Kvinnoklinik Skellefteå

Lasarettet, 93186 Skellefteå

Telefonnummer:

090-785 91 43

Fler tider och telefonnummer

Besöksadress:
Lasarettet, 93186 Skellefteå
Län, kommun:
Västerbottens län, Skellefteå
Postadress:
93186 Skellefteå

Vid Kvinnokliniken bedrivs utredning och behandling av kvinnors gynekologiska sjukdomar samt utredning och handläggning av såväl komplicerade som normala graviditeter och förlossningar.

Kontakta oss gärna genom att logga in i våra e-tjänster, eller ring något av våra telefonnummer.

 • Frisk mor och friskt barn skrivs in på BB-Hemvård tidigast 6 timmar efter förlossningen. Innan man skrivs in på BB-Hemvård, det vill säga åker hem, är det viktigt att man som förälder känner sig trygg med amningen/barnets uppfödning och att barnläkare har godkänt barnet för hemgång. I hemvården får man BB-stöd av barnmorska upp till 6 dygn.

  Kontakta BB-hemvård på telefon 0910-77 15 30 eller logga in i våra e-tjänster

  Du hittar oss på plan 6, entré norra infarten Skellefteå lasarett. Här finns även amningsmottagningen och BB-hemvård.

 • Behöver du hjälp med amningen? Om du har frågor om amning eller problem under din amningsperiod kan du få hjälp och stöd på vår amningsmottagning. På amningsmottagningen träffar du kompetent personal med stort engagemang och intresse för amningsfrågor. Vid behov träffar du vår jourhavande läkare. Verksamheten är kostnadsfri.

  Kontakta amningsmottagningen på telefon 0910-77 15 30 eller logga in i våra e-tjänster

  Om frågorna är av sådan art att vi inte kan lösa dem per telefon så bokar vi in en tid på amningsmottagningen åt dig. Vi finns på plan 6, ingång via förlossningsentrén.

 • Ni hittar oss på plan 6, entré norra infarten. Samma entré som förlossningen och ögonkliniken.

  Den vanligaste fosterdiagnostiska metoden är ultraljud som erbjuds alla gravida kvinnor i graviditetsvecka 18-20. Man väljer själv om man vill göra den. Läs mer om ultraljudsundersökning vid graviditet.

 • Specialistmödravården är en rådgivnings- och remissinstans, här erbjuds vård och stöd till kvinnor med graviditetskomplikationer som kräver specialistbedömning och behandling.

  Vid specialistmödravården kontrolleras avvikelser i det normala graviditetsförloppet. Här kontrollerar man bland annat tillväxt, blodflöde i navelsträngen, fostervattenprov etc. Besöket är kostnadsfritt.

  Om det under graviditeten tillstöter komplikationer eller om det uppstår behov av rådgivning, undersökning och/eller behandling förutom det som erbjuds på barnmorskemottagningen är det till specialistmödravården man blir hänvisad. Ibland kan detta besök kombineras med en ultraljudsundersökning, där man bl.a. kan kontrollera barnets tillväxt och blodflödet i navelsträngen. Barnmorskan bokar vid behov tid åt dig.

Vid kvinnokliniken utreder och behandlar vi kvinnor med gynekologiska sjukdomar samt utreder och handlägger både komplicerade och normala graviditeter och förlossningar.

Driftsform

Driftsform: Landsting/Region