Barn- och ungdomspsykiatrins förstärkta öppenvård

Daghammarskjölds väg 13, Uppsala

Visa på kartaVägbeskrivning

Telefonnummer
018-611 91 04

Besöksadress:
Daghammarskjölds väg 13, Uppsala
Län, kommun:
Uppsala län, Uppsala
Postadress:
Akademiska sjukhuset, 751 85 Uppsala
Webbplats:
http://www.akademiska.se/bup/ifb

IFB riktar sig till familjer med barn eller ungdomar 12–18 år som har en diagnosticerad neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och social beteendeproblematik som påverkar såväl individen som dennes omgivning. Arbetssätt och metod är under utveckling och baseras på principer från positivt beteendestöd, lågaffektivt bemötande och kognitivt stöd. Insatsens längd är 3-6 månader. Uppföljning och eftermätning sker 3 resp 6 månader efter insatsens avslut. I varje ärende arbetar två behandlare med huvudsakliga fokus på ungdom respektive familj. Teamet har möjlighet att möta familjen i hemmiljö. Insatsen inkluderar samarbete med skola, socialtjänst och övriga vårdgrannar. Samarbetet med kommunen är centralt för en långsiktig och hållbar planering. De kommunala stödinsatserna finns med från ärendets start och kvarstår efter avslutad insats. Remiss skickas av socialtjänsten, habiliteringen eller BUP i samråd med familjen. Ärendet ska vara aktuellt inom socialtjänst samt BUP och/eller habilitering.

Driftsform

Driftsform: Region

Till toppen av sidan