Sjukgymnastikavdelning Karlskrona

Blekingesjukhuset, Lasarettsvägen, huvudentré

Visa på kartaVägbeskrivning

Telefonnummer
Telefontider
DagÖppettiderKommentarer
Måndag10.00–11.00
Tisdag10.00–11.00
Onsdag10.00–11.00
Torsdag10.00–11.00
Fredag10.00–11.00
LördagStängt
SöndagStängt
Växeltelefon

Besöksadress:
Blekingesjukhuset, Lasarettsvägen, huvudentré
Län, kommun:
Blekinge län, Karlskrona
Postadress:
Blekingesjukhuset, Sjukgymnastikavdelning, 371 85 Karlskrona

Sjukgymnastikavdelningen når du genom huvudentrén på Blekingesjukhuset i Karlskrona

Sjukgymnaster arbetar med att förebygga, undersöka och behandla funktionsstörningar som begränsar människans rörelseförmåga. De behandlingar och pedagogiska insatser som vi gör ska göra dig som patient medveten om dina kroppsliga resurser. Då kan dina möjligheter att klara det dagliga livets krav förbättras.


Det finns möjligheter att få kontakt med en sjukgymnast på sjukhusets alla avdelningar. Vi har även sjukhusansluten öppenvård inom vissa specialiteter, och då krävs remiss. För bassängträning behövs ordination från sjukgymnast. Sjukgymnastikavdelningen finns på Blekingesjukhuset både i Karlshamn och Karlskrona.


Läs mer om oss under fliken Vårt utbud.

Driftsform: Region

Fysioterapeut/sjukgymnast finns tillgänglig på de flesta av sjukhusets avdelningar. Fysioterapeut/sjukgymnast på vårdavdelning arbetar bland annat med andningsgymnastik,  översyn, bedömning och träning av förflyttningar, bedömning av rehabiliteringsbehov, rehabiliteringsinsatser, utprovning av gånghjälpmedel, instruera och informera inom specifika områden för respektive patientgrupp. 

Viss öppenvård bedrivs för särskilda grupper, till exempel för patienter med handskador, reumatiska sjukdomar, hjärt-lungsjukdomar, barn, smärta, cancer m.fl. 

På sjukgymnastikavdelningen finns även möjlighet till rehabilitering i bassäng. En remiss behövs då från fysioterapeut/sjukgymnast.

  • Handteamet tar hand om personer med handskador som orsakats av olycksfall och olika sjukdomstillstånd som till exempel reumatiska sjukdomar, förslitningsskador och nervinklämningar. Händerna är hjärnans förlängning mot yttervärlden. De kan bland annat förmedla budskap, signaler, kärlek och skapa trygghet. Dessutom är händerna viktiga för oss så att vi kan sköta vårt hem, vårt arbete, våra intressen, oss själva och ibland även andra.

    En viktig aspekt är att handen varken tar slut eller börjar vid handleden. Ofta arbetar vi med problem, som har sitt ursprung i under- eller överarmen, men som även ger återverkningar i handen.

    Rehabilitering av handskador eller ingrepp efter sjukdomstillstånd tar tid att läka. Många har kvarstående problem upp till ett år eller mer efter en skada. En del kanske aldrig återfår full funktion. Andra kanske endast behöver träffa arbetsterapeut eller sjukgymnast vid ett par tillfällen och sedan är de näst intill återställda.

    Vissa sjukdomstillstånd som till exempel ledgångsreumatism kan göra att man trots medicinering och en del kirurgiska ingrepp ändå inte blir bättre. Arbetsterapeuter och sjukgymnaster i handteamet kan göra upp träningsprogram, informera om förhållningssätt och ergonomi, prova ut tekniska hjälpmedel som underlättar i vardagen eller tillverka ortoser (skenor) som ger stöd.

    Handteamet är övergripande för hela Blekingesjukhuset och består av arbetsterapeuter och sjukgymnaster från habiliterings- och rehabiliteringskliniken och läkare från ortopedkliniken. Medlemmarna i handteamet har ett nära samarbete med varandra och samarbetar även utåt mot primärvård, kommun och företagshälsovård.

  • När du kommer hem från BB är din kropp fortfarande påverkad av din graviditet och förlossning. På BB i Karlskrona har du möjlighet att få information från en sjukgymnast om bäckenbottenträning, hållning och lyft- och bärteknik. Nere till höger här på sidan hittar du information om hemprogram efter graviditet och förlossning.

Remisskrav

Du måste ha en remiss för att komma på besök.

Telefonnummer till bassängen, 0455-73 50 06

För tidsbokning, avbokning samt övriga frågor var vänlig tala in ett meddelande med namn och telefonnummer så ringer vi upp.

Till toppen av sidan