Läs andras frågor

Vad innebär esofagusatresi?

Fråga

Vad innebär esofagusatresi?

Svar

Vid esofagusatresi finns ett avbrott i matstrupen så att det saknas en förbindelse mellan munnen och magsäcken. Mat och saliv kan då inte komma ner i magsäcken, utan barnet kräks upp maten igen.

Ibland kan det finnas en öppning mellan matstrupens övre del och luftstrupen. Då kan maten och saliven istället komma ner i luftvägarna. Barnet får då svårt att andas och hostattacker. Mat i lungorna kan också orsaka lunginflammation.

Esofagusatresi är medfött och har uppstått tidigt under fostrets utveckling. Det upptäcks snabbt efter födseln.

Barn som föds med esofagusatresi opereras inom några dagar efter födseln. Direkt efter operationen får barnet mat i tunn slang ner i magen, en så kallad sond. Efter cirka en vecka kan barnet börja äta.

Läs mer om esofagusatresi på Socialstyrelsens hemsida.

Till toppen av sidan