Arbets- och miljömedicinska mottagningen, Uppsala

Dag Hammarskjölds Väg 60, Uppsala

Visa på kartaVägbeskrivning

Telefonnummer
Växeltelefon

Öppettider
DagÖppettiderKommentarer
Måndag09.00–15.00
Måndag12.00–13.00Lunchstängt
Tisdag09.00–15.00
Tisdag12.00–13.00Lunchstängt
Onsdag09.00–15.00
Onsdag12.00–13.00Lunchstängt
Torsdag09.00–15.00
Torsdag12.00–13.00Lunchstängt
Fredag09.00–15.00
Fredag12.00–13.00Lunchstängt
LördagStängt
SöndagStängt

Besöksadress:
Dag Hammarskjölds Väg 60, Uppsala
Län, kommun:
Uppsala län, Uppsala
Postadress:
Akademiska sjukhuset, Arbets- och miljömedicin, 751 85 Uppsala
Webbplats:
http://www.ammuppsala.se

Vägbeskrivning

Hitta hit:

http://ammuppsala.se/hitta-till-oss

Ingången ligger på höger gavelsida

Arbets- och miljömedicin (AMM) i Uppsala är Region Dalarnas, Region Gävleborgs och Region Uppsalas gemensamma resurs. Arbets- och miljömedicin är ett eget verksamhetsområde vid Akademiska sjukhuset. Vårt uppdrag är att utgöra ett kunskapscentrum och att arbeta med att förebygga sjukdom och dålig hälsa relaterat till arbetsliv och miljön såväl inom- som utomhus. Verksamheten är medicinskt orienterad och omfattar:

patientverksamhet, expertstöd, utbildning informationsspridning

samt forskning och utveckling.


En viktig del av uppdraget är att ge expertstöd i arbets- och miljömedicinska frågor, både ur samhälls-, arbetsplats- och individperspektiv. Våra närmsta samverkansparter är hälso- och sjukvården, företagshälsan, statliga, regionala och kommunala verksamheter, arbetsplatser samt enskilda.

Driftsform: Region

Remisskrav

Arbetsmedicinsk utredning. Vi är en specialistklinik i det förebyggande arbetsmiljöarbetet och för bedömningar av arbetsrelaterad ohälsa. Enligt landstingsavtal med Uppsala-, Gävleborgs- och Dalarnas län kan vi erbjuda för remittenten kostnadsfri arbetsmedicinsk undersökning/utredning för personer bosatta i dessa län. Remisser från övriga Sverige debiteras enligt taxa för utomlänsvård. OBS! Från Gävleborg, Dalarna och Uppsala län räcker det därmed med en vanlig remiss, dvs specialistvårdsremiss ska ej användas.

Vi är arbetsmedicinsk specialistklinik för personer bosatta i Gävleborgs, Dalarnas och Uppsala län och utreder arbetsrelaterad ohälsa, bedömer tjänstbarhet samt ger information om arbetsmiljöförbättrande åtgärder. Vidare ger vi information och bedömningar enligt arbetsmiljölagen, arbetsmiljöverkets föreskrifter och hjälper till med individuella bedömningar i arbetsmiljöfrågor från anställda, skyddsombud, arbetsgivare, arbetstagarorganisationer eller via remiss från hälso- och sjukvården.

Till toppen av sidan