Läs andras frågor

Vad kan man göra åt Charcot-Marie-Tooths sjukdom?

Fråga

Jag fick diagnosen Charcot-Marie-Tooths sjukdom för flera år sedan. Nu har jag fått allt svårare att röra mig och balansen blir sämre. Finns det något jag kan göra?

Svar

Charcot-Marie-Tooths sjukdom finns i många olika former. Sjukdomen är den vanligaste orsaken till ärftlig polyneuropati.

Sjukdomen brukar göra att musklerna blir svagare och känseln blir dålig framför allt i fötterna, underbenen, händerna och underarmarna. Besvären brukar långsamt bli värre. Det är vanligt att få problem att gå och lätt för att att snubbla.

Det finns ingen behandling som botar Charcot-Marie-Tooths sjukdom. Det är vanligt med felställda ben i fötterna och du kan behöva speciella stödjande förband eller ortopediska specialskor. Ibland behövs en operation för att ändra på de felställda benen i fötterna. Du kan också behöva olika typer av hjälpmedel för att förflytta dig om du har stora besvär.

Du kan få stöd och hjälp från kommunen och sjukvården för att klara av vardagen. Det finns speciella team som kan erbjuda dig olika typer av hjälp. Bland annat kan du behöva fysioterapi för att ha kvar din muskelstyrka och balans. Vilken hjälp du behöver kan variera. Prata med din läkare om vad du kan få hjälp med.

Läs mer om Charcot-Marie-Tooths sjukdom på Socialstyrelsen hemsida. 

Till toppen av sidan