Hjälp oss att bli bättre!

Delta i vår webbundersökning och berätta vad du tycker om 1177.se. Undersökningen tar några minuter att genomföra och svaren är anonyma.

Tack för att du deltar!

Du hittar undersökningen här.
Läs andras frågor

Är det vanligt att bli darrhänt som äldre?

Fråga

Är det vanligt att bli darrhänt som äldre? 

Svar

Darrhänthet är ett bekymmer som kommer oftare i högre ålder. Tyvärr är det svårt att säga hur vanligt det är. En forskare inom nervsystemets sjukdomar anger att måttlig darrning, i någon del av kroppen, finns hos ungefär var fjärde person. Darrningar kallas tremor i den medicinska litteraturen.

I kroppen finns muskler som hela tiden försöker hålla kroppen lagom spänd i varje ögonblick. När nerverna inte riktigt kan hålla rätt spänning så uppkommer darrningard. Att det hela kommer i olag beror på små skador i vissa delar av hjärnan.

Det finns två stora grupper av tremor. Den första gruppen är darrningar som kommer när kroppen är stilla. Den kallas vilotremor. Den andra typen kommer när du försöker utföra en rörelse. Att lyfta en kaffekopp är en sådan rörelse. Den typen av darrningar kallas aktionstremor.

Vilotremor kan man ha och ändå kunna äta, dricka och knäppa knappar. Däremot kan det kännas besvärligt tillsammans med andra människor om du har detta. Den här formen av darrningar finns mest vid det som kallas Parkinsons sjukdom. Den sjukdomen ger också andra sorters besvär. Här finns effektiva mediciner som hjälper mot de flesta besvären.

Aktionstremor är den andra och vanligaste formen av darrningar. Det är då vanligt att du blir darrhänt när du sträcker fram händerna eller höjer ett glas. Här finns också effektiv medicin som till exempel betablockerare, en slags hjärtmedicin. Det finns även ovanligare former med darrningar i benen eller magen.

Håkan Barrner, Läkare, specialist i allmänmedicin

Till toppen av sidan