Hjälpmedelscentrum

Signalistgatan 2, Västerås

Visa på kartaVägbeskrivning

Telefonnummer
Telefontider
DagÖppettiderKommentarer
Måndag08.00–12.00
Måndag13.00–16.00
Tisdag08.00–12.00
Tisdag13.00–16.00
Onsdag08.00–12.00
Onsdag13.00–16.00
Torsdag08.00–12.00
Torsdag13.00–16.00
Fredag08.00–12.00
Fredag13.00–16.00
LördagStängt
SöndagStängt
Sjukresebeställning
Växeltelefon

Öppettider
DagÖppettiderKommentarer
Måndag08.00–16.30
Tisdag08.00–16.30
Onsdag08.00–16.30
Torsdag08.00–16.30
Fredag08.00–16.00
LördagStängt
SöndagStängt

Besöksadress:
Signalistgatan 2, Västerås
Län, kommun:
Västmanlands län, Västerås
Postadress:
Signalistgatan 2, 721 31 Västerås

Vägbeskrivning

Hitta hit:

Du kan ta buss linje 22 mot Irsta, sedan promenad ca 400 m.

Du kan också ta buss linje 3 till Västerås flygplats. Därifrån är det ca 800 m till oss.

Flextrafikens linje 93 stannar utanför vår entré.

För dig som åker bil har vi gratis parkering och flera parkeringsplatser för rörelsehindrade.

Publicerad: 2024-04-24
 • 21 maj 8.30-11.30 Träffpunkt Senior4an, Hallstahammar
 • 21 maj 13.30-15.30 Hjärtpunkten, Kolbäck
 • 22 maj 13.00-15.00 Hjärtpunkt Skiljebo, Västerås
 • 23 maj 13.00-15.00 Herrgärdets mötesplats, Västerås
 • 24 maj 10.00-12.00 Malmabergs mötesplats, Västerås
 • 1 oktober 13.00-15.00 Träffpunkten, Sala
 • 2 oktober 13.30-16.00 Misteln, Kungsör
 • 3 oktober 9.00-15.00 Mötesplats Tunadal, Köping

Kontakta vår kundtjänst om du har frågor om rollatorcafé, 021-17 30 48.

Hjälpmedelscentrums lokaler på Hässlö är en gul tvåplansbyggnad, där all verksamhet är samlad.

På Hjälpmedelscentrum kan du få information om olika hjälpmedel. Tillsammans med din förskrivare kan du prova hjälpmedel och bostadsanpassningar. I vår visningslägenhet kan du se hjälpmedel som underlättar för minnet.


Våra hjälpmedel underlättar vardagen för personer med rörelsehinder, kognitiva funktionsnedsättningar och kommunikationssvårigheter. I vårt utbud ingår också hjälpmedel vid personlig medicinsk behandling och inkontinenshjälpmedel. Vi har inte syn-, hörsel- och ortopediska hjälpmedel.


Ett hjälpmedel är oftast ett kostnadsfritt lån. När hjälpmedlet inte längre används ska det lämnas tillbaka. Du får inte sälja eller låna ut ditt hjälpmedel.


Du kan även hyra vissa hjälpmedel om du inte uppfyller kriterier för att få ett hjälpmedel förskrivet eller om du tillfälligt behöver ett hjälpmedel.


Hjälpmedelscentrum:

köper in, lagerhåller och reparerar hjälpmedel

utbildar och stöttar förskrivare i deras arbete

lämnar och hämtar hjälpmedel i hela länet

Driftsform: Region

Informationsmaterial

 • För att få låna ett hjälpmedel behöver du träffa en förskrivare som utreder och bedömer ditt behov av hjälpmedel. Tillsammans kommer ni fram till i vilka situationer ett hjälpmedel kan underlätta och vilket hjälpmedel du behöver. Vid behov görs utprovningen på Hjälpmedelscentrum. Här finns utprovningsrum med vårt förskrivningsbara sortiment.

  Förskrivare arbetar oftast på vårdcentraler, olika kliniker inom regionen eller i kommuner i Västmanland. Den som förskriver hjälpmedel är arbetsterapeut, fysioterapeut/sjukgymnast, logoped, läkare eller sjuksköterska.

  Under låneperioden ansvarar du för hjälpmedlet och att det sköts enligt de anvisningar du fått. Vid oaktsamhet eller stöld kan du bli ersättningsskyldig.

  Du som lånar ett hjälpmedel uppmanas ta kontakt med ditt försäkringsbolag och förvissa dig om att din hemförsäkring täcker lånade hjälpmedel.

  Kostnad
  Ett hjälpmedel är oftast ett kostnadsfritt lån. När hjälpmedlet inte längre används ska det lämnas tillbaka. Vissa hjälpmedel köper du själv. De kallas för egenansvarsprodukter. En del vanliga hjälpmedel kan du hyra under en period direkt från Hjälpmedelscentrum.

  Läs mer här om hur det går till

 • Ditt hjälpmedel behöver följas upp regelbundet. Då behöver du träffa din förskrivare som utreder och bedömer ditt fortsatta behov av hjälpmedel. Tillsammans kommer ni fram till om ditt hjälpmedel fortfarande fungerar bra eller om det behöver bytas ut. En ny utprovning kan behövas.

  I samband med reparation av ditt hjälpmedel kan hjälpmedelstekniker från Hjälpmedelscentrum uppmana dig att kontakta din förskrivare för uppföljning.

  Om du inte vet vem som har förskrivit ditt hjälpmedel så kan du kontakta din vårdcentral eller kommunernas rehabenheter i Västmanland. Bor du i Arboga eller Köping ska du kontakta din vårdcentral. Du som är under 20 år ska också alltid kontakta din vårdcentral. Den som förskriver hjälpmedel är arbetsterapeut, fysioterapeut/sjukgymnast, logoped, läkare eller sjuksköterska.

 • Under låneperioden ansvarar du för hjälpmedlet och att det sköts enligt de anvisningar du fått. 

  Om hjälpmedlet behöver repareras, kontakta Hjälpmedelscentrum till exempel genom att använda vår e-tjänst Felanmälan (ovan).
  Vid reparation som inte är normalt slitage eller vid oaktsamhet kan du bli ersättningsskyldig.

  Om tillverkaren upptäcker ett fel på hjälpmedlet kommer din förskrivare att kontakta dig.

  Beredskap
  Hjälpmedelstekniker har beredskap för vissa akuta reparationer under lördag, söndag och helgdagar kl 8-15, telefon 021-17 30 00 (regionens växel). Det gäller i huvudsak reparation av hjälpmedel som du är helt beroende av - i första hand säng, antidecubitusmadrass, säng- och personlyft samt vissa medicinska behandlingshjälpmedel som till exempel stationär inhalator, slemsug och stationär syrgaskoncentrator.

 • När hjälpmedlet inte längre används ska du återlämna det till närmaste vårdcentral, Habiliteringscentrum eller till Hjälpmedelscentrum. Se öppettider på respektive informationssida på 1177.se. Hjälpmedlet ska vara väl rengjort när det återlämnas.
  Du kan boka hämtning av skrymmande hjälpmedel via vår e-tjänst (ovan) eller genom att ringa vår kundtjänst 021-17 30 48. 

  Vissa förbrukningsartiklar behöver inte lämnas tillbaka, men just nu har vi ett miljöprojekt där fler hjälpmedel rekonditioneras och används igen. Det gör att du kan lämna tillbaka rullstolsdynan Contur, toaförhöjningen Stapla-Lätt, badbräda Fresh, duschstol Reko Mjukis, duschstol Kulan och duschpall Kulan med hel sits.

 • Dra dig inte för att söka hjälp om du har problem med urinläckage. Genom att ta kontakt med distriktssköterska, barnmorska eller familjeläkare på vårdcentralen kan du få rätt diagnos och behandling. Familjeläkaren kan också vid behov skriva remiss till uroterapeut, kvinnoklinik eller urolog. Du kan också tala med kommunens sjuksköterska om du bor på servicehus, ålderdomshem eller har hemsjukvård.

  Med urininkontinens menas ett läckage av sådan omfattning att det utgör ett problem för den som är drabbad. Ungefär var fjärde kvinna och var tionde man har problem.

  Läs om att få inkontinenshjälpmedel

 • Hjälpmedelscentrum erbjuder privatpersoner att hyra hjälpmedel. Det kan gälla dig som inte uppfyller regionens kriterier för att få ett hjälpmedel förskrivet, eller om du av annan anledning behöver ett hjälpmedel under en period.

  Vi hyr ut hjälpmedel ur vårt ordinarie sortiment som finns tillgängliga på vårt lager. Vi hyr inte ut till exempel elrullstolar, behandlingshjälpmedel, datorer, cyklar och olika tillbehör.

  Kontakta Hjälpmedelscentrums kundtjänst om du vill hyra hjälpmedel, telefon 021-17 30 48, eller använd vår e-tjänst ovan "Uthyrning av hjälpmedel".

  Val av hjälpmedel
  Hjälpmedelscentrums personal ger endast generella råd. Du står själv för valet av hjälpmedel och ansvarar själv för din förmåga att använda det på rätt sätt.
  Leverantörens bruksanvisning och skötselråd medföljer alltid hjälpmedlet. Hyrda hjälpmedel hämtas och återlämnas på Hjälpmedelscentrum. För tunga och skrymmande hjälpmedel ingår transport.

  Kostnad
  Olika hjälpmedel kostar olika mycket. En startavgift på 100 kronor per hjälpmedel debiteras vid utlämningstillfället. Minsta hyrestid är en månad. Du betalar per månad via faktura så länge du hyr hjälpmedlet.

  Service
  Service och reparationer ingår i hyran och ges på Hjälpmedelscentrum. Stora eller tunga hjälpmedel kan vid behov servas i hemmet.

  Återlämning
  Hyrt hjälpmedel ska återlämnas väl rengjort och i gott skick till Hjälpmedelscentrum. Du kan debiteras för Hjälpmedelscentrums kostnader för rengöring eller återställande av hjälpmedlet.

 • I utställningen kan du se och få information om olika hjälpmedel och bostadsanpassningar. Här finns legitimerad personal som kan svara på generella frågor.

  I utställningen visar leverantörer hjälpmedel, både sådant som finns i Hjälpmedelscentrums sortiment och nyheter. Utbudet kan variera.

  I en hemlik miljö visas kognitiva hjälpmedel och kognitivt stöd. Hjälpmedlen används för att underlätta för personer som på olika sätt har svårigheter med "tänket" och minnet. Hit kan du komma själv eller med närstående och få information av personal i utställningen. Rummet kan vara bokat för utprovning.

 • Vi erbjuder studiebesök under våra öppettider. I studiebesöket ingår en presentation av Hjälpmedelcentrums verksamhet samt en rundvandring i Hjälpmedelscentrums utställning.

  Kostnaden för studiebesök är 532 kr exklusive moms per handledare och timme. Ett normalt studiebesök på 1,5 timmar med en handledare kostar 798 kr exklusive moms. För en stor grupp krävs i regel två handledare. Studiebesök för studerande, intresse - och pensionärorganisationer samt för personal inom kommun och region är kostnadsfria.

  Om du har särskilda önskemål, till exempel visning av den kognitiva visningsmiljön (lägenheten) bokar du det via vår kundtjänst.

  För bokning kontakta vår kundtjänst på telefon 021-17 30 48 eller e-post: hjalpmedelscentrum@regionvastmanland.se

 • I Hjälpmedelshandboken finns regler och anvisningar till stöd för förskrivning av hjälpmedel.
  Handboken är beslutad av politiker i Västmanlands hjälpmedelsnämnd och baseras på lagstiftning samt de politiska beslut som fattats i Västmanland.

  Länk till Hjälpmedelshandboken

Remisskrav

I Västmanland finns inget remisskrav. Utprovning av hjälpmedel sker efter behovsbedömning av förskrivare. Förskrivare kan vara: arbetsterapeut, fysioterapeut/sjukgymnast, logoped, läkare eller sjuksköterska.

Åldersregler

Vi tar emot patienter i alla åldrar.

Du får endast röka på anvisade platser.

Påslagna mobiltelefoner är tillåtet.

Så här går en utprovning på Hjälpmedelscentrum till

Folder Utprovning

Till toppen av sidan