Telefonnummer
Växeltelefon

Län, kommun:
Östergötlands län, Linköping
Postadress:
581 85 Linköping

Rörelse och hälsa, som är en del av Närsjukvården i centrala Östergötland, tar emot individer som behöver rehabilitering på grund av sjukdom, skada eller livsstilsrelaterade besvär.

Rörelse och hälsa har mottagningsverksamhet dit individen via vårt telefonisystem själv kan söka för till exempel besvär från rörelseapparaten, neurologiska funktionshinder eller lättare psykisk ohälsa. I uppdraget ingår även specialiserad rehabilitering i hemmet med teambaserade insatser, remiss krävs.

Rörelse och hälsa ansvarar också för rehabilitering och psykosocialt stöd till individer på Geriatriska kliniken, Neurologiska kliniken, Medicinska akutkliniken, Akutmottagningen och Närvårdskliniken Linköping.

Sammanlagt arbetar här cirka 140 medarbetare i form av fysioterapeuter, arbetsterapeuter, kuratorer, logopeder, rehabiliteringsassistenter och administratörer.

Driftsform: Region

Rörelse och hälsa, som är en del av Närsjukvården i centrala Östergötland, tar emot individer som behöver rehabilitering på grund av sjukdom, skada eller livsstilsrelaterade besvär. Vi arbetar både i öppenvården och slutenvården och finns på flera orter.
När remiss krävs står det förtydligat under respektive utbud. Besöksavgift enligt gällande taxa i Region Östergötland.

Om du behöver avboka ett besök hos oss, gör det senast 24 timmar innan besökstiden. Annars räknas det som ett uteblivet besök och du får betala besöksavgiften på 200 kronor.
Läs mer om patientavgifter här

I länkarna nedan finner du mer information om vårt utbud.

 • Hit kan du vända dig för framför allt rehabilitering av skador och sjukdomar i muskler, leder, skelett och psykisk ohälsa. Behandling sker enskilt och/eller i grupp. Se ytterligare information under vår gruppverksamhet. Vid besvär efter trauma eller vid frakturmisstanke behövs alltid läkarbedömning först. Vid behov av hjälpmedel i hemmet ta kontakt med hemsjukvården i din kommun.

  Fysioterapeuten jobbar bland annat med bedömning och behandling av:

  • Besvär i kroppens leder och muskler, dock ej händer - vid handbesvär sök arbetsterapeut.
  • Skador, sjukdomar samt rehabilitering efter vissa operationer.
  • Patienter med smärt-, spännings-, oro-, ångest- yrsel- och stresstillstånd.
  • KOL och hjärtsvikt (Remiss krävs, finns endast på mottagningen i Linköping)

  Klicka på "Till mottagningen" för mer info och kontaktuppgifter.

  Du kan träffa oss digitalt via 177-direkt.

  Fysioterapin KISA

  Telefonrådgivningen: 010-105 97 35

  Till mottagningen


  Fysioterapin LINKÖPING

  Telefonrådgivningen: 010-105 97 01

  Till mottagningen


  Fysioterapin LJUNGSBRO

  Telefonrådgivningen: 010-105 97 01

  Till mottagningen


  Fysioterapin ÅTVIDABERG

  Telefonrådgivningen: 010-105 97 35

  Till mottagningen


  Fysioterapin ÖSTERBYMO

  Telefonrådgivningen: 010-105 97 35

  Till mottagningen

 • Hit kan du vända dig för framför allt handrehabilitering och psykisk ohälsa. Behandling sker enskilt och/eller i grupp. Se ytterligare information under vår gruppverksamhet. Vid besvär efter trauma eller vid frakturmisstanke behövs alltid läkarbedömning först. Vid behov av hjälpmedel i hemmet ta kontakt med hemsjukvården i din kommun.

  Klicka på "Till mottagningen" för mer info och kontaktuppgifter.

  Arbetsterapin KISA

  Arbetsterapeuten jobbar bland annat med bedömning och behandling av:

  • Besvär i händerna, underarmarna eller armbågar och aktivitetshinder det medför.
  • Obalans och delaktighet i vardagen på grund av lättare psykisk ohälsa som stress, oro, ångest eller smärtbesvär.
  • Kognitionsutredningar, dock ej demensfrågeställning. (Remiss krävs)
  • Aktivitetsbedömningar (Remiss krävs)

  Telefonrådgivningen: 010-105 97 35
  Till mottagningen


  Arbetsterapin LINKÖPING

  Arbetsterapeuten jobbar bland annat med bedömning och behandling av:

  • Besvär i händerna, underarmarna eller armbågar och aktivitetshinder det medför.
  • Obalans och delaktighet i vardagen på grund av lättare psykisk ohälsa som stress, oro, ångest eller smärtbesvär.
  • Kognitionsutredningar, dock ej demensfrågeställning. (Remiss krävs)
  • Aktivitetsbedömningar (Remiss krävs)
  • KOL och hjärtbesvär (remiss krävs)

  Telefonrådgivningen: 010-105 97 01
  Till mottagningen  Arbetsterapin LJUNGSBRO

  Arbetsterapeuten jobbar bland annat med bedömning och behandling av:

  • Besvär i händerna, underarmarna eller armbågar och aktivitetshinder det medför.
  • Obalans och delaktighet i vardagen på grund av lättare psykisk ohälsa som stress, oro, ångest eller smärtbesvär.
  • Kognitionsutredningar, dock ej demensfrågeställning. (Remiss krävs)
  • Aktivitetsbedömningar (Remiss krävs)

  Telefonrådgivningen: 010-105 97 01
  Till mottagningen

   


  Arbetsterapin ÅTVIDABERG

  Arbetsterapeuten jobbar bland annat med bedömning och behandling av:

  • Besvär i händerna, underarmarna eller armbågar och aktivitetshinder det medför.
  • Obalans och delaktighet i vardagen på grund av lättare psykisk ohälsa som stress, oro, ångest eller smärtbesvär.
  • Kognitionsutredningar, dock ej demensfrågeställning. (Remiss krävs)
  • Aktivitetsbedömningar (Remiss krävs)

  Telefonrådgivningen: 010-105 97 35
  Till mottagningen  Arbetsterapin ÖSTERBYMO

  Arbetsterapeuten jobbar bland annat med bedömning och behandling av:

  • Besvär i händerna, underarmarna eller armbågar och aktivitetshinder det medför.
  • Obalans och delaktighet i vardagen på grund av lättare psykisk ohälsa som stress, oro, ångest eller smärtbesvär.
  • Kognitionsutredningar, dock ej demensfrågeställning. (Remiss krävs)
  • Aktivitetsbedömningar (Remiss krävs)

  Telefonrådgivningen: 010-105 97 35
  Till mottagningen

 • Detta är en neurologisk rehabiliteringsenhet, som består av arbetsterapeuter, fysioterapeuter, logopeder, rehabassistenter och kurator. Vi arbetar med rehabilitering för dig som har en neurologisk skada eller sjukdom som till exempel stroke, MS och Parkinsons sjukdom.

  Vi ansvarar för SRH, specialiserad rehabilitering i hemmet, samt Gåskola för amputerade.

  Du kan själv ta kontakt med oss via vårt telefonisystem på telefonnummer: 010-105 92 15.
  Till mottagningen

 • Lymfödemmottagningen tillhör primärvården men finns på Universitetssjukhuset ingång 47, plan 13. Vid misstanke om lymfödem, kontakta läkare på din vårdcentral som kan skriva remiss hit. Motsvarande enheter som behandlar lymfödem finns även i Motala och Norrköping.
  Vid inbokad tid anmäl dig inte i någon reception. Du går direkt till mottagningen och får sedan en faktura hemskickad, frikort gäller.

  Telefonrådgivningen: 010-103 88 99
  Till mottagningen

 • Detta är en rehabenhet som vänder sig till dig som har kvarstående symtom efter Covid-19. På mottagningen arbetar arbetsterapeuter och fysioterapeuter.

  Vi ger dig stöd i din rehabilitering med målsättningen att förbättra dina möjligheter att vara aktiv och fungera i vardagen. Målet är också att ge kunskap och verktyg som hjälper dig att ta ansvar för din egen hälsa.

  För att söka till vår mottagnig ska du ha diagnos Covid-19 och blivit bedömd av läkare på vårdcentral eller inom slutenvården. Det ska vara utrett att dina symtom inte beror på annan orsak. Minst sex veckor ska ha gått från insjuknandet.

  Du kan själv ta kontakt med oss via vårt telefonisystem på telefonnummer: 010-105 92 15.
  Till mottagningen

 • För deltagande i våra grupper krävs alltid en medicinsk bedömning av legitimerad arbetsterapeut och/eller legitimerad fysioterapeut på Rörelse och hälsa.  Du är alltid välkommen att ringa vår telefonrådgivning för mer information.

  För information om Neurorehabs grupper hänvisar vi HIT.

  ARTROSSKOLA

  Besvär med artros i höft/knä eller hand? Artrosskolan vänder sig till just dig, som vill lära dig hantera dina besvär och komma igång med regelbunden träning. Målet är en ökad livskvalitet.

  Artrosskolan består av föreläsningstillfällen och specialanpassad träning enskilt eller i grupp. Artrosskolan kan även erhållas digitalt. 

  Kontaktuppgifter handartros: 010- 105 97 02
  Kontaktuppgifter höft/knäartros: 010-105 97 01


  KOL OCH HJÄRTSVIKT

  Har du fått diagnosen KOL eller hjärtsvikt? Målet med våra insatser är att stärka den fysiska kapaciteten och förmågan att hantera dina vardagsaktiviteter. Träning erbjuds i grupp och/eller individuellt. Vi finns i Linköping men deltagare från andra kommuner är också välkomna.

  Remiss krävs


  BÄTTRE RYGG - RYGGSKOLA

  Vänder sig till just dig som vill hantera dina besvär och komma igång med regelbunden träning. Ryggskolan består av ett föreläsningstillfälle och specialanpassad träning enskilt eller i grupp. Vi finns i Linköping men deltagare från andra kommuner är också välkomna.

  Kontaktuppgifter: 010-105 97 01


  VAD ÄR STRESS? HUR PÅVERKAR DET DIG?

  Vi har två föreläsningstillfällen där målet är att du ska få större förståelse av hur du påverkas av stress samt hur du ska få till en positiv förändring i ditt liv. Den första delen berör stress och hur det påverkar kroppen och livet i stort. Vid det andra tillfället förekommer praktiska övningar. Vi finns i Linköping men deltagare från andra kommuner är också välkomna.

  Kontaktuppgifter arbetsterapeut: 010-105 97 02
  Kontaktuppgifter fysioterapeut: 010-105 97 01

  MEDIYOGA

  MediYoga är en lugn yogaform med kombinationer av rörelser, andningstekniker samt meditation.

  Mediyoga vänder sig till patienter som önskar ett redskap för att hantera bland annat stress-/sömnproblem, lättare ångestproblematik eller smärta.

  Kontaktuppgifter: 010-105 97 01


  MULTIMODAL REHABILITERING - Primärvård (MMR-P)

  Har du långvarig smärta där tidigare behandling med syfte att lindra din smärta har provats och utvärderats? Målet är att du ska få kunskap och redskap för att hantera negativa konsekvenser av din smärta. Detta är en omfattande behandling i grupp med fokus på arbete och fysisk aktivitet. Vi finns i Linköping men deltagare från andra kommuner är också välkomna.

  Remiss krävs

  ReDO/STRESSHANTERINGSKURS

  Känner du dig stressad och upplever en obalans mellan alla dina dagliga aktiviteter? Kursen riktar sig till dig som är eller riskerar att bli sjukskriven på grund av obalans i vardagen. Vi finns i Linköping men deltagare från andra kommuner är också välkomna.

  Remiss krävs.

Remisskrav

Nej

Se adress och telefonnr på respektive mottagning under Vårt utbud.

Till toppen av sidan