Läs andras frågor

Kan man tillfriskna från att ha varit hjärndöd?

Fråga

Jag undrar hur man definierar hjärndöd? Slår hjärtat fortfarande då? Kan personen tillfriskna?

Svar

I Sverige och i de flesta västländer används hjärndöd som definition för en människas död. Begreppet infördes i svensk lag den 1 januari 1988.

Hjärndöd innebär att blodet inte längre kommer till hjärnan och hjärnstammen. Det leder till att hjärnan inte längre fungerar och alla neurologiska funktioner upphör.

Andning och hjärtverksamhet kan däremot hållas igång på konstgjord väg i respirator trots att personen medicinskt och enligt svensk lag är död. Det innebär att det går att transplantera om personen har gått med på att donera organ

Hjärndöd konstateras genom att en läkare gör en neurologisk undersökning. Då undersöks bland annat att personens pupiller inte rör sig samt att hen inte reagerar på smärta och inte kan andas själv. I undersökningen ingår ibland även så kallad fyrkärlsangiografi. Det innebär röntgen av blodflödet till hjärnan efter att personen har fått en spruta med kontrastmedel. Undersökningen visar med säkerhet om hjärnan har slutat fungera.

När undersökningarna är klara och säkert har visat att personen är hjärndöd fastställer läkaren tidpunkten för döden. En hjärndöd person kan inte tillfriskna, utan är ohjälpligt död.

Till toppen av sidan