BUP-mottagningen, Barn och ungdomspsykiatriska kliniken US

Westmansgatan 27 A, Linköping

Visa på kartaVägbeskrivning

Telefonnummer
010-105 96 75
Öppet idag

Stängt

  Telefontid idag

  Stängt

   Fler tider och telefonnummer

   Telefontider
   • Mån - Fre08:00 - 16:30
   Öppettider
   • Mån - Fre08:00 - 16:30

   Besöksadress:
   Westmansgatan 27 A, Linköping
   Län, kommun:
   Östergötlands län, Linköping
   Postadress:
   Barn och ungdomspsyk kliniken, Universitetssjukhuset, 581 85 Linköping

   Öppenvårdsmottagningen vänder sig till barn och ungdomar i åldern 0-18 år. Mottagningen är en specialistvårdsresurs vilket betyder att lindrigare psykisk ohälsa hänvisas till andra verksamheter.


   Du som är ung och vill komma i kontakt med öppenvårdsmottagningen - prata först och främst med någon vuxen person i din närhet eller till exempel skolsköterska eller skolkurator för hjälp vidare och eventuellt kontakt med öppenvårdsmottagningen.


   Kontakt med mottagningen sker via mottagningens reception på telnr 010-105 96 75 där du kan få rådgivning eller bli aktuell för att komma på bedömningssamtal. Du kan även komma via remiss. Alla remisser bedöms utifrån problematik och svårighetsgrad.


   Om du behöver akut hjälp på kvällstid eller på helger så kan du ringa till klinikens slutenvårdsavdelning (avdelning 40) på telefon 010-103 11 40 för rådgivning eller bedömning.

   Driftsform

   Driftsform: Region

   Information till patienter

   .

   Remisskrav

   Nej

   BUP-mottagningen är en öppenvårdsmottagning som vänder sig till barn och ungdomar i åldern 0-18 år. Mottagningen är en specialistvårdsresurs vilket betyder att lindrigare psykisk ohälsa hänvisas till andra verksamheter. På BUP-mottagningen behandlar och utreder vi till exempel adhd, autism, depression och ångest.

   När ni kommer till oss är viktigt att ni inför första samtalet funderat över vad ni tycker är viktigast att beskriva för att vi ska förstå problematiken. Till exempel; när började problemen, hur märks det i vardagen (hemma, i barnomsorg/skola), vad har ni redan gjort själva, vilka andra professionella har ni kontakt med?

   Under de första ett till tre samtalen görs en bedömning om BUP är det ställe där ni kan få bäst hjälp. Under dessa samtal gör vi också en bedömning av vilken behandling eller hjälp vi kan erbjuda om du ska fortsätta komma till oss.

   Bedömningen om ni kan få hjälp på BUP, och i så fall vilken typ av hjälp görs av den behandlare du träffar i samråd med ett tvärprofessionellt team.

   Vilka arbetar på BUP-mottagningen?

   På BUP-mottagningen i Linköping arbetar flera olika yrkeskategorier:
   • Läkare
   • Socionom
   • Psykolog
   • Arbetsterapeut
   • Sjuksköterska
   • Specialpedagog
   • Logoped
   • Fysioterapeut

   Vi arbetar tvärprofessionellt och diskuterar med varandra för att ge er så bra bedömning och behandling som möjligt.

   Vad kan man få för behandling?

   Vi erbjuder ett brett utbud av behandlingar och kommer att föreslå den behandling som har bäst vetenskapligt stöd för just din problematik.

   Exempel på behandlingar hos oss är:
   • Samtalsbehandling
   • Läkemedelsbehandling
   • Psykoterapi
   • Arbetsterapeutiska bedömningar och insatser
   • Gruppbehandling
   • Föräldrastöd
   • Anhörigutbildningar

   Vad är en utredning?

   Ibland räcker inte våra tre bedömningssamtal till för att vi fullt ut ska kunna förstå och ringa in problematiken. Då kan det behövas en fördjupad utredning. En sådan utredning kan se mycket olika ut beroende på vad det är vi vill ta reda på. De saker som kan ingå i en fördjupad utredning är:

   • Läkarbedömning
   • Psykologiska test
   • Inhämtande av uppgifter från skola/barnomsorg
   • Bedömning av arbetsterapeut/specialpedagog/logoped
   • Kartläggning av den sociala situationen

   I vissa fördjupade utredningar ingår alla dessa delar, och ibland bara någon eller några. Efter en fördjupad utredning får ni träffa någon som beskriver vad vi kommit fram till och ger dig råd utifrån detta. Vid behov träffar vi också barnomsorg eller skola för att ge dem information om vad som framkommit i den fördjupade utredningen samt ger rådgivning.

   Tystnadsplikt

   Vi som arbetar på BUP har tystnadsplikt. Detta innebär att vi inte berättar för andra personer eller myndigheter något om de personer som kommer till oss, eller ens att man går hos oss.

   Det finns vissa tillfällen då vi har skyldighet att bryta tystnadsplikten:

   • Om patienten själv önskar det.
   • Om ett barn eller ungdom risker att fara illa. Då är vi skyldiga att göra en orosanmälan till Socialtjänsten.
   • Om det pågår en utredning hos annan myndighet och de begär ut uppgifter från oss.

   Tystnadsplikten innebär att vi inte tar kontakt med till exempel skolan om inte ni själva har godkänt det.

   Till toppen av sidan