Samariten vårdcentral, Karlshamn

Samaritens vårdcentral, Länsmansvägen 1, 374 80 Karlshamn, Läkarmottagningen i Mörrum, Bolsvägen 3, 375 34 Mörrum

Visa på kartaVägbeskrivning

Telefonnummer:

0454-73 34 02

Telefontider

 • Mån-Fre08:00 - 12:00 Mörrum 73 34 00
 • Mån-Fre08:00 - 17:00 Samariten 73 34 02

Öppettider:

 • Mån-Tor08:00 - 16:00 Mörrum
 • Mån-Fre08:00 - 17:00 Samariten

Fler tider och telefonnummer

Besöksadress:
Samaritens vårdcentral, Länsmansvägen 1, 374 80 Karlshamn, Läkarmottagningen i Mörrum, Bolsvägen 3, 375 34 Mörrum
Län, kommun:
Blekinge län, Karlshamn
Postadress:
Samaritens vårdcentral, Länsmansvägen 1, 374 80 Karlshamn, Läkarmottagningen i Mörrum, Bolsvägen 3, 375 34 Mörrum

Vägbeskrivning

Hitta hit:

Samaritens vårdcentral: parkering finns vid huvudingången till Blekingesjukhuset och bussar stannar 200 meter från huvudingången. Läkarmottagningen i Mörrum finns på Bolsvägen 3 och parkering hittar du framför mottagningen.

Det finns olika sätt att söka vård beroende på vad du har för besvär eller behov. Här hittar du information om hur du söker vård i Blekinge.

På samma sida hittar du också vår symtomguide med tips på självhjälp för de vanligaste symtomen som feber, hosta och halsont.

På vårdcentralen kan du till exempel få hjälp med:

• Akuta sjukdomar, skador och besvär.
• Kontroll av kroniska sjukdomar.
• Fysioterapi och rehabilitering.
• Förebyggande hjälp som vaccinationer, hälsokontroller och råd om levnadsvanor.

 • Astma- och KOL-mottagningen är till för dig som har astma eller kronisk obstruktiv lungsjukdom, KOL. Här arbetar astma- och KOL-sjuksköterskor med högskoleutbildning i allergi, astma och KOL i samarbete med läkare och fysioterapeuter/sjukgymnaster. Vi utreder, behandlar, gör uppföljningar och ger stöd och förebyggande åtgärder.

  För att få hjälp vid mottagningen måste du ha valt Samaritens vårdcentral som din mottagning.

 • Alla barn mellan 0-6 år har rätt till kostnadsfri barnhälsovård enligt ett nationellt program. Under barnets första år är besöken täta och görs på barnavårdscentralen (BVC), som hembesök och i föräldragrupper.

  På BVC görs hälsoundersökningar och samtalas om exempelvis barns hälsa, utveckling, kost, sömn, säkerhet och föräldraskap. Alla barn erbjuds vaccinationer mot ett flertal sjukdomar.

  På BVC arbetar specialistutbildade sjuksköterskor och läkare som samarbetar med exempelvis psykologer, logopeder, dietister, barnsjukvård, barnomsorg och socialtjänst.

  Från den 14 januari 2019 finns Samaritens och Mörrums barnavårdscentraler i gemensamma lokaler på Lärkvägen 96 i Asarum. De kommer att heta barnhälsovården Linden och ha gemensam telefon. Du når dem på telefonnummer 0454-73 34 02 under helgfria vardagar mellan 08.30-09.30.

  Vid kontakt och rådgivning angående sjukdom kopplar du vidare som vanligt
  när du ringer Samaritens callback.

  Läs mer om barnhälsovård på 1177.se

  Läs tema barn och föräldrar på 1177.se

 • På vårdcentralerna finns första linjen för barn och ungas psykiska hälsa. Hit kan barn, ungdomar samt deras familjer komma för att få råd, stöd och kortare behandling vid till exempel stress, oro, nedstämdhet, ilska eller sömnsvårigheter. Det kan även handla om kriser eller konflikter i hemmet. Barn och ungdomar upp till 18 år kan komma tillsammans med sin familj eller själva. Föräldrar kan även komma utan sina barn. Barnlotsen som nås via första linjen för barn och ungas psykiska hälsa kan hjälpa de familjer som inte vet vart de ska vända sig så de kommer rätt. Vi som jobbar här är legitimerade psykologer och psykoterapeuter samt kuratorer och vi har tystnadsplikt.

  Du når oss på vår callbacktelefon 0457-73 10 16.

 • Demenssjuksköterskan vänder sig till dig som har en demenssjukdom eller har en närstående med demenssjukdom. Vi kan ge hjälp hemma hos dig som är sjuk, både om du bor i det egna hemmet eller ett särskilt boende. Kontakta oss om du är orolig för egen del eller för någon närstående.

 • Till diabetesmottagningen kallas du som har diabetes typ 2 för information, uppföljning, stöd till förebyggande åtgärder och behandling. Om du precis har fått diabetes, kan du ofta klara dig med kostbehandling. Du kan då få råd om hur du på bästa sätt ändrar din kost och håller dig i form. För att få hjälp vid mottagningen måste du ha valt Samaritens vårdcentral som din mottagning.

 • Fysioterapi (sjukgymnastik) går ut på att ge behandling när man har problem i rörelse- och stödjeorganen. Sjukgymnastik inom primärvården kallas för distriktssjukgymnastik och vi som arbetar här är distriktssjukgymnaster. Du behöver inte ha remiss för att få komma hit utan kan kontakta oss direkt.

  Sjukgymnasterna på Linden
  Telefon 0454-73 34 60

 • När du blir sjuk eller får någon mindre skada behöver du inte alltid träffa en läkare. Då kan du kontakta en distriktssköterska. Innan du kommer på besök hos oss måste du boka tid hos distriktssköterskan. Vår verksamhet är indelad i olika team. Om du inte vet vilket team du tillhör går det bra att ringa valfritt telefonnummer så hjälper vi dig rätt.

  Distriktssköterskemottagning finns på Samaritens vårdcentral och på Läkarmottagningen i Mörrum.

 • Familjeläkarna är specialister inom allmänmedicin. Detta innebär att samtliga familjeläkare har en bred medicinsk utbildning och kompetens att ta hand om de flesta sjukdomssymtom. Om det behövs kan familjeläkaren ge remiss till annan vård.

 • Vår flyktingmottagning erbjuder hälsosamtal till nyanlända flyktingar som antingen kommer med sin familj eller ensam. Samtalen är gratis och frivilliga. Vi går igenom ditt hälsotillstånd och tar blodprover. Du får också information om hur sjukvården fungerar i Sverige och vilka rättigheter och skyldigheter du har.

  Du kommer i kontakt med oss genom vår telefon 0454-73 34 02.

 • Denna mottagning vänder sig till dig som har problem med urininkontinens (läckage). Här kan du få hjälp med:

  • bedömning av din inkontinens
  • träningsprogram
  • utprovning av inkontinenshjälpmedel.

  Inkontinenshjälpmedel är gratis, besöket kostar 100 kr.

  Du kommer i kontakt med oss genom vår telefon 0454-73 34 02.

 • När du ska ta prover anmäler du dig i receptionen när du kommer. Om du ska lämna fasteblodsocker eller andra fastande prover ska du inte ha ätit eller druckit någonting på 12 timmar före provtagningen. Vid besök till laboratoriet kan viss väntetid uppstå. Vi som arbetar på laboratoriet är undersköterskor.

  Tider till laboratoriet är: måndag-torsdag klockan 08.15-16.00 och fredagar 08.15-12.00.

 • På vår livsstilsmottagning ser vi hela dig, både kropp och själ. Vi går igenom ett antal frågor kring din livstil och tillsammans med dig försöker vi hitta lösningar för att du ska få balans i ditt liv och må bättre. Vi kan hjälpa dig med till exempel:

  • råd och tips kring kost och hälsa
  • viktminskning
  • att sluta med missbruk av nikotin och alkohol
  • akupunktur mot stress och sömnbesvär.

  Boka tid genom att ringa oss på telefonnummer 0454-73 34 02.

  Tobaksavvänjning innebär att du kan du få professionell hjälp med att sluta röka och snusa av en specialutbildad sjuksköterska. Det kostar 100 kronor per besök. Kontakta oss för mer information.

 • Vänd dig i första hand till din vårdcentral om du har psykiska besvär. Det kan till exempel vara ångest, depression, sorg, eller svårt att sova.

  Ibland räcker det med besöket hos oss. Annars hjälper vi dig vidare till specialistvård.

  Läs mer:

 • Hos psykologen kan du få behandling för till exempel depressioner, ångest, stress och när du har hamnat i en kris. Du behöver ha remiss från en läkare för att få tid hos psykologen.

 • Rehabiliteringskoordinator är en resurs för dig som patient när du riskerar att bli eller är sjukskriven. Rehabiliteringskoordination kan vara en kontaktperson för dig som lotsar och guidar kring insatser som du kan få från din vårdcentral, specialistsjukvård och andra myndigheter, som till exempel Försäkringskassan.
  Du kan erbjudas information om vad som kan hända om du riskerar att bli eller är sjukskriven. Du kan även få ett samtal där dina resurser, begränsningar och behov tydliggörs utifrån den situation du är i.

  Du kommer i kontakt med oss vgenom vår telefon 0454-73 34 02.

 • Du kan få samtalsbehandling av vår psykiatrisjuksköterska.

 • Alternativ eller kompletterande behandling vid stress, sömnsvårigheter och beroendeproblematik. Vi erbjuder tio behandlingar två gånger i veckan.

 • Alla vårdcentraler har ett gemensamt grundutbud som bland annat innehåller grundläggande hälso- och sjukvård, barnhälsovård, rehabilitering, psykosociala insatser, rådgivning och förebyggande insatser. Utöver det erbjuder vi också hälsokontroll, intyg i samband med förnyelse av körkort för tung trafik och resevaccination.

Samaritens vårdcentral är lätt att hitta vid Blekingesjukhuset i Karlshamn. Vi har allt du kan förvänta dig hos en vårdcentral: läkare, distriktssköterskor, distriktssjukgymnaster och psykolog. Hos oss finns både manliga och kvinnliga läkare och sjuksköterskor. Vi har personal som utöver svenska även talar andra språk.


Vi är en utbildningsvårdcentral. Det betyder att vi satsar på att utbilda framtidens specialistläkare i allmänmedicin. Vi ger läkare som har studerat utomlands en bra start på vägen till deras specialisttjänstgöring. Varje läkare jobbar sida vid sida med en erfaren handledare och gott om tid för dig som patient.


På vårdcentralen finns den vård som är basen i hälso- och sjukvården, det vill säga den vård som inte kräver sjukhusets resurser eller utrustning. Det är i första hand hit du ska vända dig när du blir sjuk och vill få kontakt med vårdpersonal.

Vi satsar på tillgänglighet. Vi vill finnas tillgängliga på telefon genom vår callback under hela dagen.

På vårdcentralen finns den vård som är basen i hälso- och sjukvården, det vill säga den vård som inte kräver sjukhusets resurser eller utrustning. Det är i första hand hit du ska vända dig när du blir sjuk och vill få kontakt med vårdpersonal.

Information till patienter

Vårdcentralen har två team:

0454-73 34 02 Samaritens vårdcentral

0454-73 34 00 Läkarmottagningen i Mörrum

Driftsform

Driftsform: Landsting/Region