Hud och STD Västerbotten

Norrlands universitetssjukhus

Visa på kartaVägbeskrivning

Telefonnummer
090-785 91 90
Öppet idag
 • 08:00 - 16:30
 • 12:00 - 12:45Lunch

Fler tider och telefonnummer

Öppettider
 • Mån - Tor08:00 - 16:30
 • Mån - Fre12:00 - 12:45 Lunch
 • Fre08:00 - 15:30

Besöksadress:
Norrlands universitetssjukhus
Län, kommun:
Västerbottens län, Umeå
Postadress:
Köksvägen 11, 90189 Umeå

Vägbeskrivning

Hitta hit:

Vi finns på Akutvägen 2 A, målpunkt Y. Huset ligger bredvid Östra Station

Välkommen till Hud och STD Västerbotten.


Vi har allmän hudmottagning och STD-mottagning för sexuellt överförbara infektioner.

Vi har även olika specialmottagningar såsom yrkes- och miljödermatologi-, vulva- , tumör- svett-, laser- och DNS-mottagning samt mottagning för genital dermatologi.

Förutom mottagningsverksamhet har vi en slutenvårdsplats för patienter med svårbehandlad hudsjukdom. Övriga patienter med lång resväg kan övernatta på hotell Björken i anslutning till sjukhuset.

Flera hälsocentraler i länet har möjlighet att kontakta oss via telemedicin.

För kontakt och mer information, se vårt utbud.Vi är HBTQ-diplomerade. Detta innebär att vi genom utbildning fått ökad kunskap om homo- bi-, trans- och queerpersoners liv och hälsa. Det betyder att vi arbetar med ett inkluderande och icke-normativt förhållningssätt.

Driftsform

Driftsform: Region

Hej och välkommen till Hud och STD Västerbotten. Här har vi följande utbud.
Kontakta oss med e-tjänsterna eller ring något av våra telefonnummer.

 • Vi utreder misstänkta arbets- och miljörelaterade hudbesvär som t ex kontaktallergi. Här finns specialistläkare med särskild kompetent inom arbets- och miljödermatologi, specialistsjuksköterska och yrkeshygieniker. Yrkeshygieniker utreder patientens kemiska och fysiska miljö.

  Arbets-och miljödermatologmottagningens sjuksköterska har telefonnummer 090 - 785 28 04.

 • Familjära maligna melanommottagningen är avsedd för dig som tillhör en familj med ärftlig malignt melanom (då man har en ökad risk att utveckla malignt melanom). Vi använder oss av fotodokumentation med dermatoskopiska bilder (dermatoskop= en sorts förstoringsglas) som ökar diagnostiska möjligheter.

 • Vid våra ljusbehandlingsavdelning behandlas olika hudsjukdomar med UV-ljus.

  Här hittar du kontaktuppgifter till Ljusbehandlingsenhet Lycksele

 • Vid våra ljusbehandlingsavdelning behandlas olika hudsjukdomar med UV-ljus.

  Här hittar du kontaktuppgifter till Ljusbehandlingsenhet Skellefteå

 • Vid våra ljusbehandlingsavdelning behandlas olika hudsjukdomar med UV-ljus.

  Här hittar du kontaktuppgifter till Ljusbehandlingsenhet Umeå

 • På STD-mottagning Umeå tar vi emot patienter med (misstanke om) sexuellt överförbara infektioner(STI).

  STD-mottagning Umeå

  Tider som kan bokas via 1177.se:

  Du kan boka tid direkt på nätet om du har:

  • Symtom som funnits i högst 4 veckor och kan bero på en sexuellt överförd infektion, till exempel flytning eller sveda när du kissar.
  • Fått samtal eller brev med uppmaning att testa dig.
  • En regelbunden partner som behandlats för klamydia eller annan sexuellt överförbar infektion.
  • Misstanke om att du smittats med klamydia eller annan sexuellt överförd infektion. För undantag, se nedan.

  Tider: tisdag och torsdag, mellan kl. 13-14.30. Antalet tider är begränsade. Tiderna läggs ut kl. 12 dagen innan.

  Logga in på 1177.se för att boka tid.

  Om du inte har möjlighet att boka din tid via 1177.se eller vill ha rådgivning, ring 090-785 91 91.

  In english:

  Appointments that can be booked via 1177.se

  You can book an appointment directly online if you have:

  • Symptoms that have been present for up to 4 weeks and may be due to a sexually transmitted infection, such as unusual vaginal secretion or painful urination.
  • Received calls or letters with a request to test yourself.
  • A regular partner who has been treated for chlamydia or other sexually transmitted infections.
  • Suspicion of being infected with chlamydia or other sexually transmitted infections.

  Appointment times: Tuesday and Thursday, between 13:00 -14:30. The number of times is limited. Times are posted 12:00 the day before.

  Log in at 1177.se to book your time.

  If you are unable to book your appointment via 1177.se or want advice, call 090-785 91 91.

 • Hud- och STD kliniken NUS bedömer och behandlar patienter med ökad svettning (hyperhidros). Den behandling som erbjuds är främst botulinumtoxininjektioner. Du behöver en remiss för att komma till oss. Bor du i Västerbotten kan distriktsläkaren utfärda en sådan. Utomlänspatienter behöver remiss utfärdad av specialistläkare på hemorten.

  För tidsbokning/ombokning eller frågor var god kontakta mottagningssköterska på telefon: 090-785 91 90 (återuppringning).

  Din läkare når du genom att ringa sjuksköterska 090-785 91 90 eller sekreterare 090-785 20 65 som sedan talar om för dig när din läkare ringer upp dig (återuppringning).

  Mottagningen ligger vid målpunkt Y.

 • Verksamhetschef:  Åsa Nordlund

  E-post: asa.nordlund@regionvasterbotten.se

 • Vulvamottagningen är en specialistmottagning för kvinnor med symtom från vulva.

  Här hittar du kontaktuppgifter till Vulvamottagning Umeå

 • Vi vill uppmana så många som möjligt att vaccinera sig.
  De tre nu aktuella Covid19-vacciner är samtliga av sådan typ att de kan ges även till personer med immundämpande behandling. Den som har svåra allergier, och har adrenalinpenna för detta, ska informera ordinerande läkare om sin allergi innan vaccination.
  Personer som står på rituximab (Mabthera, Ritemvia, Rixathon, Ruxience) utgör en särskild grupp som kan kräva individuella anpassningar. Kontakta i så fall din läkare.
  Den som har en hudsjukdom som behandlas med immundämpande medel löper inte automatiskt någon ökad risk att drabbas av Covid-19. Man har inte sett någon ökad förekomst av svår Covid-19-infektion hos personer som står på t ex methotrexate (Metotab, Metoject, Injexate), ciklosporin (Sandimmun), mykofenolat (Cellcept), Neotigason, Plaquenil eller Prednisolon. Detta gäller även så kallade biologiska läkemedel som ges i sprutform t ex adalimumab (Humira, Imraldi, Amgevita, Hyrimoz, Idacio, Hulio) , etanercept (Enbrel, Benepali, Erelzi), Stelara, Taltz, Cosentyx, Kyntheum, Tremfya, Skyrizi och Dupixent.
  Det kan inte uteslutas att en försämring av en kronisk inflammatorisk sjukdom också medför sämre förmåga att bekämpa Covid-19. Därtill finns individuella faktorer som ålder, hjärt-lungsjukdom, diabetes eller högt blodtryck som kan påverka risken. Vår rekommendation är därför att man fortsätter med sin behandling som vanligt. Något uppehåll behöver heller inte göras i samband med vaccination mot Covid-19.
  Den som får hosta, feber eller andningspåverkan gör uppehåll i sin immundämpande medicinering och börjar om igen efter 2 dagars symtomfrihet. Undantag är de som behandlas med Plaquenil eller Prednisolon, som kan fortsätta som vanligt. Vid kontakt med 1177 eller annan sjukvårdsinstans bör immundämpande behandling anges.

   

 • Hudkliniken får många frågor med anledning av det nuvarande utbrottet av COVD-19 (Coronavirus). Många gäller de immundämpande läkemedel som utgör behandlingen av vissa hudsjukdomar. Vi vet i dagsläget inte tillräckligt mycket om inverkan av dessa läkemedel på en eventuell coronavirusinfektion för att kunna ge tydliga kunskapsbaserade råd. Vår rekommendation är att fortsätta som vanligt med din behandling om du inte har infektionstecken. Risken med att sätta ut medicinen är att hudsjukdomen blossar upp igen.
  I nuläget bedöms inte patienter som får immundämpande läkemedel för hudsjukdom vara en riskgrupp för svår COVID-19 infektion. Självklart kan dock patienter med hudsjukdom tillhöra en riskgrupp av andra skäl, se Folkhälsomyndighetens hemsida. www.folkhalsomyndigheten.se
  Du som har förkylningssymtom som hosta, halsont, snuva eller feber ska stanna hemma för att inte smitta andra. Kom därför inte till hudmottagningen om du har dessa symtom. Beakta också folkhälsomyndighetens råd för att begränsa smittspridning. https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/
  Om du tror att du är smittad av COVID-19, eller är i behov av sjukvårdsrådgivning, ring 1177 eller läs på 1177.se. Om du har allmänna frågor om COVID-19, ring nationella informationsnumret 11313 eller läs på Folkhälsomyndighetens hemsida.
  Om du har luftvägssymtom och feber och misstänker att du kan ha COVID-19 infektion bör du avbryta din behandling, precis som du skulle göra vid annan infektion. Behandlingen kan återupptas när infektionen har läkt. Diskutera detta med din hudläkare.

Till toppen av sidan