Reumatologmottagningen

Västmanlands sjukhus Västerås, ingång 1, entréplan, Västerås

Visa på kartaVägbeskrivning

Telefonnummer
Telefontider
DagÖppettiderKommentarer
Måndag08.00–15.30
Tisdag08.00–15.30
Onsdag08.00–15.30
Torsdag08.00–15.30
Fredag08.00–12.00
LördagStängt
SöndagStängt
Växeltelefon

Öppettider
DagÖppettiderKommentarer
Måndag08.00–12.00
Måndag12.30–16.00
Tisdag08.00–12.00
Tisdag12.30–16.00
Onsdag08.00–12.00
Onsdag12.30–16.00
Torsdag08.00–12.00
Torsdag12.30–16.00
Fredag08.00–12.00
Fredag12.30–14.00
LördagStängt
SöndagStängt

Besöksadress:
Västmanlands sjukhus Västerås, ingång 1, entréplan, Västerås
Län, kommun:
Västmanlands län, Västerås
Postadress:
Västmanlands sjukhus Västerås, 721 89 Västerås
Webbplats:
https://www.1177.se/vastmanland/reuma-vasteras

Publicerad: 2023-02-08

Från den 3 oktober är parkeringen utanför ingång 35 tillfälligt stängd. Du som ska besöka Reumatologklinikens rehabenhet kan parkera vid sjukhusets huvudingång. Följ skyltningen vid ingång 2 till ingång 35.
Du kan fortfarande åka taxi till eller lämna av patienter utanför ingång 35.

Publicerad: 2023-11-03

VACCINATIONER VID INFLAMMATORISK REUMATISK SJUKDOM 

 

Kan jag vaccinera mig när jag har behandling för en reumatisk sjukdom?

Det går i de flesta fall bra att vaccineras när du har behandling för reumatisk sjukdom, men:  

 • Behandlas du med Rixathon eller Mabthera skall du ta vaccin 3-4 veckor innan, eller 6 månader efter din behandling. 
 • Tar du kortison, mer än 20 mg/dag, behöver du kontakta din reumatologmottagning för att höra om det passar att vaccinera dig. 

 

Behöver jag vaccinera mig mot influensa, lunginflammation och Covid-19?

Vaccin mot influensa, lunginflammation och Covid-19 bör ges till dig som har behandling för reumatisk sjukdom. Reumatisk sjukdom och behandling kan öka risken för infektioner, som till exempel influensa, lunginflammation och Covid-19. Personer med reumatisk sjukdom kan också bli mer sjuka i infektioner, framför allt personer som också har hög ålder, hjärt- och kärlsjukdom och lungsjukdomar. 

 

Skall jag göra uppehåll med min behandling när jag skall vaccineras?

Det går bra att ta vaccin under tiden du behandlas med läkemedemedel för reumatisk sjukdom (förutom om du behandlas med Rixathon eller Mabthera). Det är bra om du tar vaccin när din sjukdom är stabil och välbehandlad. 

 

Behöver jag vaccinera mig mot HPV (humant papillomvirus)?

HPV-vaccin rekommenderas till yngre kvinnor (under 26 år) med reumatisk sjukdom. 

 

Jag har behandlats med TNF-hämmare eller annan biologisk behandling under graviditet. Kan mitt barn vaccineras enligt det vanliga vaccinationsprogrammet?

Det är viktigt att du talar om för din reumatologmottagning om du blir gravid, för att du skall få behandling som passar dig och barnet bäst samt få information om när ditt barn kan vaccineras. Berätta även för barnavårdscentralen vilka läkemedel du har tagit under graviditeten så att ditt barn får de vaccinationer som är lämpliga. 

 

Jag skall resa utomlands, vilka vacciner bör jag ta?

Prata med din vårdcentral eller vaccinationsmottagning om vilka vacciner som rekommenderas för det land du skall resa till. Du kan ta de vacciner som rekommenderas, förutom levande försvagade vaccin.

 

Vilka vacciner kan jag ta?

Det finns både levande försvagade vaccin och avdödat vaccin. Avdödat vaccin går bra att ta, men levande försvagat vaccin ska du inte ta om du har behandling för reumatisk sjukdom.

 

Vacciner som du inte ska ta när du har behandling mot reumatisk sjukdom:

 • Tuberkulos (BCG-vaccin)
 • Gula febern
 • Drickvaccin mot Tyfoid
 • Mässling, påssjuka, röda hund (MPR-vaccin)
 • Vattkoppor och Bältros (levande, som till exempel Zostavax)

 

Vacciner som går bra att ta när du har behandling mot reumatisk sjukdom:

 • Influensa
 • Lunginflammation
 • Fästingburen hjärnhinneinflammation (TBE)
 • Gulsot (Hepatit A och B)
 • Stelkramp och Difteri
 • Poliovaccin i form av injektion
 • Tyfoidvaccin i form av injektion
 • Hjärnhinneinflammation (Meningokocker)
 • Drickvaccin mot kolera
 • Rabies
 • Japansk encefalit
 • Humant papillomvirus (HPV)
 • Covid-19

Vi är en specialistmottagning som utreder, behandlar och rehabiliterar patienter med inflammatoriska, reumatiska led- och systemsjukdomar. De vanligaste sjukdomarna vi handlägger är reumatoid artrit (RA), psoriasisartrit, ankyloserande spondylartrit, SLE, myosit, vaskulit samt systemisk skleros.

Vi tar emot patienter som fyllt 18 år från Västmanland men även från andra landsting. Patienter under 18 år behandlas och utreds av barnmottagningen.

För att söka vård hos oss behöver du en remiss från en annan vårdgivare. Du kan också göra en egen vårdbegäran. Remissen/vårdbegäran bedöms utifrån de kriterier som är beskrivna i samverkansdokumentet mellan primärvården och reumatologkliniken. Om remissen/vårdbegäran accepteras kan vi i de flesta fall erbjuda nybesök inom 60 dagar.

Hos oss arbetar specialistläkare och läkare under utbildning inom reumatologi, tillsammans med sjuksköterskor, undersköterskor, medicinska sekreterare och kurator.

Vi arbetar i team i samarbete med dig som patient utifrån en individuell vårdplan. I teamet ingår också arbets- och fysioterapeuter från klinikens rehabenhet. Vi utgår från ett helhetsperspektiv och erbjuder även hjälp med förändring av levnadsvanor via vår Livsstilsmottagning. Vi anordnar också informationsträffar och temadagar.


Mottagningen använder moderna biologiska läkemedel och har egen infusionsmottagning.


Vi deltar i SRQ, Svensk Reumatologis Kvalitetsregister. Genom SRQ kan vi följa kvaliteten på vårt arbete, och vi rapporterar årligen till Socialstyrelsens Öppna jämförelser.

I jämförelse med andra liknande verksamheter har vi väldigt goda resultat.


För mer information om t ex egen vårdbegäran och temadagar, titta under "Vårt Utbud".

Driftsform: Region

 • Du kan skicka in en egen vårdbegäran till oss där du beskriver dina besvär. En läkare kommer att bedöma din vårdbegäran på samma sätt som en remiss från till exempel en familjeläkare. Egen vårdbegäran innebär inte att du är garanterad att få en tid för besök.

  Egen vårdbegäran

  Du kan logga in och skicka din vårdbegäran via våra e-tjänster. Du kan också fylla i blanketten och skicka den med post till oss.

 • Vi vill erbjuda ett enhetligt och säkert omhändertagande under graviditeten till dig som är inskriven på reumatologkliniken i Västerås. Du som har en reumatisk sjukdom och väntar barn har därför möjlighet att anmäla ditt intresse till vårt graviditetsteam.

  Teamet består av fyra yrkesgrupper: Läkare, sjuksköterska, fysioterapeut samt arbetsterapeut. Kontakt med kurator kan bokas in vid behov.

  Du och din partner får möjlighet att under en halvdag träffa alla i graviditetsteamet vid tre tillfällen. Ett besök i början av graviditeten, ett i slutet av graviditeten och det sista besöket sker efter förlossningen.
  Varje tillfälle kostar 280 kr. Frikort gäller.

 • Till infusionsmottagningen får du som är patient hos oss komma och få läkemedel i droppform/infusion som din reumatologläkare har ordinerat. Vi har mycket goda kunskaper om och kan ge alla biologiska behandlingar som är godkända vid reumatiska sjukdomar.

  Vi tar emot bokade patienter måndag-fredag och du hittar oss inne på reumatologmottagningen.
  Det är flera patienter som får behandling samtidigt, det kan innebära att du ibland får vänta en stund på din tur.

  Det är viktigt att du tar proverna som ordinerats inför behandlingarna så att provsvaren blir bedömda innan du ska få din behandling. Det handlar om din säkerhet.

  Om du har en pågående infektion kan du inte få din behandling. Innan behandlingen ska du därför svara på frågorna i formuläret du fått på mottagningen. Är svaret ja på någon av frågorna vill vi att du kontaktar rådgivande sjuksköterska på mottagningen.

  Vid längre behandlingar går det bra att ta med något att äta. Du har tillgång till kylskåp och mikrovågsugn. Vi bjuder på kaffe eller te.

 • Vad gör en kurator?

  Hos den som nyligen fått diagnos väcks ofta många frågor och det är vanligt att uppleva blandade känslor. Det kan innebära både lättnad och/eller väcka känslor av sorg och frustration. Ibland påverkas sådant som självbild, relationer, vardagsliv och arbetsliv. Det kan då vara till hjälp att samtala med en utomstående, och ges utrymme att ventilera tankar och känslor. Syftet är att samtalen med kurator ska vara till nytta så att du finner ditt sätt att leva med den reumatiska diagnosen.

  En av reumatologkuratorns främsta uppgifter är att tillsammans med dig öka känslan av hanterbarhet, avseende den förändrade livssituationen. Det handlar ofta om att finna praktiska lösningar och/eller ett förhållningssätt till den reumatiska diagnosen och dess påverkan i livet. Det kan även vara så att du levt med din sjukdom en längre tid men upplever att du tillfälligt behöver tala med en utomstående. Då även anhöriga kan påverkas av den förändrade livssituationen erbjuds även dem, ett par enskilda samtal hos kurator om behov finns.

  Kuratorns roll på Reumatologmottagningen
  På Reumatologmottagningen arbetar en kurator som finns tillgänglig för både patienter och närstående. Kuratorn möter patienter på mottagningen och på vårdavdelningen.
  Till dig som är patient på Reumatologkliniken kan kuratorn bland annat erbjuda:

  - Stöd i form av samtal,
  - Stöd och hjälp vid kriser,
  - Information och vägledning i sociala frågor.

  Är du patient hos oss, kan du ringa direkt till mottagningen om du önskar kontakt med kuratorn. Du kan boka in dig på ett personligt besök eller boka en telefontid.

   

  Informationsfilm kurator

 • Livsstilsmottagningen vänder sig till dig som är patient hos oss och vill förändra dina levnadsvanor. På mottagningen kan du få hälsokontroller och motiverande hälsosamtal som kan hjälpa dig till olika sätt för att du ska kunna må så bra som möjligt.

  Om du har en reumatisk sjukdom finns det en ökad risk att du ska insjukna i hjärt- och kärlsjukdomar. Om du dessutom har osunda levnadsvanor ökar risken avsevärt. Forskning har också visat att rökare har en ökad risk att insjukna i reumatiska sjukdomar och de får även sämre effekt av de antireumatiska behandlingarna. I samband med besök på hos oss får du ungefär en gång om året fylla i ett hälsoblad, ett formulär där du får svara på frågor om dina levnadsvanor. Där kan du också fylla i om du vill få kontakt med en sjuksköterska för att få hjälp med att förändra en ohälsosam levnadsvana.

 • Min vårdplan är framtagen för att du som patient hos oss ska kunna vara delaktig i din behandling.

  Vårdplanen delas ut till alla nya patienter på vårt informationsmöte. Fråga din vårdgivare eller personalen i receptionen om du vill ha en vårdplan.

  Vårdplanen gör att du känner dig trygg och välinformerad och att du får inflytande över din vård. Den hjälper dig också med att förstå vad som händer under din utredning och behandling.

  I vårdplanen skriver du/vi in planeringen för din behandling. Ta med dig vårdplanen när du besöker oss.
  Har du frågor eller vill gå igenom din vårdplan, boka tid hos en sjuksköterska.

 • PER är en tjänst för dig som är med i Svensk Reumatologis Kvalitetsregister (SRQ),
  där du svarar på frågor om din hälsa innan du träffar din vårdgivare. Frågorna handlar bland annat om vad du klarar av i ditt vardagliga liv, din smärta och din livskvalitet. Du kan svara på frågorna hemma eller på mottagningen.

  Registrera dina uppgifter via PER

 • Inför de flesta besök vill vi att du lämnar blodprover. Det är viktigt att svaren hinner komma till mottagningen innan ditt besök. Provtagningsunderlag skickas elektroniskt. Bor du i Fagersta, Köping, Västerås eller Sala lämnas prover till kemiskt laboratorium, där det finns tider för drop-inbesök. Kontakta annars närmsta laboratorium.

  Vid vissa behandlingar är det viktigt att du lämnar prover regelbundet. Om du inte lämnar prover enligt instruktion kan vi inte ta ansvar för din medicinering och eventuella biverkningar. Recept kommer då inte att förnyas.

  Om provsvaren är normala hör du inget från oss. Vi meddelar dig enbart om något värde skulle vara så avvikande att det kräver åtgärd, till exempel ändrad medicinering.

  Det är viktigt att vi har rätt telefonnummer till dig. Kolla gärna med oss vilka nummer som finns angivna i journalen.

  Obs! Vi ringer dig från skyddat nummer.

  Kontakta oss genom att logga in eller ring oss på telefon 021-17 55 40 när du behöver nya provtagningsunderlag.

 • Rehabiliteringskoordinatorn stödjer sjukskrivna patienter i rehabiliteringsprocessen och kan underlätta för patienten att återgå i arbete eller inträda i arbetslivet. Rehabiliteringskoordinatorns stöd och samordning fungerar också som en resurs för läkaren och övriga hälsoprofessioner i rehabiliterings- och sjukskrivningsfrågor.

  Rehabiliteringskoordinatorn har tre arbetsområden:

  • Stöd till dig som patient.   
  • Intern samordning av rehabilitering och sjukskrivning.
  • Samverkan med externa aktörer, t ex Försäkringskassan, arbetsgivare och Arbetsförmedlingen efter samtycke av dig som patient.

  På Reumatologkliniken arbetar en rehabiliteringskoordinator två dagar/vecka; tisdag förmiddag samt torsdagar. Du når rehabiliteringskoordinatorn via reumatologmottagningen, telefonnummer: 021–175540.

 • Reuma rehab är en behandlingsform där en grupp av cirka åtta personer med olika reumatiska diagnoser erbjuds behandling/träning och undervisning. Målsättningen är att få förbättrad fysisk funktion och ökad kunskap om faktorer som berör sjukdomen.

  I programmet ingår samtal och diskussioner kring hur den reumatiska sjukdomen kan påverka olika aspekter i livet samt erfarenhetsutbyte av goda strategier för hantering av sin sjukdom. Det ingår även rörelse-, styrke- och konditionsträning på land och i bassäng, avspänning, praktisk tillämpad ergonomi, handträning och utprovning av hjälpmedel. Varje vecka ges också undervisning av samtliga yrkesgrupper.

  Reuma Rehab startar med fyra veckors program då man vanligtvis är sjukskriven på heltid och befinner sig i våra lokaler tre dagar i veckan. Därefter tar man med sig nya lärdomar och strategier till sin vardag och följs det närmaste året upp inom ramen för Reuma Rehab. Under perioden arbetar man tillsammans med arbetsterapeuter, fysioterapeuter, kurator, sjuksköterska och läkare.

  Om du är intresserad att delta anmäl intresse till någon personal på kliniken så kontaktar vi dig för mer information

 • Reumatologklinikens sjuksköterskor arbetar med egen mottagningsverksamhet.

  Där kan du träffa en sjuksköterska för:

  information och uppföljning vid läkemedelsstarter
  hjälp med injektioner
  tuberkulostest inför biologisk behandling
  enklare syntest
  genomgång av vårdplan
  uppföljningsbesök, främst för dig med biologisk behandling och stabil artritsjukdom. På besöket går vi igenom ditt hälsotillstånd, provsvar och aktuella läkemedel. En ledbedömning görs och registreras i Svensk Reumatologis Kvalitetsregister (SRQ).

   

  Informationsfilm sjuksköterska

 • Du som är patient hos oss och vill lära dig mer om din diagnos kan anmälda dig till våra temadagar. Under en temadag får du diagnosinriktad information från läkare, sjuksköterska, kurator, fysioterapeut och arbetsterapeut.

  Om du planerar att bli gravid har vi temadagar med inriktning på graviditet vid reumatisk sjukdom.

  Anmäl ditt intresse till oss på mottagningen. Vi kontaktar dig när vi har fått in tillräckligt många intresseanmälningar för ett ämne eller diagnos.

 • Inför ditt besök är det bra om du förbereder dig och tänker igenom vad du vill berätta och vad du vill få svar på. Genom att förbereda dig kan du vara delaktig i din vård. Tala om vilka förväntningar du har och om det är något särskilt som oroar dig. Ta med en anhörig om du vill.

  Checklista inför ditt besök:

  • Ta med dig fotolegitimation.
  • Skriv gärna ner frågor du vill ställa och vilka recept du behöver förnya.
  • Du som har en vårdplan, ta gärna med den till besöket.
  • Om du är med i Svensk Reumatologis Kvalitetsregister (SRQ) är det bra om du gör en egen registrering (PER) inför besöket hemifrån genom att logga in. Har du inte den möjligheten, kom 30 minuter innan besöket för att göra din registrering på mottagningens datorer. Tycker du att det är svårt hjälper vi gärna till.

  Vill du ha en påminnelse via sms och/eller e-post dagen innan ditt besök? Lämna ditt godkännande till personalen på mottagningen. Du kan när som helst meddela om du vill upphöra med tjänsten.

  Under besöket:

  • Prioritera – Se till att ta upp viktiga frågor i början av samtalet
  • Skriv gärna ner viktig information och svaret på dina frågor. Använd gärna "Min planering och "Mina läkemedel" i Vårdplanen som stöd.
  • Fråga din vårdgivare för att få bättre förståelse och kunskap.
  • Exempel på frågor som är bra att ställa: Vad är mitt huvudsakliga problem? Vad ska jag göra? Varför är det viktigt för mig att göra det?
  • Om du har diagnosen ledgångsreumatism (reumatoid artrit) eller psoriasisartrit är det bra att känna till DAS 28-värdet. Fråga din läkare om detta för att få ökad kunskap om din sjukdomsaktivitet
  • Berätta om du har svårt att följa behandlingen till exempel på grund av sömnsvårigheter, matvanor, oro för biverkningar eller av andra skäl. Berätta också om du behandlar dig på egen hand med t ex naturpreparat eftersom det kan påverka annan medicinsk behandling

  När du lämnar besöket ska du veta vad som är planerat i framtiden. Använd gärna "Min planering" i vårdplanen så du vet att du fått all information. Om något är oklart, fråga igen.

Remisskrav

Ja. För mer information se fliken "Egen vårdbegäran" under "Vårt utbud".

Åldersregler

Vi tar emot patienter som är 18 år eller äldre.

Till toppen av sidan