LSS råd och stöd Region Uppsala

S:t Johannesgatan 28 A, Uppsala

Visa på kartaVägbeskrivning

Telefonnummer
018-611 62 15
Öppet idag
 • 09:00 - 15:00Lunch 12:00 - 13:00

Fler tider och telefonnummer

Öppettider
 • Mån - Tor09:00 - 15:00 Lunch 12:00 - 13:00
 • Fre09:00 - 12:00 Lunch 12:00 - 13:00

Besöksadress:
S:t Johannesgatan 28 A, Uppsala
Län, kommun:
Uppsala län, Uppsala
Postadress:
Regionens LSS enhet, 751 85 Uppsala

Vägbeskrivning

Hitta hit:

För att få aktuell vägbeskrivning till oss, gå till www.eniro.se eller www.hitta.se. Vill du få information om busslinjer och tidtabeller, kontakta Upplandslokaltrafik eller sök på www.ul.se.

Om du har en funktionsnedsättning och hör till personkretsarna för LSS har du rätt att ansöka om tio insatser för särskilt stöd enligt LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS 1993:387). Region Uppsala ansvarar för första insatsen i LSS-lagen, paragraf 9:1 Rådgivning och annat personligt stöd. Kommunen ansvarar för paragraf 9:2–9:10.

Driftsform

Driftsform: Region

 • Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är en lag som kan ge särskilda insatser till dig som har en funktionsnedsättning. En hjälp du kan få av Region Uppsala genom LSS är § 9:1 Rådgivning och annat personligt stöd, även kallat Råd och stöd. Övriga 9 insatser handläggs av kommunen.

  Syftet med Råd och stöd är att få kunskap om funktionsnedsättningen och vad den innebär i din vardag. Stödet ska underlätta för dig att leva ett gott och självständigt liv och är ett komplement till andra stödinsatser i samhället.

  Råd och stöd ger rätt till expertstöd av personal som har särskild kunskap om hur det är att leva med stora funktionsnedsättningar. Stödet kan till exempel ges av psykolog, kurator, arbetsterapeut, specialpedagog eller dietist.

  Råd och stöd kan innehålla:

  • Stödsamtal för att kunna leva med och förstå konsekvenserna av funktionsnedsättningen.
  • Diagnosinformation.
  • Råd och strategier som kan underlätta vardagen.
  • Information om rättigheter och andra stödinsatser i samhället.

  Insatsen är kostnadsfri och kan beviljas till dig och dina anhöriga.

  Behandling och läkarinsatser ingår inte, det får du som alla andra enligt reglerna i Hälso- och sjukvårdslagen.

  Läs mer om Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade - LSS

 • I LSS beskrivs vilka personer som omfattas av lagen. De delas in i tre grupper utifrån olika bedömningsgrunder, så kallade personkretsar. Du kan ansöka om stöd om du har:

  1. intellektuell funktionsnedsättning, autism eller autismliknande tillstånd
  2. betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning efter en hjärnskada i vuxen ålder som har orsakats av yttre våld eller kroppslig sjukdom
  3. andra stora varaktiga fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd
 • Du kan ansöka om LSS skriftligt eller muntligt.

  Om du är under 15 år eller inte kan söka själv kan en vårdnadshavare, god man eller förvaltare ansöka om stödet åt dig.

  Ta kontakt med Region Uppsalas LSS-handläggare om du behöver hjälp att ansöka.

   

  1. LSS-handläggaren gör en utredning där du får berätta om din situation och om det stöd du behöver.
  2. LSS-handläggaren bedömer sedan om du har rätt till insatsen eller inte.
  3. Om du beviljas LSS-insatsen:
   När LSS-handläggaren beslutat att du har rätt till insatsen får du ett skriftligt beslutsbrev hemskickat. När beslutet är klart kan du börja få stödinsatsen.
  4. Om du får avslag på din ansökan:
   Om du inte har rätt till den sökta insatsen får du ett skriftligt beslut om avslag. Om du får avslag på din ansökan kan du överklaga till Förvaltningsrätten.

Till toppen av sidan