Vårdcentralen Fröslunda Eskilstuna, Eskilstuna

Lindängsvägen 2, Eskilstuna

Visa på kartaVägbeskrivning

Telefonnummer
Telefontider
DagÖppettiderKommentarer
Måndag07.00–16.45
Tisdag07.00–16.45
Onsdag07.00–16.45
Torsdag07.00–16.45
Fredag07.00–16.45
LördagStängt
SöndagStängt
Växeltelefon

Öppettider
DagÖppettiderKommentarer
Måndag07.45–17.15
Tisdag07.45–17.15
Onsdag07.45–17.00
Torsdag07.45–17.00
Fredag07.45–17.00
LördagStängt
SöndagStängt

Besöksadress:
Lindängsvägen 2, Eskilstuna
Län, kommun:
Södermanlands län, Eskilstuna
Postadress:
Vårdcentralen Fröslunda Eskils, 631 88 Eskilstuna

Vägbeskrivning

Hitta hit:

Sök utifrån besöksadressen.

Välkommen till vårdcentralen Fröslunda!

Här samverkar flera olika yrkeskategorier för att du som patient ska få en så god vård som möjligt. Hos oss kan du komma i kontakt med läkare, distriktssköterskor, undersköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeut, medicinska sekreterare samt kurator.

På vårdcentralen finns även en rehabiliteringskoordinator som arbetar med bland annat sjukskrivningsärenden.

I våra lokaler finns även vårat laboratorium samt en privatpraktiserande fotvårdsspecialist.

Driftsform: Region

Här nedan hittar du mer information om våra olika mottagningar.
Om du inte hittar vad du söker eller om du endast har allmänna frågor kan du ringa till receptionen på telefonnummer 016 - 10 42 05. 

Receptionen har telefontid måndag - fredag, 10:00-10:30. 

 • Arbetsterapeuten fokuserar på de problem som kan uppstå i vardagen på grund av sjukdom och skador. Arbetsterapeuten bedömer behovet av hjälpmedel så att du kan klara din vardag på bästa sätt, trots dina begränsningar.

  Arbetsterapeuten erbjuder:

  Bedömning, träning, rådgivning vid skador, sjukdomar eller smärttillstånd.

  Utprovning och tillverkning av handskenor (ortoser).

  Guidning och vägledning vid svårigheter att klara dina dagliga aktiviteter, oavsett diagnos.

  Ergonomisk bedömning och rådgivning

  Utprovning och bedömning av diverse hjälpmedel.

  Minnesutredning efter remiss från läkare.

  Vill du veta mera ring 016-10 42 60, helgfria vardagar 07.00-17.00

   

 • Syfte: Att du ska må bra i din sjukdom och att vi tillsammans ska hitta en väg som passar dig för att nå detta.

  Vi erbjuder utredning, behandling och uppföljning för dig med astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL).

  Astma/KOL-sjuksköterska, läkare, sjukgymnast, arbetsterapeut, kurator/beteendevetare och rökavvänjare finns att tillgå utifrån ditt behov.

  Vill du veta mera ring 016-10 42 00, helgfria vardagar kl 07.00-16.45

  Du kan också nå oss via Vårdkontakt Direkt - digital rådgivning och chatt

 • Vi följer ditt barns utveckling från nyfödd tills att barnet börjar skolan, och ger även råd och stöd i föräldrarollen. Du som förälder är alltid välkommen med frågor om ditt barn, ditt föräldraskap och om goda levnadsvanor. 

  Vi gör regelbundna hälsobesök inklusive vaccineringar samt erbjuder föräldragrupper på olika språk för att främja barns hälsa, utveckling och uppväxtmiljö.

  Vi jobbar med utökade hembesök till föräldrar som får sitt första barn eller första barn i Sverige, i syfte att ge trygghet i ert nyblivna föräldraskap. 

  Du hittar BVC på Familjecentralen i Fröslunda centrum, Sturegatan 9. Gratis parkering finns lättillgängligt på torget utanför entrén. Glöm inte P-skiva. 

  Ni når oss på telefonnummer 016- 10 42 36 eller via Vårdkontakt Direkt - digital rådgivning och chatt. 

  Välkommen!

  Mer information om BVC och hälsobesöken finns på: https://www.1177.se/Sormland/Fakta-och-rad/Undersokningar/Undersokningar-pa-barnavardscentralen/%20

 • Syfte: Att du ska må bra i din sjukdom och att vi tillsammans ska hitta en väg som passar dig för att nå detta.

  Som patient följs du upp kontinuerligt av en av våra diabetessköterskor i samråd med din läkare. Vi arbetar också tillsammans med dietist och andra kompetenser som kan behövas i din behandling.

  Hit kan du som patient vända dig och få svar på dina frågor som handlar om diabetes.

  Vill du veta mera ring 016-10 42 00, helgfria vardagar kl 07.00-16.45

  Du kan också nå oss via Vårdkontakt Direkt - digital rådgivning och chatt

   

 • Distriktssköterskorna och sjuksköterskorna på vårdcentralen arbetar både med telefonrådgivning och tar emot bokade besök på mottagningen.

  Vi bedömer ditt behov av vård- och behandlingsbehov och ser till att du får den hjälp du behöver. Vi har ett nära samarbete med kollegorna på vårdcentralen.

  Distriktssköterskorna kan även skriva ut vissa receptbelagda mediciner och hjälpmedel.

  På mottagningen kan vi hjälpa med bland annat:

  • sårvård
  • omläggningar
  • borttagning av stygn
  • blodtrycksmätning
  • inkontinensproblem
  • bedömning av hudutslag
  • ögon- och öronbesvär
  • råd kring levnadsvanor och riskbruk alkohol
  • injektioner
  • vaccinationer
  • råd och stöd i livets alla skeden

   

  Du kan nå oss på 016 –10 42 00, helgfria vardagar kl 07:00-16:45 eller via Vårdkontakt Direkt - digital rådgivning och chatt

 • Vår mottagning är öppen på tisdagar 08:30 - 11:30, drop-in gäller. Avvikande öppettider meddelas via sociala medier och 1177. 

  Välkommen!

  Du kan nå oss på 016 –10 42 00, helgfria vardagar kl 07:00-16:45 eller via Vårdkontakt Direkt - digital rådgivning och chatt

 • En fast vårdkontakt är en kontaktperson som håller ordning på dina olika vårdkontakter. Det kan vara en läkare, sjuksköterska eller annan personal på vårdcentralen.

  Behöver du en fast vårdkontakt?
  Du är välkommen att fråga efter en fast vårdkontakt nästa gång du pratar med någon av oss på vårdcentralen.

   

 • Vi på fysioterapin kan erbjuda en bred kompetens och hjälpa dig med de flesta besvär inom rörelse- och stödjeapparaten. Vi genomför bedömning, behandling och uppföljning vid skador, sjukdomar eller långvariga smärttillstånd.

  Behandling kan genomföras med till exempel:

  • akupunktur
  • laser
  • manuell behandling, kombinerat med träning hemma eller på vårdcentralen.

   

  Vi hjälper även till med rehabilitering efter operation och utprovning av vissa hjälpmedel och TENS.

  Du behöver inte någon remiss.

  För att boka tid hos fysioterapin ringer du: 016 - 10 42 00

  Du kan också nå oss via vår chatt: 

  Vårdkontakt Direkt - digital rådgivning och chatt

 • Syftet är en etablerad kontakt och att du i möjligaste mån ska få en besökstid till den vårdpersonal som du tidigare träffat.

  På Hjärtsvikts- och blodtrycksmottagningen gör vi uppföljningar, kontroller, ger råd om levnadsvanor och justerar mediciner på de patienter som har fått diagnos hjärtsvikt och/eller hypertoni (högt blodtryck).
  Sjuksköterskorna på mottagningen är vidareutbildade i kardiologi och jobbar i nära samarbete med läkare och övrig personal.

  Om du har fått diagnos hjärtsvikt eller hypertoni så remitteras du till mottagningen av din läkare, för uppföljande kontroller.

  Du kan nå oss på 016 –10 42 00, helgfria vardagar kl 07:00-16:45 eller via Vårdkontakt Direkt - digital rådgivning och chatt

   

   

 • Hälsoundersökning

  Syftet med hälsoundersökning är att upptäcka ohälsa och uppmärksamma behov av smittskyddsåtgärder (samhällsinriktat). Besöket bokas till en distriktssköterska som beställer provtagning och vid behov ordnar hon en läkarbesökstid.

  Alla som söker asyl, kvotflyktingar och anhöriginvandrare erbjuds en kostnadsfri hälsoundersökning. Även personer som befinner sig i Sverige utan tillstånd ska vid en längre vistelse i landet få erbjudande när de uppsöker sjukvården.

  I undersökningen ingår hälsosamtal, vaccinationsanamnes, provtagning och vid behov läkarbesök. Provtagning för vissa infektionssjukdomar, som är allmänfarliga enligt smittskyddslagen, görs även av smittskyddsskäl. I hälsoundersökningen ingår också information om svensk hälso- och sjukvård, kontaktvägar och dylikt.

  Till besöket bokar vi telefontolk om så behövs.

  Vill du veta mera ring 016-10 42 00, helgfria vardagar kl 07.00-16.45

  Du kan också nå oss via Vårdkontakt Direkt - digital rådgivning och chatt

   

 • Läkarteamet på Fröslunda vårdcentral består av många specialister, flera av de med dubbelspecialitet. Vi har därutöver duktiga ST- och AT- läkare.

  Med gott bemötande och bred kompetens samarbetar vi på vårdcentralen för att ge dig den bästa vården. Vår målsättning är att vid återkommande besök kunna erbjuda dig tid/telefontid hos läkaren du tidigare träffat. 

  För att boka tid för ett läkarbesök kontaktar du vårdcentralen på: 016 - 10 42 00

  Du kan också nå oss via vår chatt: 

  Vårdkontakt Direkt - digital rådgivning och chatt

 • Öppettider för lättakuten är:

  Måndag     08:30-11:30

                      13:00-15:30

  Tisdag        08:30-11:30

  Onsdag      08:30-11:30

                      13:00-15:30

  Torsdag     08:30-11:30

                      13:00-15:30

  Fredag       08:30-11:30

                      13:00-15:30

   

  På lättakuten behandlar vi lättare akuta besvär som du har haft i max 14 dagar. 

  Här behandlar vi följande besvär:

  • feber
  • halsont
  • hosta
  • hudbesvär
  • huvudvärk
  • magbesvär
  • skada / sårskada
  • säsongsallergi
  • urinvägsbesvär
  • ögonbesvär
  • öronbesvär
  • smärta i fot
  • smärta i knä
  • smärta i nacke
  • smärta i rygg
  • smärta i skuldra /axel

   

  Klicka här för att fylla i frågeformuläret inför ditt besök.

 • Det är vi medicinska sekreterare som bemannar receptionen helgfria vardagar mellan 08:00 - 17:00. Vi svarar i telefon helgfria vardagar mellan 10:00 - 10:30. Vi svarar även på frågor i den administrativa chatten Vårdkontakt Direkt - digital rådgivning och chatt.

  Vi kan även hjälpa dig med följande:

   

  Vill du läsa din journal efter ditt besök här på vårdcentralen så kan du göra det via 1177 - journalen

  Du kan nå oss på 016 - 10 42 05 mellan 10:00 - 10:30 helgfria vardagar.

 • Syftet är att du som patient eller anhörig kan vända dig till oss vid oro eller misstanke om minnesproblem.

  Vi i Minnesteamet gör minnesutredningar när det finns oro eller misstanke om demens på läkarens inrådan. Utredningen består av olika delar, bland annat av hembesök för att i lugn och ro göra ett minnestest. Därefter kan det bli aktuellt med fortsatta undersökningar och eventuellt medicinering, beroende på resultatet på minnestestet.

  Du kan kontakta oss om du har oro för din egen del eller för en närstående.

  Teamet består av arbetsterapeut, distriktssköterska och läkare.

  Vill du veta mera ring 016-10 42 00, helgfria vardagar kl 07.00-16.45

  Du kan också nå oss via Vårdkontakt Direkt - digital rådgivning och chatt

 • Har du beställda prover som du behöver lämna? Välkommen till oss på vårat drop-in lab.

  Öppettider för drop-in är: 

  • måndag - fredag: 08:00-12:00

   

  Om du ska ta fastande prover behöver du vara fastade minst 10 timmar innan provtagning. Du får heller inte röka eller snusa. Det går dock bra med ett halvt glas vatten.
  Provrör till för till exempel urin finns att hämta gratis hos oss på provtagningen.

  Välkomna!

 • Det psykosociala teamet består av en psykolog och en kurator och till oss kan du vända dig om du är över 18 år och behöver hjälp för att behandla eller förebygga lindrig till måttlig psykisk ohälsa.

  Behöver du hjälp med att få ordning på sömnen? Har nedstämdheten eller oron tagit så pass stor plats att den påverkar dig i ditt vardagliga liv? Lider du av återkommande panikattacker? Har du varit med om en traumatisk händelse som skapat ett psykologiskt lidande? Då kan vi inom det psykosociala teamet erbjuda evidensbaserad vård som vi skräddarsyr efter ditt behov i form av stöd, rådgivning och korttidsinriktade behandlingsmetoder.

  Under ett inledande bedömningssamtal kommer vi fram till hur vi kan hjälpa dig på bästa sätt.  För vissa innebär detta enstaka samtal, andra behöver flera samtal och ytterligare en del är i behov av en hel behandlingsserie. Ytterligare några kan ha besvär som bättre hjälps någon annanstans, och då kan vi vara behjälpliga med bedömning och att skicka en remiss. Detta kan exempelvis gälla om man lider av, eller misstänker en ätstörning, ett missbruk eller misstänker neuropsykiatrisk funktionsnedsättning såsom till exempel ADHD eller Autismspektrumtillstånd (AST).

  Vi bedömer och behandlar bland annat:

  • ångest/oro
  • depression/nedstämdhet
  • PTSD
  • fobier
  • hälsoångest
  • GAD
  • paniksyndrom

   

  För andra problem kan eventuellt dessa instanser vara till hjälp:

  Under 18 år: 

  • BUP
  • samtalsmottagning
  • ungdomsmottagningen

   

  Besvär som kräver specialistvård:

  • psykiatriska akutmottagningen
  • psykiatriska kliniken
  • habiliteringen

   

  Vid livskris eller relationsbesvär:

  • familjerådgivning
  • socialtjänsten

   

  Om du tror att vi kan vara behjälpliga eller har några frågor, tveka inte att höra av dig till oss på det psykosociala teamet!

  För tidsbokning, ring 016 - 10 42 00 eller kontakta oss via vår chatt på Vårdkontakt Direkt - digital rådgivning och chatt

  Om du har akuta besvär, (självskador eller funderar på att avsluta ditt liv), ring psykiatriska akutmottagningen på 016-10 35 10

 • Rehabkoordinator

  Syftet med att träffa rehabkoordinator är att underlätta din rehabilitering för att du ska kunna återfå din arbetsförmåga, alternativt undvika sjukskrivning.

  Rehabkoordinatorn samordnar vårdens del i sjukskrivningsprocessen och samverkar med arbetsgivare, företagshälsovård, Försäkringskassan, arbetsförmedlingen och kommunen.

  Om man är sjuk och inte klarar av att arbeta behöver man ibland vara sjukskriven. Sjukskrivningen är då en del av rehabiliteringen. Rehabkoordinatorn finns som stöd för dig med:

  Att identifiera dina rehabiliteringsbehov.

  Dialog kring stöd, behandling och insatser.

  Att i samarbete med dig och behandlande läkare eller annan sjukvårdspersonal komma fram till en plan för din rehabilitering.

  Stöd för samordnande insatser till exempel Försäkringskassan eller arbetsförmedlingen, och vid behov ta arbetsgivarkontakt.

  Rehabkoordinator och arbetsgivare:
  När den som blivit sjuk har en anställning är arbetsgivaren en viktig del i rehabiliteringsprocessen, därför arbetar vi aktivt för att öka samarbetet med dig som är chef i syfte att få en gemensam rehabiliteringsplan som gynnar din anställdes förutsättningar att klara av arbete. Har du en anställd, som du vet har sin vårdkontakt hos oss, som också riskerar att bli sjukskriven eller är sjukskriven är du välkommen att ta kontakt med rehabkoordinatorn för dialog.

  Vill du veta mera ring 016-10 42 00, helgfria vardagar kl 07.00-16.45

  Du kan också nå oss via Vårdkontakt Direkt - digital rådgivning och chatt

   

 • Du är välkommen att vända dig till oss för stöd om du är äldre och/eller har många sjukdomar.

  Behovet av stöd kan se olika ut beroende på vilken livssituation du befinner dig i. Om man har många sjukdomar, eller är äldre, kan det ibland vara svårt att veta vart man ska vända sig i olika ärenden.

  Din samordningssköterska går tillsammans med dig igenom din hälsa och eventuella risker som kan förebyggas. Ditt behov av sammanhållen vård bedöms och tillsammans gör vi en individuell vårdplan. 

  Din samordningssköterska fungerar som en fast vårdkontakt som du kan vända dig till för råd, stöd och vägledning. Vi erbjuder även råd och stöd till närstående.

  Vill du veta mera ring 016-10 42 58, helgfria vardagar kl 07.00-16.45

  Du kan också nå oss via Vårdkontakt Direkt - digital rådgivning och chatt

 • På sårmottagningen behandlas:

  • svårläkta sår
  • kroniska sår
  • bensår
  • diabetssår
  • traumasår
  • trycksår
  • tumörsår
  • ödem / kompressionsbehandling / utmätning av stödstrumpor

   

  Du kan nå oss på 016 –10 42 00, helgfria vardagar kl 07:00-16:45 eller via Vårdkontakt Direkt - digital rådgivning och chatt

 • Region Sörmland erbjuder dig som fyller 40, 50 eller 60 år att delta i Sörmlands hälsoprogram till en kostnad på 250 kronor. Syftet med programmet är att förbättra hälsan och förebygga hjärt- och kärlsjukdomar och diabetes typ 2.

  Inbjudan till Sörmlands hälsoprogram skickas hem till dig per post från den vårdcentral där du är listad. I programmet ingår två besök vid olika tillfällen (provtagning och besök hos sjuksköterska). Om proverna påvisar något avvikande bokar sjuksköterskan en läkartid. Inför hälsosamtal ska du fylla i hälsoenkäten. Enkäten besvaras på 1177.se. Instruktion skickas med post i samband med kallelsen.

  Vill du veta mera ring 016-10 42 00, helgfria vardagar kl 07.00-16.45

  Du kan också nå oss via Vårdkontakt Direkt - digital rådgivning och chatt

 • Hos oss på undersköterskemottagning kan du boka en tid för: 

  • suturborttagning
  • agraffborttagning
  • katetersättning / kateterdragning
  • sårkontroll
  • öronspolning
  • audiogram
  • blodtryckskontroll
  • 24-timmars blodtrycksmätning
  • utmätning av kompressionsstrumpor klass 2
  • EKG
  • provtagning

   

  Du kan boka din tid via telefon 016 - 10 42 00 eller via vår chatt Vårdkontakt Direkt - digital rådgivning och chatt

  Välkomna!

Till toppen av sidan