Växeltelefon

Publicerad: 2022-09-20

Här beskrivs hur du gör för att ansluta via mobil, läsplatta eller dator.

Publicerad: 2022-09-20

Du som får ett sms med länk från Region Halland kan anmäla dig 60 minuter innan din bokade kontakt via din mobiltelefon. Om du inte får ett sms kan du anmäla dig på https://regionhalland.se/incheckning

Har du inte möjlighet att anmäla dig via mobiltelefonen, gå till receptionen och anmäl dig.

När du anmält dig kan du gå direkt till mottagningens väntrum så kallar vi på dig när det är din tur. Tänk på att kontrollera noga om ditt besök är på mottagningen, via video eller telefon.

Rehabkoordinatorer inom Hallands sjukhus är en resurs som arbetar med försäkringsmedicinska frågor i vården.


Rehabkoordinatorn kan kopplas in i patientärende om du som patient ger ditt samtycke till denna insats och du har fått ditt sjukintyg utfärdat av läkare i specialistsjukvården inom Hallands sjukhus.


För dig som är sjukskriven kan rehabkoordinatorn vara ett stöd och en hjälp vid återgång i arbete. Det är viktigt med tidiga insatser och vi kan kartlägga behov och förutsättningar inför arbetsåtergång vid sjukdom eller skada. Vi kan hjälpa till att motivera och stödja dig och ditt aktiva deltagande i sjukskrivningsprocessen. Utifrån din sjukskrivnings- och rehabiliteringsplan kan vi vara behjälpliga i kontakter med t ex arbetsgivare, Försäkringskassan och Arbetsförmedling.


Rehabkoordinatorn arbetar i samverkan med andra vårdgivare och utgör stöd i försäkringsmedicinska frågor och utveckling av arbetet med sjukskrivningsprocessen.

Driftsform: Region

Rehabkoordinatorn kan kopplas in i patientärende om du som patient ger ditt samtycke till denna insats och att du har fått ditt sjukintyg utfärdat av läkare i specialistsjukvården inom Hallands sjukhus. Vi är ett stöd och en hjälp vid återgång i arbetet och vi kan vara behjälpliga i kontakter med t ex arbetsgivare, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Våra insatser är avgiftsbefriade och kostar inte dig något som patient.

Till toppen av sidan