Ätstörningsenheten

Västmanlands sjukhus Västerås, Ingång 22, Västerås

Visa på kartaVägbeskrivning

Telefonnummer
Telefontider
DagÖppettiderKommentarer
Måndag08.00–16.00lunchstängt 12-13
Tisdag08.00–16.00lunchstängt 12-13
Onsdag08.00–16.00lunchstängt 12-13
Torsdag08.00–16.00lunchstängt 12-13
Fredag08.00–16.00lunchstängt 12-13
LördagStängt
SöndagStängt
Sjukresebeställning
Växeltelefon

Öppettider
DagÖppettiderKommentarer
Måndag08.00–16.00lunchstängt 12-13
Tisdag08.00–16.00lunchstängt 12-13
Onsdag08.00–16.00lunchstängt 12-13
Torsdag08.00–16.00lunchstängt 12-13
Fredag08.00–16.00lunchstängt 12-13
LördagStängt
SöndagStängt

Besöksadress:
Västmanlands sjukhus Västerås, Ingång 22, Västerås
Län, kommun:
Västmanlands län, Västerås
Postadress:
Västmanlands sjukhus Västerås, Ingång 22, 721 89 Västerås
Webbplats:
https://www.1177.se/vastmanland/atstorningsenheten

Publicerad: 2024-03-11

På grund av ombyggnationer kan det vara svårare att hitta parkeringsplatser. Kom gärna 30-40 minuter före din bokade tid för att parkera och hitta till din mottagning. Om möjligt, välj ett annat färdsätt än bil eller få skjuts av en anhörig. Tack för ditt tålamod!

Ätstörningsteamet består av ett tvärprofessionellt behandlingsteam.

Från och med januari 2023 tar Ätstörningsenheten emot patienter i alla åldrar med svårare ätstörningar som är i behov av behandling på specialistvårdsnivå.

Driftsform: Region

Ätstörningsenheten är en specialiserad verksamhet för ätstörningar, till exempel anorexi och bulimi.

Vid ätstörningsenheten finns en öppenvårdsmottagning och en dagvårdsavdelning.

Ätstörningsenheten erbjuder samtalsbehandling både individuellt och som familjebehandling.  Då det finns behov av ätträning och dagvårdsbehandling kan detta erbjudas. I behandlingen ingår regelbundna kroppsliga kontroller hos sjuksköterska. Familj/närstående erbjuds alltid att delta i behandlingen.

Vid ätstörningsenheten arbetar socionom/kurator, arbetsterapeut, sjukgymnast, dietist, psykolog, sjuksköterska, läkare, behandlingsassistent och medicinsk sekreterare.

Vid behandling av barn och ungdomar upp till 18 års ålder samarbetar ätstörningsenheten med barnkliniken. När barn och ungdomar behöver heldygnsvård, vårdas de på BUP:s avdelning 99.

Till ätstörningsenheten kan du komma genom att själv söka eller genom en remiss från någon annan vårdgivare, till exempel skolhälsovård eller familjeläkare.

 • Ätstörningar innebär att förhållandet till mat, vikt och ätande har blivit ett problem. Med ätstörning menas att man har ett beteende där man försöker kontrollera sin vikt på ett sätt som leder till att den fysiska och psykiska hälsan försämras. Läs mer om att vara gravid och ha en ätstörning här.

 • Du kan skicka in en egen vårdbegäran till oss där du beskriver dina besvär. En läkare kommer att bedöma din vårdbegäran på samma sätt som en remiss från till exempel en familjeläkare. Egen vårdbegäran innebär inte att du är garanterad att få en tid för besök.

  Egen vårdbegäran

  Du kan logga in och skicka din vårdbegäran via våra e-tjänster. Du kan också fylla i blanketten och skicka den med post till oss.

 • Barn- och ungdomspsykiatrin ger insatser i grupp inom flera områden. Vilka grupper vi ger kan variera och skilja sig åt mellan våra mottagningar. Oavsett var i länet du bor kan du anmäla dig till den grupp/ort som passar ert behov.

  De första insatserna som erbjuds
  Många barn och ungdomar är i behov av insatser från barn- och ungdomspsykiatrin. För att räcka till för så många som möjligt och undvika kötid erbjuder vi insatser i grupp.

  Vi har ett brett utbud av grupper som riktar sig till individer med olika typer av symptom. Flera grupper erbjuds både i Västerås, Köping, Sala och Fagersta. Om du kan tänka dig att resa får du plats på den ort som snabbast kan erbjuda plats – om du endast vill gå utbildning nära där du bor, kan du få vänta lite på plats.

  Gruppbehandlingar är den insats som vi ofta erbjuder först. Barnets symptom styr vilken gruppinsats som blir aktuellt för er del och det är alltid en bedömning av oss som professionella, vad som kan vara lämpligt.

  Exempel på våra gruppbehandlingar:

  BUP BASBEHANDLING
  Samtal om vanliga symtom och upplevelser, livsstilsfaktorers påverkan samt hur dåligt mående kan inverka på relationer. Fokus kommer också att ligga på hur man som kan förebygga att situationer och mående försämras och hur man kan bemöta och hantera det som uppstår. Vi träffas vid tre tillfällen och du som barn/ungdom har med dig en viktig vuxen person.  Behandlingen utgör basen i flertalet av de tillstånd som vi möter inom BUP.

  HANTERA KÄNSLOR
  Syfte är att öka sin medvetenhet kring känslor och lära sig hitta strategier som hjälper en att hantera starka känslor. Vi träffas vid fem tillfällen och du som ungdom har med dig en viktig vuxen person.

  UNIFIED PROTCOL (UP)
  Riktar sig mot ungdomar som har någon form av ångest, nedstämdhet eller känslomässiga svårigheter. Behandlingen syftar till att ge deltagarna redskap för att kunna hantera sina svårigheter genom att arbeta med tankar, känslor och handlingar. Metoden bygger på KBT-inriktning.

  STRATEGI
  En väl beprövad föräldrautbildning som riktar sig till föräldrar som har barn med diagnos ADHD eller ADD. Vi träffas vid fem tillfällen och barnet deltar inte.

  COOL KIDS
  En KBT-baserad gruppbehandling för barn som har någon form av ångestdiagnos. Behandlingen passar bäst för barn som har oro och rädslor som leder till undvikanden och anpassningar. Vi träffas tolv gånger och en förälder ska delta vid alla tillfällena.

  SKILLS
  Riktar sig barn och ungdomar med ADHD/ ADD. Vid träffarna lär man sig mer om diagnoserna, vad som kan bli svårt och hur man själv kan ta kontroll. Vi träffas vid tre tillfällen och du som barn/ungdom kommer till dessa träffar själv.

  SÖMNSKOLA
  Informationsföreläsning vid ett tillfälle där man går igenom grunderna i sömnhygien. Det är en träff där du som barn/ungdom kommer med en förälder. Detta utgör grundinsatsen för alla med sömnproblem.  Efter att man gått i sömnskolan erbjuds telefonuppföljning hos arbetsterapeut och vid behov kan ett individuellt bedömningssamtal bokas in, som uppföljning.

  FÖRÄLDRAGRUPP FÖR BARN MED TVÅNGSSYNDROM
  Fokus på psykoedukation om tvångssyndrom, behandling av tvång och förhållningssätt/strategier för föräldrar för att kunna stötta ditt barn i vardagen. Vi träffas vid tre tillfällen, enbart föräldrar.

  Andra insatser
  Individuellt besök hos arbetsterapeut för bedömning och ställningstagande till stöd för sömn, struktur och/eller kognition. Detta, erbjuds främst efter att ni genomgått grundläggande sömnskola.

  Om anpassningar i hem och skola inte är tillräckligt kan läkemedelsbehandling mot koncentrationssvårigheter behöva övervägas. Medicinering utgör aldrig huvudbehandlingen utan ska alltid vara ett tillägg till anpassningar i vardagen. Bedömning hos läkare krävs för att medicinering ska kunna provas ut. Uppföljningar sker därefter hos sjuksköterska eller läkare, för utvärdering och anpassning av dos och preparat som passar just ditt barn.

  Autism
  Om ditt barn/ungdom har utretts och fått en diagnos inom autismspektrum får ni en remiss till Habiliteringscentrum som sedan erbjuder fortsatta insatser och uppföljningar efter behov. Er "hemmamottagning" inom BUP Västmanland ser till att sådan remiss skickas, om ni så önskar. BUP erbjuder inte insatser riktat specifikt mot Autism/Asperger syndrom. Kontakta din mottagning om du vill veta mer.

  Vid neuropsykiatriska funktionshinder är anpassningar i vardagen den allra viktigaste insatsen. En fungerande vardag med tydlig struktur, goda rutiner och förutsägbarhet i de miljöer där barnet vistas är erfarenhetsmässigt det som gör störst skillnad för hur individen mår. Ofta har både skola och familj gjort stora ansträngningar redan innan utredning, men nästan alltid finns det ytterligare några delar som man kan jobba vidare med och förbättra ytterligare. Vi hoppas att ni ska få en bild av vilka insatser som finns att få från BUP på våra informationsträffar, vilka förväntningar ni kan ha och vad ni själva kan göra.

   

Besök hos oss är kostnadsfria till patienter under 20 år, men om ni avbokar eller ombokar ert besök senare än kl 08:30 samma dag, eller uteblir från ett bokat besök utan att höra av er faktureras ni ordinarie patientavgift samt en administrativ avgift.

Till toppen av sidan