat område att förebygga uppkomsten av dessa sjukdomar.

  Vi erbjuder samtal, råd och stöd för förändring av levnadsvanor gällande

  Fysisk aktivitet, Kostfrågor ,Tobaksvanor, Alkoholfrågor, Psykiska  och allmänna hälsotillstånd

  Vi erbjuder stöd för viktnedgång i grupp och individuellt
  Vi erbjuder även individuellt stöd för tobaksavvänjning
  Vi skriver fysisk aktivitet på recept,FaR

   

 • Till kurator kan du vända dig om du hamnat i svårigheter i livet som du kan behöva hjälp att hantera. Du kan också få viss rådgivning och information om socialförsäkring och samhällets trygghetssystem i övrigt.

  Kuratorn erbjuder samtalsbehandling vid t ex stress, utmattning, oro, ångest, depression och kriser. Ett viktigt mål i behandlingen är att den ska bidra till återgång i arbete för dig som är sjukskriven och att förebygga sjukdom och ökad ohälsa för dig som är i arbete.

  Välkommen att ringa.

  Telefon 0157-184 44

  Rehabteamet

  Kuratorn  samarbetar med övrig personal i rehabiliteringsteamet på vårdcentralen med ditt medgivande och utifrån ditt behov.

 • I minnesteamet gör vi minnesutredningar när det finns oro eller misstanke om demenssjukdom. Utredningen består av olika delar, bland annat ett hembesök för att i lugn och ro göra ett minnestest. Därefter kan det bli aktuellt med fortsatta undersökningar och eventuell läkemedelsbehandling beroende på resultatet av minnesundersökningen.

  Minnesteamet består av arbetsterapeut, demenssköterska och läkare.

  Du är välkommen att kontakta mottagningen om du känner oro för din egen del eller för en närstående.

 • Välkommen att boka tid hos oss.
  Ring  0157-184 44 och välj laboratoriet.

  På vårt labb görs både interna provtagningar (beställda av våra läkare) och externa provtagningar (beställda av läkare på sjukhus eller annan vårdinrättning). Alla prover måste vara ordinerade/beställda av en läkare och du ska alltid boka en tid för provtagning.

  På laboratoriet träffar du:
  Lenita Rombing, undersköterska
  Marie Aav, undersköterska

 • Rehabkoordinatorn samordnar vårdens del i sjukskrivningsprocessen och samverkar med arbetsgivare, företagshälsovård, Försäkringskassan, arbetsförmedlingen och kommunen.

  Om man är sjuk och inte klarar av att arbeta behöver man ibland vara sjukskriven. Sjukskrivningen är då en del av rehabiliteringen. Syftet med att träffa rehabkoordinator är att underlätta din rehabilitering för att du ska kunna återfå din arbetsförmåga, alternativt undvika sjukskrivning.

  Rehabkoordinatorn finns som stöd för dig med:
  • Att identifiera dina rehabiliteringsbehov
  • Dialog kring stöd, behandling och insatser
  • Att i samarbete med dig och behandlande läkare eller annan sjukvårdspersonal komma fram till en plan   för din rehabilitering
  • Stöd för samordnande insatser till exempel Försäkringskassan eller arbetsförmedlingen, och vid behov ta arbetsgivarkontakt

  Rehabiliteringsteamet eller vårdplaneringsteamet som vi kallar det finns till för att se till att du som patient får de kontakter som du behöver i din rehabilitering. Vi arbetar både förebyggande för att undvika sjukskrivning men även för att rehabilitera under pågående sjukskrivning så att du får rätt stöd i rätt tid.

  Du når mig, Marika Lundblad, på telefonnummer 0157-184 61.

   

 • Du är välkommen att vända dig till oss för stöd om du är äldre och eller har många sjukdomar.

  Behovet av stöd kan se olika ut beroende på vilken livssituation du befinner dig i. Om man har många sjukdomar, eller är äldre, kan det ibland vara svårt att veta vart man ska vända sig i olika ärenden.

  Din samordningssköterska går tillsammans med dig och eventuell anhörig igenom din hälsa och eventuella risker som kan förebyggas. Ditt behov av sammanhållen vård bedöms och tillsammans gör vi en individuell vårdplan, kanske tillsammans med anhörig eller någon annan vårdpersonal. Utifrån din individuella vårdplan planerar vi tillsammans din vård.

  Din samordningssköterska fungerar som en fast vårdkontakt som du kan vända dig till för råd, stöd och vägledning. Vi erbjuder även råd och stöd till närstående.

  Kontakta oss gärna om du har frågor och funderingar, för egen del eller för någon anhörig.

  Telefonnr 0157 - 184 44. 

 • Vi kan hjälpa dig med undersökning och behandling av rörelse- och stödjeorganen, yrsel, huvudvärk samt rehabilitering efter skada eller operation t.ex. höft- och knäprotes. Vid behov tar vi fram individuellt anpassade träningsprogram och provar ut gånghjälpmedel såsom kryckor, käppar och rollatorer.

  Telefon: 0157 - 184 44.

   

Till toppen av sidan