Geriatriskt centrum Umeå

Norrlands universitetssjukhus

Visa på kartaVägbeskrivning

Telefonnummer
090-785 00 00

Besöksadress:
Norrlands universitetssjukhus
Län, kommun:
Västerbottens län, Umeå
Postadress:
Norrlands universitetssjukhus, 90185 Umeå

Hos oss arbetar cirka 200 personer i professionerna arbetsterapeut, avdelningschef, bemanningsassistent, dietist, kurator, läkare, medicinsk chef, medicinsk sekreterare, patientvärdinna, processledare, professor, psykolog, sjukgymnast, sjuksköterska, sjukvårdsbiträde, skötare, undersköterska, verksamhetschef och verksamhetsutvecklare.

Våra målgrupper är:


-Patienter 65 år och äldre med många olika sjukdomar som interagerar, s.k. multisjuklighet i kombination med åldrandets konsekvenser med behov av specialiserad vård och rehabilitering.


- Patienter oavsett ålder vid misstanke om kognitiv sjukdom med behov av specialiserad utredning/behandling/rehabilitering.


- Patienter oavsett ålder för konsultation och utredning/behandling/rehabilitering vid svåra beteendemässiga och psykiska symtom på grund av komplikationer till demenssjukdom s.k. BPSD.


- Postmenopausala kvinnor, och män i motsvarande ålder, för specialiserad utredning och behandling av osteoporos.

Driftsform

Driftsform: Region

Information till patienter

Remisskrav

Remiss krävs från annan vårdgivare eller via Egen vårdbegäran. Mer information finns under länken Remiss och Egen vårdbegäran.

Geriatriskt centrum är specialistklinik för patienter med behov av geriatrisk vård och rehabilitering. En bred bedömning av den äldre patientens medicinska, fysiska, psykiska och sociala funktionsförmåga vid sjukdom utförs av intraprofessionella team s.k. Comprehensive Geriatric Assesment (CGA). Diagnostik, behandling och rehabilitering bedrivs i sluten- och öppenvård med patientens individuella behov i fokus.

Kontakta oss gärna genom att logga in i våra e-tjänster eller ring något av våra telefonnummer.

 • Om du kommer in via huvudentrén, tag höger och sedan hissen eller trapporna upp till våning 3.

  Avdelningen är en allmängeriatrisk vård- och rehabiliteringsavdelning.

  Patienter som prioriteras är 65 år och äldre med många sjukdomar i kombination med åldrandets konsekvenser med behov av specialiserad vård och rehabilitering.

  Avdelningschef : Veronica Sandström, 090-785 88 91

  Medicinskt ledningsansvarig läkare: Leona Appelblad.

  Telefon avdelningsexpeditionen: 090-785 88 01 (personalen nås säkrast mellan klockan 10.00-19.00)

 • Gå till vänster när du kommer in i huvudentrén. Då avdelning 2 har kodlås, ta hissen upp

  Avdelningen är en psykogeriatrisk avdelning.

  Patienter prioriteras oavsett ålder för utredning, behandling och rehabilitering vid svåra beteendemässiga och psykiska symtom på grund av komplikationer vid demenssjukdom.

  Avdelningschef: Martina Sandström  090-785 88 92

  Medicinskt ledningsansvarig läkare: Cecilia Lind.

  Telefon avdelningsexpeditionen: 090-785 88 02 (personalen nås säkrast klockan 10.00-19.00)

 • Gå till höger när ni kommer in i huvudentrén, plan 2

  Avdelningen är en ortogeriatrisk och allmängeriatrisk vård- och rehabiliteringsavdelning.

  Patienter som prioriteras är från ortopedisk vårdavdelning, 70 år och äldre med höftfraktur för vård och rehabilitering efter operation. Patienter 65 år och äldre med andra ortopediska tillstånd som är i behov av rehabilitering. Patienter 70 år och äldre med ortopedisk åkomma som inte behöver opereras kan komma direkt från akuten.

  Avdelningschef: Barbro Alatalo Johansson, 090-785 88 94

  Medicinskt ledningsansvarig läkare: Björn Sondell

  Telefon avdelningsexpeditionen: 090-785 88 14 (personalen nås säkrast klockan 10.00-19.00)

 • Demensteamet arbetar med inriktning mot diagnostik och behandling av misstänkt kognitiv sjukdom samt behandling av beteendemässiga och psykiska symtom vid demens. Bedömning och behandling genomförs i patientens boende. Teamet arbetar även med stöd och handledning till personal/närstående.

  Avdelningschef: Martina Sandström, 090 - 785 88 92

  Medicinskt ledningsansvarig läkare: Cecilia Lind.

  Telefon till teamexpeditionen Umeå 090 - 785 88 86

  Telefon till teamexpeditionen Lycksele 0950 - 394 78

 • Geriatriska öppenvårdsteamet (GÖT) arbetar i hemmet hos äldre, mutisjuka personer som har ett behov av specialiserad, geriatrisk kompetens.

  GÖT:s uppdrag är att möjliggöra tidigare utskrivning från sjukhus genom att slutföra påbörjad behandling och träning i patientens hem samt att uppskjuta/förhindra inläggning på sjukhus.

  Avdelningschef: Veronica Sandström, 090-785 88 91

  Medicinskt ledningsansvarig läkare: Ann Lindkvist Åstot

  Telefon till teamexpeditionen 090 - 785 87 70

 • Telefonnummer till medicinsk sekreterare är: 090 - 785 88 10

  Avdelningschef: Martina Sandström, 090 - 785 88 92

 • Uppdraget för Ortogeriatriskt hemrehabiliteringsteam är att möjliggöra tidigare utskrivning från sjukhus genom att slutföra påbörjad behandling och träning i patientens hem samt att uppskjuta och/eller förhindra inläggning på sjukhus.

  Avdelningschef: Barbro Alatalo Johansson, 090-785 88 94

  Medicinskt ledningsansvarig läkare: Björn Sondell

 • Specialiserad mottagning för utredning och behandling av benskörhet.

  Kliniken ansvarar för att utföra bentäthetsmätningar på remiss.

  Telefonnummer till sjuksköterskeexpeditionen är 090-785 88 06

  Telefontid: klockan 08:00-15:00

  Avdelningschef: Martina Sandström, 090 - 785 88 92

 • Psykogeriatrisk mottagning arbetar med utvidgad demensutredning och behandling av patienter som efter basal demensutredning bedöms ha behov av specialistkompetens.

  Konsultation - inget remisskrav
  Konsultationsstöd till primärvårdens läkare. Konsultationerna är planerade och kan ske via telemedicin eller telefon och innefattar frågor om diagnostik och behandling av patienter i eget eller särskilt boende.

  Telefonnummer till sjuksköterskeexpeditionen är 090-785 88 06

  Avdelningschef: Martina Sandström, 090 - 785 88 92

  Medicinskt ledningsansvarig läkare: Cecilia Lind.

Till toppen av sidan